۶۰۸-نه ویژگی قلب کفار +جایگاه محبت

جزاى کسى که حقّ را فهمید و بر آن سرپوش گذاشت، آن است که خدا هم بر چشم، گوش، روح و فکرش سرپوش گذارد. در واقع انسان، خود عامل بدبختى خویش را فراهم مى ‏کند.

به گزارش سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، استاد قرائتی در ادامه سلسله مباحث تفسیری خود با موضوع تفسیر قطره ای به بیان پیام ها و نکته های دیگری از آیه هفتم سوره بقره پرداخته است.ghrنکته‌های آیه:  « خَتَمَ اللَّهُ عَلَى‏ قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى‏ أَبْصَرِهِمْ غِشَوَهٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ‏ ‏» (بقره/۷)  

‏قلب منیب، آن است که بعد از توجّه به انحراف و خلاف، توبه و انابه کرده و به سوى خدا باز گردد. ویژگى بارز آن تغییر حالات در رفتار و گفتار انسان است.

خداوند در آیات قرآنى، نه ویژگى براى قلب کفّار بیان کرده است:

الف: انکار حقایق. «قُلوبُهم مُنکِره» (نحل،۲۲)

ب: تعصّب. «فى قلوبهم الحَمیّه» (فتح،۲۶)

ج: انحراف و گمراهى. «صَرفَ اللّه قُلوبهم» (توبه،۱۲۷)

د: قساوت و سنگدلى. «فَویلٌ لِلقاسیَه قلوبهم» (زمر، ۲۲)

ه : موت. «لاتَسمعُ المَوتى» (روم، ۵۲)

و: آلودگى و زنگار. «بَل رانَ على قلوبهم» (مطففین، ۱۴)

ز: مرض. «فى قلوبهم مَرض» (بقره، ۱۰)

ح: ضیق. «یجعلْ صَدره ضَیّقاً» (انعام، ۱۲۵)

ط: طبع. «طَبع اللّه علیها بکفرهم» (نساء، ۱۵۵)

قلب انسان، متغیّر و تأثیرپذیر است. لذا مؤمنان این چنین دعا مى‏ کنند: «ربّنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا» (آل ‏عمران، ۸) خدایا! دلهاى ما را بعد از آنکه هدایت نمودى، منحرف مساز.

امام صادق علیه السلام فرمودند: این جمله (آیه) را زیاد بگویید و خود را از انحراف ایمن و درامان ندانید.(تفسیر نورالثقلین)

پیام‌های آیه:  « خَتَمَ اللَّهُ عَلَى‏ قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى‏ أَبْصَرِهِمْ غِشَوَهٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ‏ ‏» (بقره/۷) ?

* درک نکردن حقیقت، شاید بالاترین کیفرهاى الهى است. «ختم اللَّه على قلوبهم»

* کفر و الحاد، سبب مهر خوردن دل ها و گوش ‏هاست. «الذین کفروا… ختم اللَّه»

* در اثر پافشارى بر کفر، امتیازات اساسى انسان (درک حقایق و واقعیّات) سلب مى ‏شود. «الّذین کفروا… ختم اللَّه»

* کیفر الهى، متناسب با عمل ماست. «الّذین کفروا… ختم اللَّه»

 آرى، جزاى کسى که حقّ را فهمید وبر آن سرپوش گذاشت، آن است که خدا هم بر چشم، گوش، روح و فکرش سرپوش گذارد. در واقع انسان، خود عامل بدبختى خویش را فراهم مى ‏کند. چنان که امام رضاعلیه السلام فرمود: مُهر خوردن، عقوبت کفر آنهاست. (تفاسیر نورالثقلین و کنزالدقائق)