۶۸۶-نشانه های عاقل، احمق و گناهکار + محبت های سه گانه

مام صادق علیه السلام، در حدیثی ویژگی های افراد عاقل، احمق و فاجر را بیان کرده اند.

خبرگزاری «حوزه»، متن حدیث را از کتاب تحف العقول منتشر می کند.

الإمام الصادق علیه السلام: الرِّجَالُ ثَلَاثَهٌ عَاقِلٌ وَ أَحْمَقُ وَ فَاجِرٌ، فَالْعَاقِلُ إِنْ کُلِّمَ أَجَابَ وَ إِنْ نَطَقَ أَصَابَ وَ إِنْ سَمِعَ وَعَى وَ الْأَحْمَقُ إِنْ تَکَلَّمَ عَجَّلَ وَ إِنْ حَدَّثَ ذَهِلَ وَ إِنْ حُمِلَ عَلَى الْقَبِیحِ فَعَلَ وَ الْفَاجِرُ إِنِ ائْتَمَنْتَهُ خَانَکَ وَ إِنْ حَدَّثْتَهُ شَانَکَ.

امام صادق علیه السلام فرمود: انسان ‏ها بر سه گروه ‏اند: عاقل، احمق و بدکار.

۱-خردمند، کسى است که اگر از او بپرسند، پاسخ مى ‏دهد، اگر سخن بگوید، به درستى سخن مى ‏گوید، و اگر گوش کند، استفاده مى ‏برد.

۲-احمق، آن است که اگر تکلّم کند، شتاب مى ‏نماید؛ اگر حدیث بگوید، فراموش مى ‏کند، و اگر بر کار زشت وا داشته شود، آن را انجام مى ‏دهد.

۳-بدکار، کسى است که اگر او را امین بشمارى، خیانت مى ‏ورزد، و اگر با او سخن بگویى، از تو بدگویى مى ‏کند.

تحف العقول، النص، ص: ۳۲۳.

 حدیث روز_ انسان عاقل_ انسان احمق_ انسان بدکار _امام صادق(ع) _تحف العقول _خیانت

 
 
 
 
کلید ‫واژه‌های مطلب: