۲۶۰۳- آموزش حقیقی علم الیقین-عین الیقین- حق الیقین در آموزش و پرورش ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

۱- آموزش سمعی 

۲- آموزش سمعی و بصری

۳- آموزش دفعی و جهشی از عین به ذهن با حضورت جناب ویروس کرونا در آموزش و پرورش ایران ایران اسلامی و جهان- فرصت و آسیب ها

(( آموزش در فضای مجازی یا تیغ دو لبه بر – انتقال داده و اطلاعات توامان و بدون قابلیت انتخاب و عملیات اختیاری ابتدایی))آموزش گام اول برای ورود به فضای مجازی | وکیل سایبری

۱ – قدرت ارنباط با بی نهایت را درک و دریافت کردن و خط سوم معرفت را شهود نمودن

 2- آسیب سطحی‌شدن سواد و علم موقتی که می‌تواند تبدیل به اقیانوسی کم عمق و بوی متعفن رکود و راکت ماندن اطلاعات اجباری گندیده شود .