۱۰۴۳۱-برخورد میرزا جواد آقا تهرانی با دوچرخه سوار بی‌احتیاط+ محبت حقیقی خشم سواری می کند.

یکی از مسائلی که ذهن انسان را بشدت مشغول می‌کند و آرامش را از زندگی دور می‌کند، نداشتن روحیه گذشت و بخشش است در حالی که می‌توان با گذشت از برخی بی‌محبتی‌ها یا کم‌لطفی‌ها، آسایش و آرامش را به روح خود تزریق کنیم.

آیه:

خداوند متعال در قرآن می‌فرماید:

وان تَـعْـفـُوا وَتَـصْـفَـحُوا وَتَغـْفِـرُوا فَـإِنَّ الـلَّهَ غَـفُـورٌ رَّحـِیـمٌ تغابن/۱۴

و اگر ببخشایید و درگذرید و بیامرزید به راستى خدا آمرزنده مهربان است

آینه:میرزا جواد آقا تهرانی

حکایت؛ نقل می‌کنند روزی عالم ربانی، مرحوم آیهالله میرزا جواد آقا تهرانی از حاشیه خیابان در حال گذر بودند، ناگهان دوچرخهسواری با شدت به ایشان برخورد کرد، به نحوی که عبا، عمامه، عصا و نعلینهای ایشان هرکدام به طرفی پرت شد و با توجه به‌شدت ضربه ایشان زخمی گردیدند. اما پس از لحظهای، حتی قبل از اینکه به‌سوی عبا و عمامه بروند و به فکر زخمی شدن خود باشند، به سراغ دوچرخهسوار رفتند، درحالی‌که خودشان بیشتر از او آسیب‌دیده بودند، بااین‌حال آن دوچرخهسوار را از زمین بلند کرده و گرد و غبار از صورتش پاک نموده و پشت سر هم تکرار میکردند که: پسر جان! حالت چطور است؟ آیا جایی از بدنت درد میکند؟ آیا آسیبی دیدی؟

(( محبت حقیقی خشم و درد بدن را، سرباز گوش به فرمان عقل و خداوند مهربان می کند.))

این عالم پارسا علاوه بر گذشت، حتی به یاری او رفت و با محبت و مهربانی به او کمک کرد.۱

  1. با اقتباس و ویراست از کتاب آیینه اخلاق