۳۸۰-هنر اقتصاد مقاومتی در حراست از حقوق زنان

حمایت از زحمات بانوان ایران اسلامی در اقتصاد کشور با توجه به ۲۶بند سند ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام رهبری به سران قوای کشور با الگوی ۸سال دفاع مقدس برای بون رفت از مشکلات اقتصادی موجود

 

چکیده:

بانوان در ایران اسلامی بیش از نیمی از اقتصاد کشور را در دست دارند که با توجه به نوع حضور آنها در روستاها و شهرها و نقش هایی که در صحنه های معاش و اقتصاد برای خود و دیگران خلق می کنند، می تواند پیام آور حقانیت اقتصاد مقاومتی بوده، چراکه ۵۰درصد اقتصاد مقاومتی در حوزه عملیات اقتصادی به گونه ای در حال به نمایش گزاردن توسط زنان می باشد، خصوصا آن نسل از بانوان صاحب تجربه نورانی که در ۸ سال دفاع مقدس ،نمره عالی و اثر گذار را از رهبران اقتصادی ایران وجهان دریافت نموده اند. در این مقاله به چرایی نسخه شفا بخش بودن اقتصاد مقاومتی، با توجه به زحمات بانوان ایران اسلامی پرادخته می شود.za

سوال:

بانوان ایران اسلامی در ۸ سال دفاع مقدس از کدام الگوی اقتصادی پیروی نموده که توانستند، دشمنان داخلی و خارجی را ناکام گرداند؟

مقدمه:

برای خروج اقتصادی مقاومتی از آشیانه اش نیاز است که فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از آمار حضور زنان در اقتصاد کشور و نوع فعالیت های آنان آرشیویی را تهیه نموده و برای آن گارگروهی را از (وزرات کار و تامین امور اجتماعی – جهاد کشاورزی – اقتصاد و دارایی) تعریف نماید، تا آن بخش از اقتصاد مقاومتی که بصورت گمنام در حال حرکت است معرفی گردیده و در دستور کار جلسات اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد و با نظرات سرد و یخ دوستان دیر باور و دشمنان زشت طینت و بد خواه در فضای کشور معلق نگردیده، بلکه نمونه های عملی و علنی و محسوس آن که در دستتان زحمتکش بانوان در جریان است در اختیار همگان قرار بگیرد، و راه برون رفت مشکلات اقتصادی از آن نمونه ها به اجرای همه جانبه اقتصاد مقاومتی منجر گردد.

متن:

جایگاه زنان با توجه به کلمات و جملات در ۲۶ بند اقتصاد مقاومتی، چگونه می تواند بانوان ایران اسلامی را از پرچم داران به جریان اندازی خون تازه درگهای اقتصاد کشورمان معرفی نموده و دشمنان را برای همیشه ناامید و ناکام گردانیده، و دوستان را در سراسر جهان با اجرای اقتصاد مقاومتی در کشورمان امیدوارتر و مقاومتر مشاهده نمود، و درجراحی مشکلات اقتصادی شان از آنها حمایت کرد.جملات و کلمات در بندهای اقتصاد مقاومتی، زنانی را که در حال حاضر مشغول خدماتی هستند و زحماتی بر دوش آنان خود نمایی می کند معرفی نموده که نشان از مهیا بودن مقدمات اقتصاد مقاومتی را می دهد. جملات زیر بیانگر آن است که مسئولین موظف شده، به اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی در کشور، با توجه به حضور نیمی از جمعیت کار، درایران عزیز یعنی زنان خدوم، گریزی ازعملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی برای آنان وجود ندارد، و آن جملات عبارتند از:

(صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد شفاف و روان سازی نظام توزیع پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو …)

