۴۹۷-شکار پیتون توسط بومیان آفریقایی+هزینه محبت

شکار پیتون یا (اژدر مار) در آفریقا‌ یکی از سخت‌ترین و خطرناک‌ترین کارها محسوب‌ می‌شود. یعنی در رده کارمندی به این شغل، سختی کار تعلق می‌گیرد!
بیشتر افراد از شغل و کار خود راضی نیستند. آنها فکر می کنند؛ کاری‌سخت، طاقت فرسا و کسل کننده دارند. آنها دائم در حال غرولند و شکایت هستند.
اگر شما هم جزء این افراد هستید، کافی است، نگاهی به کار این مردان در یک دهکده آفریقایی بیاندازید.

 

حال، مراحل شکار، توسط شکارچیان‌ آفریقایی‌ را باهم می‌بینیم.

قبل از هر چیز، بازوی فرد را در پوششی از پوست گوزن می‌پیچند.

بعد شکارچی سینه خیز در سوراخ مار پیتون می خزد. در سکوت و آرامش..

با استفاده از نورپردازی مدرن، منظور آتش زدن چند علف خشک و کوچک است؛ به مار پیتونی که روی تخم‌هایش خوابیده نزدیک‌می‌شود.

گرما و نور آتش کمی او را گیج کرده است.

باید آماده حمله ناگهانی پیتون‌باشد… بله خودشه… اینها هم تخم‌های پیتون است.

او اجازه می‌دهد بازوی محافظت شده‌اش را تا آنجا که می‌خواهد ببلعد و با دست دیگر گلوی او را فشار می‌دهد. او مانند ماهی در تور افتاده و دمش را به هر طرف تکان می‌دهد.

دوستانش، قبل از این که مار بازوی شکارچی را ببلعد او را بیرون می‌کشند.

شکار شد… زیباست نه؟ او برای مدتی خوراک دهکده‌ را تامین می‌کند. خب، حالا نظرتون چیه؟ بازم می‌خواهید، غرولند‌ و شکایت کنید؟ یا خدای مهربان را شکر کرده و دو دستی به کار و شغلتان می‌چسبید؟