(۳۵)چرا اقتصاد دوبی اقتصاد ارباب و رعیتی است؟

سوال:

 1- چرا اقتصاد در دوبی، از سیر طبیعی باید خارج باشد تا بتواند فعال باشد؟

۲- آیا اقتصاد دوبی، بدون توهم سازی و تخییل پروری می تواند استمرار داشته باشد؟

۳- اقتصاد دوبی، مورد استقبال چه شهروندانی می باشد؟

۴- آیا اقتصاد دوبی، با روح و روان سالم و طبیعی هم خوانی دارد؟

خاویار با طعم طلا در دوبی!
این غذا به مدت یک هفته به منوی این رستوران افزوده شده است.
ایسنا – یک رستوران چینی در شیخ نشین دوبی غذای جدیدی به منو غذاهای خود اضافه کرده که این غذا شامل مقداری خاویار با تزیین طلا است .


هزینه این خاوریا با طعم طلا بیش از ۲۲۸ درهم ( تقیربا ۲۲۰ هزار تومان) می باشد.

این غذا به مدت یک هفته به منوی این رستوران افزوده شده است.

گفتنی است پیش از این کافی شاپی در دوبی اقدام به عرضه بستنی با زعفران ایرانی و طلا کرده بود که این بستنی با قیمت ۳۰۰۰ درهم فروخته می شد.

 

خاوسار