۵۱۶-معیار حدود حجاب برای بانوانی که آرایش و زینت زنانه دارند + محبت به آرایش در زنان

siحضرت آیت الله سیستانی از مراجع تقلید در پاسخ به چند سئوال مقلدان خود، حدود و شرایط بانوان از زینت های زنانه را بیان کردند.

به گزارش خبرگزاری «حوزه»متن سئوالات و پاسخ های این مرجع تقلید به شرح ذیل است.

 سئوال: آیا زن می تواند از انگشتر زینتی و یا دست بند و یا گردن بند به قصد آرایش استفاده کند و آیا چنان کاری حلال است یا حرام؟

پاسخ معظم له: چنان کاری حلال است، امّا پوشاندن آنها از نامحرم، واجب می باشد مگر انگشتر و النگو به شرط ایمن بودن از وقوع در حرام و یا آشکار کردن آنها به انگیزه جلب توجه نامحرمان نباشد.

سئوال: زنی که روی خود را نمی گیرد می تواند موهای صورت و ابروان را بردارد و پودر طبیعی و سبک بر صورت بزند؟

پاسخ:

برداشتن موی صورت، و باریک کردن ابروان، مانع از بازگذاشتن رو نمی شود به شرط آنکه از وقوع در حرام، ایمن باشد و بازگذاشتن صورت به انگیزه نگاه نامحرمان، نباشد، امّا پس از به کار بردن پودر و وسایل آرایشی، پوشاندن صورت واجب است.

سئوال: آیا دوشیزه گان می توانند با آرایش خفیف و استفاده از پودرهای زیبایی برای جلب توجه بانوان در مجالس ویژه و یا برای زیبایی بیشتر، حاضر شوند و قصدشان آن باشد که خواستگار پیدا شود و آیا چنین کاری عیب پوشی به حساب می آید؟

پاسخ:

آن چنان آرایشی را جایز است انجام دهند و آن، پنهان کردن عیوب،محسوب نمی شود با این وجود، اگر عیب پوشی هم به حساب آید باز هم حرام نیست، مگر آنکه فریبکاری برای خواستگاران تلقی شود.

سئوال: آیا زیور آلاتی مثل خلخال برای زن حلال است ؟

پاسخ:

حلال است .

سئوال: اگر دست وصورت به طور مصنوعی برنزه شود وضوء باطل است واصلا ً گناه دارد وحرام است؟

پاسخ:

وضوء صحیح است وبرنزه کردن بدن اشکال ندارد.

سئوال: حکم خال کوبی بر روی بدن چیست؟

پاسخ:

 فی نفسه اشکال ندارد.

سئوال: استفاده از روغن حیوانات حرام گوشت مثل مار به عنوان وسایل ارایشی دارویی چه حکمی دارد؟

پاسخ:

 اشکال ندارد.

سئوال: آیا مصرف لوازم آرایشی وعطرهای که الکل دارند اشکال دارد مصرف محلولهای موضعی که برای پوست تجویز می شود والکل دارد چطور ؟

پاسخ:

 اشکال ندارد.

سئوال: تاتوکردن ابروها ولبها چه حکمی دارد؟

پاسخ:

اشکال ندارد ولی زنها باید آن را چنانچه عرفاً زینت حساب شود از نامحرم بپوشانند.