سوال-(۱)چرا شهید بهشتی به نظم اهمیت ویژه می داد؟

شهید بهشتی

عمل به وعده را از شهید بهشتی بیاموزیم

حوزه/احترام به پیمان و لزوم عمل به آن، ریشه فطری دارد، به همین سبب، نقض عهد و پیمان از رذایل بزرگ اخلاقی شمرده می شود واگر وفای به عهد در جامعه وجود نداشته باشد، اصل اعتماد به یکدیگر در جامعه از بین می رود.

خداوند متعال در قرآن می فرماید:

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مائده /۱

ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمان ها وفا کنید

شهید بهشتی و مردم

حکایت

درهامبورگ پسرک ده، دوازده ساله‌ای بود که گه گاه به مسجد رفت و آمد می‌کرد، یک روز پیش دکتر بهشتی آمد و گفت؛ معلم ما گفته راجع به اسلام سوالاتی از شما بپرسم، کی می‌توانم پیش شما بیایم؟ دکتر دفتر برنامه‌هایش را نگاه کرد و گفت: فردا ساعت چهار ونیم.

فردا در مسیر مسجد بودیم ماشین خراب شد، مدتی گذشت ولی نتوانستم ماشین را تعمیر کنم، دکتر یکی دوبار پرسید، چقدر طول می‌کشد تا ماشین درست شود؟ گفتم چطور؟ گفت: من ساعت چهار و نیم در مسجد قرار دارم، من که از جریان قرارش با پسرک خبر داشتم، گفتم نگران نباشید، بچه ده دوازه ساله‌ای است می‌آید، می بیند شما نیستید، مشغول بازی می‌شود، اگر شما ساعت پنج و نیم هم برسید مشکلی ندارد. دکتر گفت نه، من با این پسر بچه ساعت چهار و نیم قرار گذاشته ام و به او قول داده ام، حتما باید سر ساعت در مسجد باشم، بعد هم یک تاکسی گرفت تا به موقع خودش را به آن قرار در مسجد برساند. ۱

گر نداری خوی ابلیسی بیا                           باش محکم بر سر عهد وفا ۲


۱. با اقتباس و ویراست از کتاب نگاهی به زندگی و مبارزات شهید دکتر بهشتی

۲. سعدی