۵۰۷-در آمریکا اعضای یک خانواده مسلمان از هواپیما اخراج شدند.+محبت به حجاب و هزینه آن

در شرکت هواپیمایی (United Airlines) آمریکا اعضای یک خانواده مسلمان به خاطر ظاهر اسلامی شان از هواپیما اخراج شدند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه ایندیپندنت انگلیس نوشت: کاپیتان شرکت هواپیمایی (United Airlines) از اعضای خانواده مسلمانی خواست تا هواپیما را به خاطر رعایت حجاب و ظاهر اسلامی شان ترک کنند و بهانه او از کار مسائل امنیتی بود.

"ایمان سعد شلبی"، همسر و سه فرزندشان که منتظر برخاستن هواپیما از شیکاگو به طرف واشنگتن بودند زمانی که از مهماندار و کاپیتان هواپیما خواستند تا محلی ایمن برای فرزندانشان مشخص کنند؛ پاسخ آنها این بود که باید از هواپیما پیاده شوند.

hag