۵۷۲-با لطف و محبت اختلافات درون جامعه را از بین ببرید + محبت به ترویج محبت

 حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه در مبارزات داخلی باید اختلافات را از بین برد و نه شخص مخالف را، خاطر نشان ساختند: در اوصاف مردان بزرگ، خدا می فرماید ، این افراد کسانی اند که با نیکی، بدی را از بین می برند ، با لطف و محبت، مخالفت را از بین می برند نه مخالف را.

jav

به گزارش خبرگزاری«حوزه»، حضرت آیت الله جواد آملی در جلسه درس اخلاق هفتگی خود که در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، گفتند: در جریان اخلاق به ما فرمودند اگر دشمن بیرون را بخواهید سر جایش بنشانید باید او را از بین ببرید، چون مزاحم شما است، ولی در داخل شهر و خانه و خانواده کسی که با شما مخالف بود سعی کنید آن مخالفت را از بین ببرید نه مخالف را؛ و در درون ما انسانها نیز چنین است.

این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه در مبارزات داخلی باید اختلافات را از بین برد و نه شخص مخالف را، خاطر نشان ساختند: در اوصاف مردان بزرگ، خدا می فرماید ، این افراد کسانی اند که با نیکی، بدی را از بین می برند ، با لطف و محبت، مخالفت را از بین می برند نه مخالف را . به صورت فعل مضارع که مفید استمرار است در وصف مردان الهی فرموده در مبارزات داخلی سعی کنید بدی، کینه و اختلافات را از بین ببرید نه اینکه شخص مخالف را از پای در بیاورید.

حضرت آیت الله جواد آملی عنوان کردند: در درون ما اگر خواسته ای بر خلاف عقل و فطرت باشد آن نیرو را از بین نمی بریم بلکه تعدیل می کنیم، نه تعطیل. تعطیل کردن نیرو کمال نیست تعدیل آن نیرو کمال است.

این مرجع تقلید ابراز داشتند: نماز و مانند آن وهم و خیال را از بین نمی برد، بلکه آن توهم تخیل زائد را از بین می برد، شهوت و غضب را از بین نمی برد، بلکه آن را تعدیل می کند نه تعطیل، چون خود غضب و شهوت از آفریده های خداست که اگر اینها نباشد بسیاری از امور زندگی مختل می شود.

معظم له با بیان اینکه باید سعی شود جامعه، جامعه عقل و عدل باشد، خاطر نشان ساختند: اگر کسی خواست با دشمن بیرون مبارزه کند چاره ای جزه بهره برداری از قوه غضب و قهریه نیست. ما یک وظیفه ای نسبت به دشمنان برون و درون مرزی داریم ، دشمنان برون مرزی در صدد هضم و حذف ما بر می آیند که باید با آنها مبارزه کرد، در داخل یک نظام نیز باید سعی کنید بدی را از بین ببرید نه بد را. پس اینکه می گویند بکوشید جامعه شما عقل و عدل باشد، نه جامعه حذف و هضم ، برای همین است. اگر این چنین کاری کردیم این جامعه عقل و عدل، به قله کمال می رسد خیلی از کمالات است که خدا در دسترس دیگران قرار داده و آنها را ممکن الوصول می داند.

حضرت آیت الله جواد آملی با بیان اینکه انسان در همین دنیا نیز می تواند جایگاه خود را در قیامت ببیند،  ابراز داشتند: ما می توانیم هم اکنون که در دنیا هستیم مکان خود را در قیامت ببینم، بسیاری از کارها برای ما آسان خواهد بود. امیرالمومنین علی علیه السلام نیز می فرماید: مردان الهی در دنیا تلاششان این است که بهشت و جهنم را ببینند، آن وقت زندگی گواراست، ترک گناه آسان است، چرا که او مقام خود را می بیند و هرگز حاضر نیست خود را و بدن خود را ارزان بفروشد، چون این بدن و جان به اندازه بهشت می ارزد.

معظم له معامله با خداوند را معامله ای سود آور دانستند و عنوان کردند: انسان یا با خدا معامله می کند با با شیطان. معامله با خدا سود است نه زیان، چون در معامله داد و ستد هست و لی خدا در معامله با ما، نه تنها چیزی از ما نمی گیرد، بلکه عوض و معوض را هر دو به صورت کامل تر به ما بر می گرداند و این همان سود است، ولی در معامله شیطان، انسان ضرر می کند چون به شیطان چیزی می دهد و نه تنها از اوچیزی نمی گیرد بلکه خود را به اسارت او می سپارد و شیطان افسار او را در دست گرفته، عوض و معوض را از او می گیرد و چیزی هم به او نمی دهد.

ایشان با بیان اینکه انسان نباید خود را در اختیار شیطان قرار دهد،  عنوان کردند: اینکه کسی می گوید من نمی توانم نماز اول وقت بخوانم، جلوی چشمم را بگیرم، درست می گوید چون این چشم و بدن را در اختیار شیطان قرار داده، به اسارت او در آورده و او در بند شیطان است.

معظم له با تاکید بر اینکه انسان با تهذیب نفس می تواند چشم و گوش باطنی و حقیقی را دریافت کند، ابراز داشتند: ما چشم و گوش داریم ولی اگر این اعضاء ظاهری را تعطیل کنیم و دچار اشتباه نشویم، آن چشم و گوش باطنی و حقیقی برای ما باز می شود که با آن می توانیم در عالم رؤیا ، روایاهای صادق ببینم.

این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه انسان باید اهل محاسبه و تهذیب نفس باشد،  عنوان کردند: اگر می خواهید با انبیاء الهی ارتباط داشته باشد و از آنها فیض بیرید، باید اهل محاسبه و تهذیب نفس باشید. بنابراین در درون نهاد آدمی سرمایه ای هست که کسی نمی تواند آن سرمایه را بگیرد و از بین ببرد و جلوی بهره برداری آن را بگیرد اگر اعمال را طوری تنظیم کردید که بدی را با خوبی از بین ببرید ، آن وقت روزنه ها باز می شود و صحنه هایی مانند «فالهما» و «الناس معادن» آشکار می شود.