۱۹۹۶-خمینی کبیر: سازش با یک فرد جانی مثل شاه، خیانت است.+قدرت محبت حقیقی در تحلیل سیاسی و اجتماعی

مصاحبه امام خمینی
 
کد خبر: ۴۳۹۲۷۰ | تاریخ مخابره :۱۳۹۶/۱۱/۱۲ – ۲۱:۱۰ | سرویس: علمی، فرهنگی ۷۵
امام خمینی(ره) و رسانه های خارجی (۲۰):
خمینی کبیر: سازش با یک فرد جانی مثل شاه، خیانت است/ کسی حق ندارد با شاه سازش کند
حوزه/ اولا سـازش بـا یـک فـرد جانى مانند شاه، خیانت به ملت ایران و اسلام است و در ثـانـى مـلت ایـران در رفراندم تاسوعا و عاشورا با اکثریت قریب به اتفاق، قاطعانه شـاه و رژیم سلطنتى را محکوم کرده و خواستار برقرارى جمهورى اسلامى شده است و هیچ کـس حق ندارد با شاه که از سلطنت مخلوع است، سازش کند
 

خبرگزاری «حوزه»؛ مخالفت های امام خمینی(ره) با رژیم شاهنشاهی، از سوژه های رسانه های گوناگون دنیا در سال های پیش از انقلاب اسلامی ایران بود که در این راستا مصاحبه هایی با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. «خبرگزاری حوزه» در ۳۰ شماره به صورت روزانه به انتشار برخی از این مصاحبه ها می پردازد.

مصاحبه امام خمینى(ره) با خبرنگار مجله انگلیسى زبان لبنانى در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۵۷

سؤال: پیش بینى شما براى ایران سال ۱۹۷۹ چیست ؟

جـواب: آنـچـه مـسـلم و قطعى است، این است که اوضاع ایران جز با سقوط شاه و برچیده شـدن رژیم سلطنتى و استقرار حکومت اسلامى آرام نمى گیرد. امروز علیرغم قدرت نظامى جـهنمى شاه این ملت ایرانند که ابتکار عمل را در دست دارند و از این جهت قدم به قدم رژیم حـاکـم ایـران و حـامـیـانـش را عقب نشانده اند و در ماه هاى آینده به یارى خداى تعالى شاهد پیروزى هاى درخشانترى خواهند بود.

سـؤال: به نظر شما، تحت چه اوضاع و احوالى یک نوع سازش با شاه ممکن مى گردد؟ مـثـلا مى پذیرید که اصلاحى در قانون اساسى بشود که بنابر آن، شاه مانند پادشاه انگلیس به عنوان مظهرى در رأس دولت بماند؟

جـواب: اولا سـازش بـا یـک فـرد جانى مانند شاه، خیانت به ملت ایران و اسلام است و در ثـانـى مـلت ایـران در رفراندم تاسوعا و عاشورا با اکثریت قریب به اتفاق، قاطعانه شـاه و رژیم سلطنتى را محکوم کرده و خواستار برقرارى جمهورى اسلامى شده است و هیچ کـس حق ندارد با شاه که از سلطنت مخلوع است، سازش کند و یا اساس سلطنت را بپذیرد، چـه شـخـص مـحـمـدرضـا پـهـلوى در ایـن مـقـام بـاشـد یـا دیـگـرى و بـه هـمـیـن دلیـل ، قـانـون اسـاسـى کـه رژیـم ایران را سلطنتى مى شناسد، چون از نظر ملت رژیم سلطنتى مردود است ، از اعتبار ساقط است و باید قانون اساسى جدیدى تدوین شود.

سؤال: آیا شما کناره گیرى شاه را به نفع پسرش مى پذیرد؟

جواب: هیچ فردى از دودمان پهلوى مورد قبول ملت نیست و نه تنها در مقام سلطنت؛ بلکه در هیچ مقام دولتى هم حق ندارند دخالت کنند.

سؤال: آیا فکر مى کنید دامنه حوادث ایران به ترکیه نیز کشیده شود؟

جـواب: نـهـضـت مـقـدس ایـران، نهضت اسلامى است و از این جهت بدیهى است که همه مسلمین جهان تحت تاثیر آن قرار مى گیرند.

