۱۰۵۶۸-آیه ای کمر شکن درباره قطع رحم قطع رحم و ترک اقوام کاری ناپسند در اسلام است.+ رابطه صله رحم با محبت حقیقی

آیه ای کمر شکن درباره قطع رحم قطع رحم و ترک اقوام کاری ناپسند در اسلام است

آیه ای کمر شکن درباره قطع رحم قطع رحم و ترک اقوام کاری ناپسند در اسلام است

یکی از کارها و سنت های بسیار خوبی که همه ی ما کم و بیش آن را انجام داده ایم, دید و بازدید و صله رحم است این سنت زیبا نه تنها در روابط اجتماعی ارزشمند است بلکه در آیات و روایات و متون دینی هم مورد توجه قرار گرفته است چنانچه فقه اسلامی, توصیه های بسیار درباره ابراز محبت و احترام به پدر, مادر, بستگان و نزدیکان دارد

ملا محسن فیض که عمری را با قرآن مجید و روایات بسر برد، صله رحم را به زیارت ارحام، و رفع کمبودهای مادی، حل مشکلات اقتصادی، کمک به کار و کسب، و ازدواج پسران و دختران آنان معنا فرموده، اگر در آیات قرآن مجید و روایات دقت شود، از مسئله صله رحم همین معانی استفاده می شود.

صله رحم؛ خصوصیت صاحبان خرد است

در سوره مبارکه رعد مسائلی را به عنوان خصوصیات صاحبان خرد بیان می کند و سود قیامتی آن را پیشواز ملائکه از آنان در محشر و سلام فرشتگان به ایشان، و عاقبت بخیری می داند، از جمله آن مسائل صله رحم است. «و الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل؛ و کسانی که هر آنچه را خداوند به پیوستن آن فرمان داده می پیوندند.» (رعد/ ۲۱)

آیه ای کمر شکن درباره قطع رحم

در سوره رعد درباره قطع رحم آیه ای کمرشکن قرار دارد :« … و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الأرض اولئک لهم اللعنهٔ و لهم سوء الدار؛ …و آنان که قطع می کنند آنچه را خدا به پیوند آن دستور داده، و فساد در زمین می نمایند بر اینان است لعنت و برای آنان است دوزخ.» (رعد/ ۲۵)

از پیامبر اکرم اسلام (صلی الله و علیه وآله) سوال شد مبغوض ترین انسان ها نزد خداوند چه کسانی هستند، که حضرت فرمودند مشرک. سوال شد، چه افراد دیگری، مبغوض درگاه الهی هستند، حضرت پاسخ دادند، قاطعین رحم کسانی که صله رحم را ترک کرده اند.

صله رحم چه اندازه اهمیت دارد، که انجامش موجب استقبال فرشتگان از انسان در قیامت، و سلام آنها، و عاقبت بخیری و قطعش باعث لعنت، و سوء عاقبت، و ممنوعیت از نجات است.

رفع کمبود اقتصادی ارحام با پرداخت مال به آنان همراه با حفظ آبرو و هویت و کرامتشان بهره ای عظیم دارد: «و مثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم کمثل جنهٔ بربوهٔ اصابها وابل فاتت اکلها ضعفین فان لم یصبها وابل فطل و الله بما تعملون بصیر؛ و مثل آنان که مال خود را در راه به دست آوردن رضای حق انفاق می کنند، و با کمال اطمینان، دل به لطف حق شاد دارند، مانند بوستانی است که در جای بلندی باشد، و بارانهای زیادی به موقع بر آن ببارد، و حاصلی دو برابر دهد، و اگر باران بسیار نیاید، اندک اندک بارد تا به ثمر رسد، خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.» (بقره/ ۲۶۵)

فاسق، صله رحم نمی کند

در سوره بقره در رابطه با قطع رحم می فرماید: «الذین ینقضون عهد الله من بعد میثقه و یقطعون ما أمر الله به أن یوصل و یفسدون فی الأرض أولئک هم الخسرون؛ (فاسقان آنها هستند که) پیمان خدا را پس از آن که محکم ساختند، می شکنند، و پیوندهائی را که خدا دستور داده برقرار سازند قطع می نمایند، و در جهان فساد می کنند، اینها زیانکارانند.» (بقره/ ۲۷)

در این آیه به یکی از نشانه های فاسقان اشاره کرده می گوید: آنها پیوندهائی را که خدا دستور داده برقرار سازند قطع می کنند. گرچه بسیاری از مفسران این آیه را ناظر به خصوص به قطع رحم و بریدن رابطه خویشاوندی دانسته اند، ولی دقت در مفهوم آیه نشان می دهد که معنی وسیعتر و عمومی تری دارد که مساله قطع رحم یکی از مصداق های آن است، زیرا آیه می گوید: فاسقان پیوندهائی را که خدا دستور داده برقرار بماند قطع می کنند، این پیوندها شامل پیوند خویشاوندی، پیوند دوستی، پیوندهای اجتماعی، پیوند و ارتباط با رهبران الهی و پیوند و رابطه با خدا است، و به این ترتیب نباید معنی آیه را منحصر به قطع رحم و زیر پا گذاشتن رابطه های خویشاوندی دانست.

عذاب الهی در انتظار قاطعین صله رحم

قرآن، کسانی که صله رحم را انجام نمی دهند در معرض عذاب خداوند معرفی می کند. آیات زیادی درباره آثار قطع رحم تذکر داده اند که سوره محمد، آیات ۲۲ و ۲۳؛ سوره نحل، آیه ۲۵؛ و سوره بقره، آیه ۲۷ از جمله این آیات هستند.

از پیامبر اکرم اسلام (صلی الله و علیه وآله) سوال شد مبغوض ترین انسان ها نزد خداوند چه کسانی هستند، که حضرت فرمودند مشرک. سوال شد، چه افراد دیگری، مبغوض درگاه الهی هستند، حضرت پاسخ دادند، قاطعین رحم کسانی که صله رحم را ترک کرده اند.

منابع:

تاکید آیات بر «صله رحم» ؛ آیت الله سید رضا حسینی مازندرانی به نقل از خبرگزاری ایکنا

صله رحم در آیات قرآن؛ سایت طهور

صله رحم در آیات قرآن؛ پایگاه اطلاع رسانی صلات

 

زهرا اجلال- بخش قرآن تبیان