۴۵۱-نسخۀ جدید امربه معروف سعودی برای دختران

داروخانه
داروخانه
هیئت امر به معروف و نهی از منکر در عربستان سعودی با کار و استخدام دختران در داروخانه های دولتی مخالفت کرد.

به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، "ابراهیم آل بدوی" عضو کمیته داروخانه ها در اتاق بازرگانی و صنایع جده گفت که هیئت امر به معروف و نهی از منکر با استخدام دختران در داروخانه های دولتی حتی با وجود جدا کردن بخش زنان و مردان، مخالفت کرده است. این درحالی است که به سرمایه گذارانی که در مجتمع های تجاری داروخانه دارند اجازه داده شده است دختران را استخدام کنند.

روزنامه سعودی "عکاظ" به نقل از "آل بدوی" خاطرنشان کرد، سرمایه گذاران در بخش داروخانه که به استخدام زنان تمایل دارند با درخواست تبدیل داروخانه به داروخانه زنان مواجه شدند اما این اقدام باعث کاهش مراجعه کنندگان به داروخانه می شود که زیان دهی یا کاهش سود را به دنبال دارد.

آل بدوی عضو کمیته داروخانه ها در اتاق بازرگانی و صنایع جده تاکید کرد، از استخدام زنان در داروخانه حمایت می کند زیرا شمار زنان فارغ التحصیل در این بخش زیاد است. به طوری که ۵۰۰ زن از یک دانشکده فارغ التحصیل شده اند و ۱۷ دانشکده داروسازی در عربستان وجود دارد و اگر آنها در داروخانه استخدام نشوند پس کجا باید کار کنند؟