تمام جملات بالا به نوعی در نمایشگاه دستتان توانمند زنان ایران زمین قابل مشاهده می باشد، اقتصاد مقاومتی یک شعار صرفا بر آمده از تحریم و فشار دشمنان نیست، یک ایده محاسبه شده است که محرومان جهان را می تواند در جوانب مختلف اقتصادی رهبری بنماید، زیرا که این نوع اقتصاد برگرفته شده از دستورات قرآن و عترت است که نظر بر فطرت انسان دارد، و اگر اقتصاد مقاومتی از زیر بناهای اصلی و اساسی اقتصاد در کشورهای اسلامی و مردمان آزاده جهان باشد طمع شیاطین اقتصادی را نقش بر آب می کند. زنان با غیرت و همت اسلامی در استانهای ایران زمین، مشغول به فعالیت های اقتصادی بوده که اقتصاد مقاومتی با توجه به زحمات آنان، چشم اندازش عالی و عملیاتی به خود می گیرد. با یک محاسبه ساده برای نوع فعالیت های زنان، در روستاها و شهرستانها و استانهای کشور بشارتی بدست می آید که اقتصاد مقاومتی با اهداف رفیع اش در ۲۶بند سند ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری(حفظه الله تعالی) به سران قوای کشور برای درمان اقتصاد کشور صادر گردیده است و برای این دور اندیشی زیرکانه باید گفت، توجه به نقش زنان در اقتصاد ایران اسلامی یکی از ارکان عملیاتی نمودن آنست، و این مهم یک برنامه ریزی از عین به ذهن را می طلبد تا از سوی بانوان ایران زمین حماسه ای از اقتصادی مقاومتی در عرصه های اقتصادی کشور بر پا گردد.برای فعال سازی اقتصاد مقاومتی در درون ایران و جاذبه سازی برای دوستان برون مرزی نیاز است فعالیت های بانوان زحمتکش ایرانی که در حال حاضر در ۳ عرصه (باز تولید زیست شناختی، تولید نیروی کار و تولید اجتماعی و خدمات اجتماعی) به گونه ای مطالعه و بررسی و برنامه ریزی گردد، تا مدیریت جهادی در صحنه اقتصادی برای کشور رقم بخورد. یکی از دلایل برای مدعی بالا حضور بانوان ایران اسلامی در صحنه تولیدات دامی است که تلاش آنها فعالیت صنعتگران روستایی را تهیج و تکمیل می کند، دلیل دوم نمایش اقتصاد در روستاها بیانی دارد مبنی بر اینکه اگر کنترل منابع تولید برعهده زنان باشد برای خانواده از نظر غذایی و بهداشتی و امنیتی سود بیشتری را تولید می نماید تا این که منابع توسط سلایق مردان اداره شود.

آینده پژوهی و مطالعه آینده:

برای استفاده از دسترنج ها و زحمات حاضر در صحنه نبرد اقتصادی بانوان ایران اسلامی با دشمنان داخل و خارج پیشنهاداتی ارائه می گردد.

۱ در مجلس شورای اسلامی یک نماینده از زنان برای اقتصاد مقاومتی پذیرش شود.

۲ با توجه به کارهای سخت و وقت گیر امنیت غذایی و تغذیه ای برای اعضای خانوار که به دست توانمند زنان اداره می گردد، مدیریت اقتصادی کشور در این بخش از حضور همه جانبه آنان در قانون تعریفی و تمهیدی تدبیر نماید.

۳ زنان در ایران اسلامی با حضور فعال در عرصه های اقتصادی از جمله: (دامداری پرورش طیور صنعت نساجی تولیدات باغی کاشت و داشت و برداشت حبوبات بهداشت خانواده و امنیت غذایی پرورش نیروی کار تولید خوراک دام و طیور پرورش کرم ابریشم فعالیت های مرتبط با آبزیان تعلیم و تعلم در کارگاههای کوچک و برزگ احیای سنت کوج نشینی و …) نیاز به عدالت جنسیتی در اقتصاد دارند که در اقتصادی مقاومتی دیده شده است، به همین جهت زنان پیشآهنگان استقبال از طرح اقتصاد مقاومتی در کشور می باشند.

۳ درمان توسعه اشتغال زنان با توجه به سن ازدواج و آسیب های بر آمده از محیط کار مختلط آنها با مردان، نیاز به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی دارد.

۴ زنان در مسیر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی می توانند در نوع مدیریت زمین، بازار نیروی کار، وضعیت سن و دیگر امور دختران و زنان حضوری اثر بخش داشته و با میزان عدالت برای مشارکت آنها در تولید غذا و مانند آن، اثر گذاری جهانی داشته باشند.

۵ با عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی برای مشارکت زنان در عرصه تولید غذا و هم چنین با برنامه های فنی صدا و سیما برای آگاهی های روز افزون نسبت به نقش زنان درفرآیند تولید و لزوم مشارکت گسترده آنان، سبب می شود بسیاری از ظلم های به زنان و بن بست های اقتصادی حاصل از آن در جامعه کاهش یابد.

۶ با حضور اقتصاد مقاومتی تغییر نگرش جامعه نسبت به زن و مشارکت آنان برای اجرای دستورات اقتصادی قرآن و عترت و رعایت حقوق برابر و رفع تبعیض های موجود برای فعالیت های اقتصادی آنها، سبب می گردد فعالیت های اقتصادی چهره آخرت محور به خود بگیرد.

۷ اقتصاد مقاومتی با عدالت جنسیتی در حوزه اقتصاد می تواند منابع انسانی اعم از نیروی کار زنان و مردان را در توزیع و تولید و مصرف، با مشارکت بدون تبعیض آنها در چارچوب دستورات قرآن و عترت تبدیل به یک الگوی جهانی بنماید.