سـؤال: فکر مى کنید در کوشش هایتان براى سرنگون کردن شاه، چه دولتى به شما کمک مى کند؟

جـواب: مـلت ایـران با اراده آهنین خود، تنها با اتکا به نیروى الهى قیام کرده است و در ایـن نـهـضـت بـه هـیـچ دولتـى مـتـکـى نـیـسـت و بـه خـواسـت خـداى تـعـالى بـا حـفـظ استقلال در نهضت خود، شاه را سرنگون خواهد کرد. وظیفه همه دولت هاى اسلامى در درجه اول و سـایـر دولت هـا کـه مـایلند در آینده با ملت ایران روابط حسنه داشته باشند، این اسـت کـه مـلت مـظـلوم و قـهـرمـان ایران را در رسیدن به اهدافش یارى کنند و تاکنون هیچ دولتى از ملت ایرن دفاع نکرده است .

سـؤال: شـمـا بـه عـنـوان رهـبـر مـخـالفـیـن، روابـط جـارى خـود را بـا دول و افـراد زیـر چـگـونه توصیف مى کنید؟ ۱-دستگاه کارتر ۲-دولت روسیه ۳-دولت چـیـن ۴-دولت عـراق ۵-کـشـورهـاى عـرب تـولیـد کـنـنـده نـفت ۶-سادات ۷-اسرائیل ۸-یاسر عرفات و جنبش ‍ فلسطین.

جواب: رئیس جمهورى آمریکا با حمایت هاى بى دریغ خود از شاه و اهانت هائى که به ملت ایران نموده است ، در صف دشمنان ایران قرار گرفته است و روسیه شوروى هم اگرچه نه در حد آمریکا، ولى تاکنون نه تنها شاه را محکوم نکرده بلکه از او حمایت هم کرده است و از تـحـریـف نهضت مقدس اسلامى ایران خوددارى نکرده است. رئیس کشور چین وقیحانه از روى کشتگان ما عبور کرد و در کاخ ظلم از اقدامات مترقیانه او هم ستایش نمود. دولت عراق هـم زیـر فـشـار شـاه، از اقـدامـات هـر کـس کـه در خاک عراق به نفع ملت ایران انجام دهد جـلوگـیـرى مـى کـنـد. سـادات هـم بـا اقـدامـات خود علیه مصالح مسلمین و کشورهاى عرب و بـرادران فـلسـطـیـنـى، مـطـرود جـهـان عـرب و اسـلام اسـت. اسـرائیـل از نـظـر اسـلام و مـسـلمـیـن و تمامى موازین بین المللى، غاصب و متجاوز است و ما کمترین اهمال و سستى را در پایان دادن به تجاوزات او جایز نمى دانیم و من در فرصت هاى مناسب از اقدامات و تلاش هاى یاسر عرفات براى بدست آوردن حقوق فلسطینى ها و برگرداندن اراضى اسلامى به مسلمین حمایت کرده ام.

سؤال: آیا شما از یک حکومت غیر نظامى تحت ریاست کریم سنجابى در پست نخست وزیر، به عنوان راه حلى براى بحران ایران حمایت مى کنید؟

جواب: با وجود شاه هیچ راه حلى امکان پذیر نیست .

سـؤ ال: آیـا دعـوت شما به اعتصاب بى پایان در صنعت نفت است و یا تا وقتى است که شاه کنار برود؟

جـواب: بـله، تـا وقـتى است که شاه کنار برود. شاه نفت ما را براى تحکیم خودش بدون هـیـچ مـجـوزى بـه امـریـکا مى داد و از پول آن اسلحه امریکائى که به هیچ درد ملت ایران نمى خورد، مى خرید. اصولا نفت تاکنون پشتوانه حکومت غاصبانه شاه بود و من حکم کردم کـه دیـگـر صـادر نشود و اعتصاب تا رفتن شاه ادامه دارد و بعدا ما نفت را به هر کشورى که مایل باشیم مى فروشیم .

سـؤال: تـحـت چـه شـرایـطـى ، اگـر شـمـا هـمـچـو مـقـتضیاتى را منطقى مى بینید، ارتش شاهنشاهى به ضد شاه خواهد شد؟

جـواب: هـم اکـنـون طـبـق اخـبـار واصـله، مـخالفت سربازان و افسران با شاه و دستورات فرماندهان خود روز افزون است. سربازها از خدمت ارتش فرار مى کنند، در بسیارى موارد فـرمـانـدهان خود را کشته اند و بسیارى از آنها هم که در ارتش باقى مانده اند، موافق با کشتار شاه نیستند و طبیعى است که شاه آخرین امیدهاى خود را به ارتش از دست بدهد.

* مصاحبه های بعدی امام راحل با رسانه های خارجی را در شماره های بعد مطالعه کنید.