۶۵۶-تربیت کشیش های اسلام شناس در واتیکان + محبت به ارشادانسان

رئیس موسسه پاپی مطالعات عربی و اسلامی گفت: این موسسه تنها مرکز پاپی است که از طریق آشنائی با زبان عربی و مطالعه متون پایه: قرآن، سنت، تفاسیر و غیره کارشناس گفتگو با اسلام تربیت می کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه» به نقل از روزنامه اَونیره چاپ ایتالیا، کشیش والنتینو کوتّینی، رئیس موسسه پاپی مطالعات عربی و اسلامی، در رابطه با گفتگوی میان مسیحیت واسلام، گفت: ما برای گفتگو با اسلام به کشیشان آموزش دیده نیاز داریم اما متاسفانه تعداد کمی از خلیفه گریها در ایتالیا و در اروپا کشیشان خود را برای مطالعه عمیق اسلام که دو یا سه سال طول می کشد، به این موسسه اعزام می کنند.

وی افزود: این موسسه تنها مرکز پاپی است که از طریق آشنائی با زبان عربی و مطالعه متون پایه: قرآن، سنت، تفاسیر و غیره کارشناس گفتگو با اسلام تربیت می کند.

رئیس موسسه پاپی مطالعات عربی و اسلامی خاطر نشان کرد: برای گفتگو با اسلام، تنها کسب اطلاعات کافی نیست، بلکه باید برای درک ریشه های این دین به بطن آن ورود کرد.

در ادامه، تصاویری از این موسسه، برخی کلاسها و نشست هایش، دیدارها و نیز کتابخانه موسسه می آید

تربیت کشیش های اسلام شناس در واتیکان

تربیت کشیش های اسلام شناس در واتیکان

تربیت کشیش های اسلام شناس در واتیکان

تربیت کشیش های اسلام شناس در واتیکان

تربیت کشیش های اسلام شناس در واتیکان

تربیت کشیش های اسلام شناس در واتیکان

تربیت کشیش های اسلام شناس در واتیکان