۱۰۱۵۱-«سواد فرهنگی» ضرورت تعادل و قوام جامعه+محبت به فرهنگ توحیدی پدران

دکتر محمد جعفر محمد زاده از اساتید دانشگاه و معاون سابق مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یادداشت کوتاهی، عدم پرداختن به فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها را یک نقصان محسوس درنسل جدید جامعه متمدن و با اصالت دانسته وخواستار توجه اهل فرهنگ به ابن نقیصه شده است .

خبرگزاری «حوزه» یادداشت این فعال فرهنگی را منتشر می کندhttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1394/8/25/3801032_327.jpg

   جامعه ما آمیخته ای از فرهنگها و خرده فرهنگهاست.پایداری چند هزار ساله جامعه ایران در همزیستی این فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها بوده است.
به راستی اکنون هر ایرانی چه میزان شناخت از فرهنگ مردم دیگر در جامعه خودمان و از فرهنگهای دیگر در جامعه جهانی دارد؟ شناخت این فرهنگ ها سبب درک و در نهایت احترام متقابل می شود. اگر کسی در شهر یا روستایی به کسی به سبب نوع گویش و سخنش بخندد یا او را به سبب پوشاکش دست بیندازد،این چیزی نیست جز نشانه بی سوادی فرهنگی .«سواد فرهنگی »شاخص بسیار روشنی برای نقش فرد در جامعه است. هرجامعه ای که به نقش فرد اهمیت می دهد و مشارکت افراد در آن مهم است، بستر های پرورش «سواد فرهنگی» را فراهم می کند.     http://s5.picofile.com/file/8141099934/5785785778.jpg     

 بر این اساس  «سواد فرهنگی» را باید ؛ شناخت یک فرد  از پیشینه یا تاریخ جامعه خود و جامعه جهانی، جغرافیای خود و جغرافیای جهانی ، مناسبات اجتماعی و شناخت نشانه های فرهنگی و واکنش بایسته و شایسته به آن دانست و برای تحقق آن اهتمام و برنامه ریزی نمود.http://www1.jamejamonline.ir/Media/images/1388/10/20/100864394607.jpg

۱۳۹۵/۸/۱۳
دکتر محمدجعفر محمدزاده