۱۱۰۲-تلاش زنان ژاپنی برای حفظ نام خانوادگی‌شان پس از ازدواج + محبت های اجباری

براساس یکی از قوانین ژاپن، که پیشینه تصویب آن به بیش از یک قرن پیش می‌رسد، تمامی زوج‌ها باید نام خانوادگی یکسان داشته باشند.

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از نیویورک تایمز، قانون اساسی ژاپن وعده برابری جنسیتی می دهد و نخست وزیر ژاپن نیز می گوید در نظر دارد جامعه ای بسازد که تمام زنان در آن بدرخشند؛ اما بسیاری از زنان ژاپنی معتقدند چنین امکانی میسر نخواهد بود؛ زیرا آنها حتی نمی توانند نام خانوادگی خودشان را پس از ازدواج نگه دارند.
 
براساس یکی از قوانین ژاپن، که پیشینه تصویب آن به بیش از یک قرن پیش می رسد، تمامی زوج ها باید یک نام خانوادگی یکسان داشته باشند. زوج ها با تفاهم یکدیگر باید نام خانوادگی زن و یا نام خانوادگی مرد را به عنوان نام خانوادگی یکسان و مشترک انتخاب کنند؛ اما در عمل، ۹۶ درصد زنان نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی همسر تغییر می دهند.
 
حامیان حقوق زنان تنها خواستار حق استفاده از نام خانوادگی پس از ازدواج هستند. با وجود افزایش انتقادات در این خصوص، دادگاه های این کشور اعلام کردند احتمال تغییر این قانون در آینده ای نزدیک وجود ندارد. 
 
در میان کشورهای توسعه یافته جهان، ژاپن درخصوص برابری جنسیتی در حوزه های آموزش، سلامت، بهداشت، اقتصاد و سیاست جایگاه پایینی دارد.
 
در آمریکا زنان از نظر قانونی حق حفظ نام خانوادگی خود پس از ازدواج را دارند؛ اما به دلیل وجود یک عرف اجتماعی قوی، زنان مجبورند نام خانوادگی همسر خود را جایگزین نام خانوادگی خود کنند. آمار نشان می دهد تنها ۲۰ درصد زنان در آمریکا نام خانوادگی خود را پس از ازدواج همچنان حفظ می کنند.