۱۰۲۲۵-هدیه خداوند را رد نکنیم.+ جایگاه محبت در جامعه اسلام ناب محمدی

رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی هدیه خداوند به مؤمن را برشمردند.

خبرگزاری «حوزه»، متن حدیث را از کتاب جامع الأخبار منتشر می کند.

(قال رسول الله صلی الله علیه وآله): هَدِیَّهُ اللَّهِ إِلَى الْمُؤْمِنِ السَّائِلُ عَلَى بَابِه‏.

رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: هدیه خدا به مؤمن، سائلی (درخواست کننده اى) است که بر درِ خانه اوست.

جامع الأخبار (للشعیری)، ص: ۸۵. حدیث روز -رسول خدا (ص)- جامع الاخبار -هدیه خداوند- مومن- سائل- خبرگزاری حوزه- حوزه نیوز