۲۳۳-درختی که همدم پیله های ابریشم شد.

باشگاه خبرنگاران – هزاران کرم ابریشم با تنیدنِ تارهای ابریشم بر درختی در سوئیس از خود محافظت می کنند. به گفته پژوهشگران، این کرم ها از نژاد خاصی به اسم اسپیندل ارمیز هستند، که برای در امان ماندن از خطر پرندگان و دیگر حیوانات با چنین کاری از خودشان محافظت می کنند و بعد از ۶ هفته تبدیل به پروانه می شوند.