۸ اقتصاد مقاومتی با تواناسازی زنان روستایی از طریق اشتغال، احیای روحیه آفرینش و نوآوری را ارزش بخش نموده و با ایجاد تنوع و تعدد در مشاغل آنان موجب افزایش کیفیت بهره وری در فعالیت های دختران و زنان برای محیط های روستایی گردیده و معضل مهاجرت آنان را حل نماید.

۹ اقتصاد مقاومتی نقش زنان در فعالیت های اقتصادی خصوصا درون مرزی را برای مردان آگاهی بخشی نموده، و درصد زحمات آنان نسبت به مردان را برای دفع حس مرد سالاری تعدیل می نماید.

۱۰ اجرای اقتصاد مقاومتی باعث حذف تعریف و تقسیم کار به نر و ماده می گردد، تا زنان با کار در خانه در مقابل کار مردان و زنان در کارخانه ها و شرکت ها و دیگر مراکز تجاری و اجرایی با تحقیر و تهدید مواجه نگردنند.

۱۱ اقتصاد مقاومتی با رعایت حقوق فطری زنان در اقتصاد جامعه، باعث تعمیق پوشش و حجاب و رشد فکری آنان در جامعه خرد و کلان می گردد.

۱۲ حضور اقتصاد مقاومتی در کشور به سبب حفظ منافع و منابع توزیعی عادلانه نسبت به زنان در مقابل مردان، بالانسی را پدید می آورد که ضریب امنیت اجتماعی را افزایش داده و معضل بیکاری و اولویت های شغلی دو طرف را مدیریت می نماید.

۱۳ تعاریف اقتصاد مقاومتی که بر آمده از منابع قرآن و عترت می باشد، حضور زنان در محیط کار و مشارکت آنانرا در کارهای تجاری را متناسب خلقت جسمانی آنان و احساسات زنانه اشان در قوانین خود جاری می نماید.

۱۴ اقتصاد مقاومتی درسیاست ها و برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی، و رصد وجود فاصله عظیم جنسیتی درمیزان دسترسی زنان به قدرت و منابع موردنیاز جهت دستیابی به امنیت غذایی، عرصه های سیاسی، آموزشی، تکنولوژی، اعتبارات، تحقیقات، توسعه، خدمات و غیره، را مطابق فتوای اقتصادی به روز مجتهدین تعریف می نماید، چرا که قرآن با توجه به معجزه جهانی بودنش و داشتن مفسرانی همچون اهل البیت علیهم السلام ،فقط محدود به پاسخگویی نیاز های اقتصادی صدر اسلام نمی باشد.

۱۵ اقتصاد مقاومتی حقوق اقتصادی بانوان را در خانواده برای تربیت و تولید نیروی انسانی در دستور کار خود دارد،تا فرزندان تحت مدیریت مادران در سطح فرزندی یک خانواده در مقابل خانواده بزرگ یعنی جامعه خود را مشاهده نکرده، تا حالت انزوا و بی تفاوتی را به خود بگیرد.

۱۶ قوه قضائیه برای ایجاد امنیت و برگزاری عدالت، باید سهم زنان در شکوائیه های امور اقتصادی را با توجه ۲۶ بند اقتصادی مقاومتی تحلیل نموده، تا بتواند پرونده های انباشته قضایی را، از بنیاد منتفی الموضوع بنماید.

۱۷ اقتصادی مقاومتی، با تعریف حقیقی کار و اقتصاد علمی در خود، می تواند جاذبه های منفی کار در خارج منزل و تحصیلات غیر مرتبط و تشریفاتی زنان را شفاف سازی نموده و ازدواج های موفق و ساحل دار و تعمیق کانون خانواده را به جامعه هدیه نماید.

۱۸ اقتصاد مقاومتی با تبیین و تقسیم و تعریف حقیقی امور اقتصادی زنان و مردان از منابع قرآن و عترت زمینه اخلاق و عبادت اقتصادی و رقابت بر فتح قله های آنرا فراهم می سازد.

۱۹ اقتصاد مقاومتی از تعریف عدالت اقتصادی خود، برای فعالیت زنان در جوار مردان قادر است برای تمام زنان در عرصه اقتصادی جهان، پیام توحیدی داشته باشد.

۲۰ اقتصاد مقاومتی با نوع آوریهای اقتصادی از قرآن و عترت، قادر است حفظ و حراست حقوق اقتصادی زنان را از خانواده های دست اندر کاران اقتصاد جهانی و طرفدارن آنان به مطالبه مردم بگذارد.

حسین درودی – معاون امور استانهای ستاد همکاری حوزه های علمیه و وزرات آموزش و پرورش