۳۵۷-پوشش نقاب برای زنان در دانشگاه قاهره ممنوع شد.

دادگاه مصر امروز سه شنبه رأی اداری در خصوص ممنوعیت فعالیت زنان با پوشش نقاب در دانشگاه قاهره را صادر کرد.

به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری آناتولی، یک منبع قضایی مصر گفت که دادگاه قضایی اداری امروز سه شنبه طی حکمی تصمیم رئیس دانشگاه قاهره در خصوص ممنوعیت فعالیت زنان با پوشش نقاب در دانشگاه را تائید کرد.

این رأی دادگاه اولیه و قابل اعتراض در دادگاه عالی اداری است.zan-ar

بر اساس این گزارش، احمد مهران وکیل مصری ۴ شکوائیه به دادگاه قضایی اداری شورای دولت ارائه کرده و طی آن بنا به درخواست ۸۰ محقق زن نقابدار در دانشگاه قاهره خواستار لغو مصوبه شماره ۱۴۴۸ دانشگاه درباره ممنوعیت فعالیت زنان با پوشش نقاب به عنوان اعضای هیئت علمی دانشگاه، فعالیت در معاونت امور دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش علمی را خواستار شده بود.

در این شکوائیه آمده بود که تصمیم «جابر نصار» رئیس دانشگاه قاهره با متن قانون اساسی که در آن بر حق شهروندان برای فعالیت در مشاغل بدون هیچ مانعی تاکید شده است، مغایرت دارد.

این در حالی است که دستور رئیس دانشگاه قاهره در اکتبر گذشته مبنی بر ممنوعیت فعالیت زنان با پوشش نقاب در دانشگاه باعث ایجاد جنجال در دانشگاه شد.