۲۱۸-زیبایی مسحور کننده پاییز در جنگل

زیبایی مسحور کننده پاییز در جنگل
 
لاپلاس – هیچ چیز مثل یک مسیر آرام جنگلی با برگهای پاییزی طلایی و مسی رنگ و خش خش آنها در این روزها نیست. عکاس اهل چک Sedlář  زیبایی بی نظیر جنگ ها و مراتع پاییزی را در عکس های خود به نمایش می گذارد.
 
 او می گوید :"قدم زدن میان مه صبحگاهی در مناظر جنگل، هنگامی که هیچ روح دیگری وجود ندارد، شگفت انگیز است. در این لحظات شما کاملا زیبایی زندگی را درک می کنید.
 
این تجربه منحصر بفرد با کلمات انتقال نمی یابند، باید حضور داشته باشید و با تمام حواس خود آن لحظات را احساس کنید." انفجار نور و رنگ همراه با مه شما را به دنیای دیگری می برد. عکس های زیبای این هنرمند را مشاهده می کنید.
p1p2p3p4p6p7