۶۱۱-تراشیدن اجباری ریش در تاجیکستان+ محبت به زور و اجبار

 پارلمان تاجیکستان نیز قانونی را تصویب کرده که این پس گذاشتن اسامی عربی به نوزادان جدید در این کشور ممنوع اعلام است. از سوی دیگر حجاب اسلامی به طور رسمی در مدارس و دانشگاه‌های پاکستان ممنوع شده و حکومت تاجیکستان ۱۷۰۰زن محجبه را مجبور کرده تا حجاب خود را بردارند.
res