۲۸۱-حکم تاخیر انداختن نماز برای پذیرایی از میهمان

پاسخ آیت الله العظمی شبیری زنجانی به چند استفتاء

sho
حکم تاخیر انداختن نماز برای پذیرایی از میهمان
حوزه/ آیت الله العظمی شبیری زنجانی به چند استفتاء در زمینۀ: «معیار اتصال در نماز جماعت»، «سفر اجباری»، «گرفتن مجالس ختم برای میّت»، «تاخیر انداختن نماز برای پذیرایی از میهمان» و «نماز فرزند در وطن والدین» پاسخ گفتند.

سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه» پاسخ های این مرجع تقلید را منتشر می کند.

* معیار اتصال در نماز جماعت

سئوال: آیا برای اقتدا در نماز جماعت باید منتظر ماند تا ابتدا افرادی که در صف اول هستند تکبیر بگویند تا اتصال برقرار شود؟.

پاسخ معظم له: اگر آماده تکبیر گفتن هستند، می تواند اقتدا کند و نیز اگر فاصله این شخص تا نفر بعدی که اقتدا کرده، کمتر از قامت شخص در حال سجده باشد، اتصال برقرار می شود.

* سفر اجباری

سئوال: حکم نماز و روزه مسافری که با اکراه و اجبار به سفر رفته، پس از رسیدن به مسافت شرعی چیست؟.

پاسخ: اختیار از شروط تحقق سفر شرعی نیست بلکه همین که می داند به مسافت شرعی -هر چند به اجبار- می رود کفایت می کند.

* گرفتن مجالس ختم برای میّت

سئوال: آیا برگزار کردن مجالس ختم، تهیّه غذا و پذیرایی و امثال این امور برای میّت در هفت روز اول پس از مرگ وی صحیح است؟.

پاسخ: هرچه موجب تکریم میت مسلمان شود، مطلوب است. البته از اسراف و بقیه امور محرّمه و مکروهه پرهیز گردد.

* تاخیر انداختن نماز برای پذیرایی از میهمان

سئوال: آیا جایز است نماز اول وقت را به خاطر رسیدگی به مهمان به تاخیر انداخت؟.

پاسخ: با اکتفا به واجبات نماز و اجازه از میهمان قابل جمع است بنابراین نماز اول وقت مقدم است مگر اینکه عرفاً اهانت به میهمان تلقی شود که در آن صورت تاخیر بیاندازد.

* نماز فرزند در وطن والدین

سئوال: وطن پدر و مادرم روستاست ولی فرزندان در شهر متولد شده و زندگی کرده اند، حکم نماز و روزه فرزندان که به همراه والدین به وطن آنها مسافرت می کنند، چگونه است؟.

پاسخ: فرزندان در آن جا مسافر هستند و نمازشان شکسته است و روزه شان صحیح نیست. پدر و مادر هم اگر در شهر اقامت دارند و در نگاه عرف، آن روستا دیگر محل زندگی شان نیست همین حکم را دارند.