۱۶۰- دروه ۴۰ روز دوم تربیت نفس را با حدیث حضرت امام هشتم علیه السلام آغاز می کنیم تا حکمت ۱۷۸نهج البلاغه رابچشیم.

۱۶۰- دروه ۴۰ روز دوم تربیت نفس را با حدیث حضرت امام هشتم علیه السلام آغاز می کنیم تا حکمت ۱۷۸نهج البلاغه رابچشیم.

۱۰ آذر

-moon-a

ویژگیهاى دهگانه عاقل از حضرت امام الرضا علیه السلام

 

 

 

دوره دوم ۴۰ روز جدید تربیت نفس از حدیث امام هشتم علیه آلاف التحیه و الثناء

امام على علیه السلام: اِحصِدِ الشَّرَّ مِن صَدرِ غَیرِکَ بِقَلعِهِ مِن صَدرِکَ؛

براى دِرو کردن بدى از سینه دیگران، آن را از سینه خودت ریشه کَن کُن.

(نهج البلاغه، حکمت ۱۷۸)

hafz

اگر به این ۱۰مورد عمل کنیم کلمه قصار ۱۷۸نهج البلاغه را چشیده ایم.

لا یتـم عقل امـرء مسلـم حتـى تکون فیه عشر خصـال : الخیــر منـه مـامــول. و الشر منه مامـون. یستکثر قلیل الخیر من غیره, و یستقل کثیر الخیر مـن نفسه. لا یسام من طلب الخـوائج الیه, و لا یمل مـن طلب العلـم طول دهره. الفقرفى الله احب الیه من الغنى و الذل فى الله احب الیه مـن العز فى عدوه. و الخمـول اشهى الیه من الشهره.
ثـم قال (ع) العاشره و ما العاشره؟ قیل له: ما هى؟ قال(ع): لایرى احدا الا قال: هو خیر منى و اتقى.(۹)
عقل شخص مسلمـان تمـام نیست, مگر ایـن که ده خصلت را دارا بـاشـد:
۱ـ از او امید خیر باشد.+بیش از ۵۰ درصد موفق بودم الحمدلله
۲ـ از بدى او در امان باشند.+بیش از ۷۰درصد موفق بودم الحمدلله
۳ـ خیر اندک دیگرى را بسیار شمارد.+زیر ۵۰درصد موفق بودم اسغقرالله
۴ـ خیر بسیار خود را اندک شمارد.+بیش از ۷۰درصد موفق بودم الحمدلله
۵ـ هـر چه حـاجت از او خـواهنـد دلتنگ نشـود.+بیش از ۶۰درصد موفق بودم الحمدلله
۶ـ در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود.+بیش از ۹۰درصد موفق بودم الحمدلله
۷ـ فقـر در راه خـدایـش از تـوانگـرى محبـوبتـر بـاشــد.+بیش از ۷۰درصد موفق بودم الحمدلله
۸ـ خـوارى در راه خـدایـش از عزت بـا دشمنـش محبـوبتـر بـاشــد.+زیر ۵۰درصد موفق بودم استغفرالله
۹ـ گمنـامـى را از پـر نـامـى خـواهـانتـر بـاشـد.+بیش از ۷۰درصد موفق بودم الحمدلله
۱۰ـ سپس فـرمـود: دهمى چیست و چیست دهمى ؟ به او گفته شـد: چیست؟ فـرمـود:
احـدى را ننگـرد جز ایـن که بگـویـد او از مـن بهتـر و پـرهیز کـارتـــر است.+زیر ۵۰درصد موفق بودم اسعفرالله

 

 

 

۱۳ آبان

 

 

 

((آغاز تمرین تربیت نفس از کلمه قصار ۱۷۸نهج البلاغه)) 

((۹۴/۸/۱۰  لغایت ۹۴/۹/۲۰ ))

۴۰-۴۰= ۰شبانه روزمانده

رو سینه را چون سینه‌ها هفت آب شو از کینه‌ها

امروز ۴روز به پایان دوره تربیت نفس ۴۰روز از حدیث ۱۷۸نهج البلاغه مولی علی علیه السلام مانده است.  شما تا به حال با چه نمره ای موفق شده اید.

