(۳۴) چرا هنوز اقتصاد جهانی قادر کمک به سیاهپوستان نیست؟

سوال:

 1- ایا نیاز اقتصاد را پویا می کند؟

۲- آیا کمبود منابع اقتصاد سازی می نماید؟

۳- چرا اقتصاد جهانی قادر نیست به انسانها کمک نماید؟  

 

تاپ ناپ – این روش راه حل مناسب و کم خرجی برای کسانی است که هم مسیرهای طولانی برای دسترسی به آب دارند و هم توان مالی برای استفاده از آب لوله کشی ندارند و یا در مناطقی زندگی میکنند که مجهز به آب لوله کشی نمی باشد.


این غلتک اختراع شده که این تانکرهای آب ۲۴ گالن را بتوان راحتر و بی دردسر تر و بدون استرس حمل نمود.