(۲۷)- آیا خداوند لذت از آبادانی دنیا را بدون شرط رها نموده است؟

سوال:

۱- آیا آبادانی دنیا بدون تخریب امکان پذیر است؟

۲- آیا با آبادانی دنیا می توان از حقوق بشر حقیقی دفاع نمود؟

۳- اگر بین آبادانی دنیا و حقوق حیوانات و انسان های ضعیف تضاد بر پا شد کدام اواویت پیدا می کند؟ 

۴- آیا با رضایت آبادانی دنیا انسان از مقامات دیگر انسانی هم می تواند برخوردار شود؟

۵- انسان با آبادانی دنیا تا چه اندازه قدرت لذت بردن و بهره برداری از آن را، با توجه محدویت زمانی و جسمی دارد؟

سفر تصویری به سنگاپور

مالزی و اندونزی همسایگان سنگاپور بوده و از این رو دارای بافت فرهنگی شبیه یکدیگر نیز هستند. سنگاپور آب و هوایی گرم و مرطوب دارد و شرایط آب و هوایی موجب شکل گیری جاذبه های طبیعی فراوانی در آن شده است.
(۱۱۸سفر)- در ادامه سفرهای تصویری ۱۱۸ سفر امروز راهی سنگاپور خواهیم شد تا با یکی از بهترین مقاصد گردشگری جهان ارتباط بیشتری برقرار کنیم. سنگاپور در جنب شبه جزیره مالایا قرار دارد و کوچکترین کشور جنوب شرق آسیا محسولب می شود.

رونق تجارت و اقتصاد موجب شده تا سنگاپور در رده کشورهای مدرن و ثروتمند جهان قرار بگیرد و همین مساله بستر مناسبی را برای گردشگری نیز ایجاد کرده است. مالزی و اندونزی همسایگان سنگاپور بوده و از این رو دارای بافت فرهنگی شبیه یکدیگر نیز هستند. سنگاپور آب و هوایی گرم و مرطوب دارد و شرایط آب و هوایی موجب شکل گیری جاذبه های طبیعی فراوانی در آن شده است. خوب با این توضیحات سفر تصویری امروز به سنگاپور را آغاز می کنیم.


سفر تصویری به سنگاپور