امام(علیه السلام) در این کلام نورانى راه پاک کردن سینه هاى مردم را از نیات سوء درباره یکدیگر، نشان مى دهد و مى فرماید: «کینه و بدخواهى دیگران را از سینه خود درو کن تا بدخواهى به تو از سینه دیگران ریشه کن شود»

امام على علیه السلام: اِحصِدِ الشَّرَّ مِن صَدرِ غَیرِکَ بِقَلعِهِ مِن صَدرِکَ؛
براى دِرو کردن بدى از سینه دیگران، آن را از سینه خودت ریشه کَن کُن.
(نهج البلاغه، حکمت ۱۷۸)

علل نا موفق بودن ما می تواند:

۱- دیگران را با ظاهر شان می سنجیم، به همین دلیل آنها را دشمن می یابیم.

۲- خودمان را بدون دلیل یا با دلیل خیالی بر دیگران برتر می دانیم، به همین سبب آنها را سیاه کج مشاهده می نماییم.

۳- زندگی ما در فضایی قرار دارد که ما را عادت داده بر اینکه همیشه باید باید، لیوان زندگی را از خالی به پر آن نگاه کنیم، واین باعث می شود همه افراد را ناقص و  بی ارز ش بیابیم.

۴- با قصاوتهای عجولانه در صدد تخلیه حرارت خشم درونی هستیم، و در این حالت فقط نقص دیدن حالی می دهد.

۵- ضعف جسمانی باعث می شود دیگران را دشمن و برعلیه خود بدانیم.

۶- تخلیه نکردن تحمیلات و تهدیدات دوران کودکی و نوجوانی که از خانواده و مدرسه و محله بر ما وارد شده است، از عوامل دشمن دیدن دیگران نزد ما می گردد.

۷- افرادی که که خلیی علاقه به دیدن خود در آیینه و نزد دیگران داردند در مسابقه نمره منفی بیشتری را دریافت می کنند، و این باعث نفرت از دیگر افراد می شود.

۸- تحقیر در دوران طفولیت و نوجوانی، یکی از عوامل پررنگی است که مانع عمل به این دستور  کارشناس انسان شناسی یعنی مولی علی علیه السلام میشود.

۹- فقر مادی از جمله عوامل قوی، در تن ندادن، به این کالبد شکافی مهم امام علی علیه السلام می تواند باشد.

۱۰- یکی از علل تنها ماندن این نظر موشکافانه امام علی علیه السلام  در زندگی ما این است،که ما در برخورد با دیگران از مشترکات ورود نمی کنیم بلکه از افتراقات به همدیگر وارد می شویم.

۱۱- یکی از عللی که  سبب می شود سخن حکیمانه مولی علی علیه السلام روزی ما نشود، ترس از یاد مرگ و تعریف غلط از آن می باشد.

۱۲- چون ما از تعریف کاذب دیگران خصوصا در گرفتن القاب از آنها لذت می بریم دیگراز ارشاد امام علی علیه السلام لذتی نمی بریم.

۱۳- اگر ما زمین و لذتهای آنرا از آسمان و از درون هواپیما و بالاتراز آن نگاه کنیم از پیام امام علی علیه السلام استقبال می کنیم.

۱۴- یکی ازدلائل محروم بودن از کلام امیرالموحدین امام علی علیه السلام، می تواند ۳ خصلت زننده  مانند زود قضاوت کردن، سریع عصبانی شدن، راحت شکایت کردن باشد؟

۱۵- با توجه به کلام مولی علی علیه السلام در واقع ما ازشکست درونی افراد در مقابل شیطان درونشان و یا همان شیطان باطنی آنها نفرت داریم.

۱۶- اگر خداشناسی ما خیالی نباشد، ما می توانیم از ارشاد بسیار سرنوشت ساز مولی علی علیه السلام بهره ببریم.

۱۷- یکی از دلائلی که سبب می شود ارشادات و هدایتگری امام علی علیه السلام تنها بماند، این است که ما کارهایی را برای مردم پسندی می خواهیم با خداپسندی قابل مقایسه نیست.

۱۸- هزینه دریافت و درک حکمت ۱۷۸،دعا کردن برای همه بندگان خداوند مهربان است حتی آنان که دشمان ما می باشند.

۱۹- ما از کلام مولی لذت نمی بریم چرا که از حضور شیطان و دخالت او و محدوده مدیریت اش غافل و ناآگاه هستیم، زیرا بعد از تخریب او سهم اش را اعتراف می کنیم.

۱۶۰- دروه ۴۰ روز دوم تربیت نفس را با حدیث حضرت امام هشتم علیه السلام آغاز می کنیم تا حکمت ۱۷۸نهج البلاغه رابچشیم.

۱۰ آذر