۲۷۶-ارامنه و آشوریان چه شاخه ای از دین مسیحیت هستند؟

ارامنه و آشوریان چه شاخه ای از دین مسیحیت هستند؟
asori
 
ارامنه و آشوریان، جزء فرقه هاى مسیحیت نیست. بلکه اقوامى هستند که داراى مذهب مسیحى مى باشند و داراى مذاهب کاتولیک و پروستان و ارتدکس مى باشند.
آشوریان در اصل: از قوم آشور (یا آسور) مى باشند که در سرزمین در بخش وسطا رود دجله و کوهستانهاى مجاور آن زندگى مى کردند. این قوم در آغاز، تابع حکومت بابل بوده و بعدها مستقل شدند، (فرهنگ معین، ج ۵، ص ۳۹ )
این قوم به دین مسیح گرویدند و با سابقه ترین مسیحیان ایرانى مى باشند، (مبلغى آبادانى، تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج ۲، ص ۷۷۴)
اما ارامنه، در اصل قومى هندو اروپایى ساکن ارمنستان هستند و ارمنستان نام ناحیه و کشورى در آسیاى غربى است که در دوره پیش از اسلام، مدتها جزء ایران و گاه جزء امپراطورى روم محسوب مى شده و در دوره جدید، به سه بخش بین عثمانى و روسیه و ایران تقسیم شد و بعد ها در دو بخش، تحت تسلط ترکان و روسها درآمد و امروزه نیز کشورى مستقل است. برخى از نژاد ارباب هاى این قوم به ایران مهاجرت کردند و امروز اکثریت مسیحیان ایران از این قوم مى باشند، (همان، ج ۲، ص ۵۷۷ ).