۱۶۱۸- آیا نظر هنری سعدی و حافظ و ملاصدراجنسی بوده+ محبت حقیقی و مباحث حقیقی جنسی

محبت حقیقی و مباحث حقیقی جنسی

((آیا ملاصدرا و سعدی و حافظ سادیسم جنسی داشتند، یا با ظرافت هنری معرفی کننده افراد دارای این عارضه بوده و هستند.))