سوال(۲۶)- آیااقتصاد با رابطه عاشقانه اعضای یک خانواده ارتباطی دارد؟

سوال: چند درصد اقتصاد بشر از نفرت و خشم تأمین می گردد؟ 

تاپ ناپ –  HA Schult هنرمندی است که نمای بسیار جالب ساختمان شرکت پست برلین را طراحی کرده است.او با جمع آوری ۱۵۰ هزار نامه عاشقانه این نمای جالب را ساخته است. موضوعات این نامه ها تمام عاشقانه است ولی بعضی میان زوج ها رد و بدل شده، بعضی میان اعضای یک خانواده و حتی بعضی از آنها نامه های عاشقنه ای برای حیوانات است که توسط صاحبانشان نوشته شده است.