۱۸۱-شگردهای عمروعاص و معاویه در فعالیت های فرهنگی داعش

کلاس قرآن کودکان شهر دیر الزور سوریه که توسط تروریست‌های داعشی برای آنها برگزار می‌شود.