۱۰۵۹-پذیرایی از دزدی که به کاهدان زد!+ محبت ابزار تربیت بشر

وقتی شخصی مورد ظلم و ستم قرار می‌گیرد، عدالت اسلامی به او این اجازه را می‌دهد انتقام بگیرد و قصاص کند، اما در کنار عدالت، در اخلاق اسلامی به احسان هم سفارش شده است و می‌توان از انتقام‌گیری به احسان تغییر موضع داد و به کمال رسید.

آیه:

خداوند متعال در قرآن می‌فرماید:

وَ لا تستوی الْحَسَنَهُ وَ لاَ السَّیِّئَهُ ادْفَعْ بِالَّتی‏ هِیَ أَحْسَنُ فصلت/۳۴

هرگز نیکی و بدی یکسان نیستند، پس بدی را با نیکوترین خصلت دفع کن

مرحوم نجم آبادی

آینه:

حکایت؛ مرحوم نجم آبادی به شیوه همیشگی نیمه شبی از خواب برخاست و به کنار حوض رفت که وضو بگیرد و نماز شب بخواند، ناگاه مردی را بر لب بام خانه دید می‌خواست به پائین بپرد، اما از دیدن شیخ ترسید و به حیاط افتاد، شیخ به سویش رفت و دید بینوائی به امید دستبرد به خانه وی آمده و خانه اغنیا را گذاشته و به کاهدان زده است.
شیخ پای دزد را مالش می زد تا از رنج افتادن آسوده شود به او گفت: پایت نشکسته بیا نان و چای بخور و آنگاه برو. از قضا آن دزد فلک زده همکاری داشته که در کوچه انتظارش را می‌کشید و چون دید خبری از رفیقش نشد، بر بام خانه رفت و به درون خانه نگریست، دید شیخ مشغول مالش پای رفیقش می‌باشد
شیخ متوجه او شد، صدایش زد که تو هم بیا با رفیقت نان و چای بخور و بعد برو، این دو بینوا ترسان و لرزان و شرمسار از کرده خود زیرچشمی شیخ را می‌نگریستند و شیخ هم به مهمانان ناخوانده پند و اندرز می‌داد که آدمی اشتباه می‌کند، باید روی زمین هموار و صاف راه بروید، اشتباهاً روی دیوار رفتی و افتادی، کوشش کنید از این پس اشتباه را تکرار نکنید، آنان هم سرافکنده شده و از خانه شیخ توبه کنان رفتند و دیگر دزدی را کنار گذاشتند.۱

عجب ناید از سیرت بخردان                                که نیکی کنند از کرم با بدان ۲

  1. با اقتباس و ویراست از کتاب مردان علم در میدان عمل
  2. سعدی