۲۲۸-متوسط هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها در پردرآمدترین خانوارهای ایرانی بیش از ۸.۸ برابر هزینه خوراکی ها در پایین ترین دهک درآمدی ایران است.

متوسط هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها در پردرآمدترین خانوارهای ایرانی بیش از ۸.۸ برابر هزینه خوراکی ها در پایین ترین دهک درآمدی ایران است.Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-12-15 04:12:05Z | http://piczard.com | http://codecarvings.comˆÿÎ'ë¥به گزارش خبرآنلاین بررسی ها نشان می دهد متوسط هزینه خوراکی ها در یک خانوار شهری ایرانی در سال گذشته اندکی بیش از ۸ میلیون تومان بوده است این در حالی است که خانوارهایی با پایین ترین رقم درآمد و هزینه که در دهک اول قرار گرفته اند تنها ۲ میلیون و ۳۳ هزار تومان صرف خرید خوراکی و اشامیدنی کرده اند.

بر اساس گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی ، خانوارهایی با دهک های بالای درآمدی اما در این مدت ۱۷ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان صرف خرید خوراکی در یک سال کرده اند . رقمی که نشانگر فاصله ۸.۸ برابری هزینه خوراکی ها و اشامیدنی ها در میان بالاترین و پایین ترین دهک درآمدی است . با توجه به اعلام بعد ۲.۶۷ نفر برای هر خانوار واقع در دهک اول درآمدی می توان چنین برداشت کرد که در سال ۱۳۹۳ افرادی که در کم درامد ترین خانوار های ایرانی زندگی می کردند حدود ۷۶۱ هزار و ۴۸۰ تومان صرف هزینه های خوراکی و آشامیدنی در طول یک سال کرده اند که حتی در مقایسه با متوسط کشوری رقمی بسیار اندک است.

 این در حالی است که در خانوارهایی که در دهک دهم درامدی قرار گرفته اند هر فرد بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای خوراکی و اشامیدنی پول خرج کرده است . به این ترتیب هر فرد در دهک دهم درآمدی بیش از ۶.۷ برابر افزادی در دهک اول درآمدی پول صرف خوردن و آشامیدن کرده اند. بعد خانوار در دهک دهم درامدی ۳.۷۲ نفر برآورد شده است. هزینه خوراکی ها و اشامیدنی ها در خانوارهای دهم دهم ۲.۲ برابر متوسط هزینه عذا برای خانوارهای شهری بوده است این در حالی است که خانوارهایی که در دهک اول درآمدی قرار گرفته اند یک چهارم متوسط کشوری صرف خرید غذا و آشامیدنی کرده اند.

به نظر می رسد خانوارهایی که در دهک اول درآمدی قرار گرفته اند قادر به تامین هزینه های کالری مورد نیاز بدن نبوده اند چرا که پیش از این وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هزینه مورد نیاز برای تامین غذای خانوار هر فرد را با احتساب کالری مورد نیاز در حدود ۲۵۰ هزار تومان براورد کرده است . به این ترتیب کسانی که در دهک اول درآمدی قرار گرفته اند از حداقل های لازم برای تامین غذای مورد نیازشان نیز برخوردار نیستند.