۲۶۶-تربیت پلنگی فرزندان

پلنگ بی‌حوصله و توله بازیگوش p1
هیند که به طور منظم برای عکاسی به این منطقه می‌آید با هیجان توله بازیگوش و مادر بی حوصله را زیر نظر می‌گیرد که ناگهان صبر مادر تمام می‌شود. او ابتدا دندان‌هایش را به حالت تهدید به توله نشان می‌دهد اما این بار توله با خیزی بلند روی دوش مادرش می‌پرد.
فرادید – پلنگ بی حوصله که علاقه ای به بازی با توله‌اش نداشت با حرکتی ناگهانی او را زمین زد و تنبیه کرد.
 
"خرالد هیند" عکاس ۷۰ ساله در پارک جنگلی "کروگر" در افریقای جنوبی تصاویر جالبی از توله بازیگوش یک پلنگ منتشر کرد که مدام روی سر و کول مادر خود می‌پرید تا آنجا که او را خشمگین کرد.
p2
عکاس در ذیل عکس‌هایش نوشته که این توله و مادرش را در حالیکه در محوطه حفاظت شده در حال تردد بوده‌اند دیده و از آنان عکاسی می‌کرده است. در همین لحظات توله مدام به سر و کول مادرش می‌پریده و سعی در بازیگوشی داشته است.
p3
هیند که به طور منظم برای عکاسی به این منطقه می‌آید با هیجان توله بازیگوش و مادر بی حوصله را زیر نظر می‌گیرد که ناگهان صبر مادر تمام می‌شود. او ابتدا دندان‌هایش را به حالت تهدید به توله نشان می‌دهد اما این بار توله با خیزی بلند روی دوش مادرش می‌پرد. در این لحظه است که مادر عصبانی شده و با چرخی که به بدن خود می‌دهد او را به زمین زده و با دست نیز به او حمله می‌کند. لحظه ای که مادر توله را به زمین می زند دستانش را به علامت تهدید بالای سر او گرفته و غرشی بلندی سر می دهد.p4p5