۱۰۰۱-تصاویر/ قرائت دعای عرفه در مسجد مقدس جمکران+ نقش زمان و مکان در نوع محبت