۶۴۲-وحشت مفتی وهابی از تاسیس کتابخانه شیعی در آفریقا + محبت به نشر حقائق

به گزارش «شیعه نیوز»، وهابیت با تکیه بر پشتیبان های مالی فراوان، اقدامات زیادی برای نفوذ در کشورهای مختلف جهان دارد. فراگیر بودن فقر و کمبود مایحتاج زندگی، قاره آفریقا را به یکی از بهترین اهداف برای جذب مردم به وهابیت تبدیل کرده است.

 بودجه های فراوان نفتی که از عربستان و کویت و امارات به آفریقا سرازیر می شود، تا کنون باعث ساخت مساجد و مدارس و مراکز عمومی زیادی در مناطق مختلف آفریقا شده و در نتیجه وهابیت با پول خود، افراد زیادی را به زیر پرچم خود آورده است.

از مهمترین اقدامات گروه های وهابی در کشورهای توسعه نیافته، جلوگیری از نفوذ ایران و منطق تشیع در میان مردم تشنه حقیقت است به همین منظور به مخالفت با هرگونه فعالیت فرهنگی ایران و شیعیان در این کشورها هستند.

 برای نمونه می توان به یکی از مبلغان وهابیت اشاره کرد که هرچند با استفاده از سرمایه هنگفت خود، فعالیت های عمرانی زیادی در کشورهای آفریقایی انجام داده، اما کتابخانه عمومی در دارالسلام تانزانیا که توسط شیعیان تاسیس شده، وی را برافروخته و از همفکران خود، طلب یاری می کند.
 

وحشت مفتی وهابی از تاسیس کتابخانه شیعی در آفریقا + تصاویر


عبدالمانع العجمی مبلغ وهابی: برادران دیروز به من خبر دادند که کتابخانه عمومی در شهر دارالسلام تانزانیا تاسیس شده!!

ای بزرگواران، آفریقا نیاز به تلاش زیاد همه ما دارد.

 
این در حالی است که همین مبلغ وهابی تا کنون تلاش های زیادی در کشورهای آفریقایی برای ترویج وهابیت کرده و ناراحتی او از تاسیس تنها یک کتابخانه عمومی، نشان از وحشت آنان از منطق نافذ تشیع دارد.

 

نمونه ای از فعالیت های عمرانی مبلغ وهابی در مناطق محروم آفریقا برای جذب مردم به وهابیت


 

وحشت مفتی وهابی از تاسیس کتابخانه شیعی در آفریقا + تصاویر

وحشت مفتی وهابی از تاسیس کتابخانه شیعی در آفریقا + تصاویر

وحشت مفتی وهابی از تاسیس کتابخانه شیعی در آفریقا + تصاویر

به نظر می رسد فتنه افکنی های وهابیت در کشورهای آفریقایی تنها به نیجریه محدود نمی باشد و در صورتی که این رفتارها ادامه پیدا کند، باید منتظر وقوع حوادث دردناکی مانند فاجعه زاریا و شهادت شیعیان بیگناه نیجریه باشیم. از همین روی لازم است نسبت به روشنگری مردم جهان پیرامون فعالیت های خرابکارانه وهابیت تلاش های بیشتری صورت پذیرد.