۷۰۰-یکسان نبودن دیه زن و مرد در مقابل انسانیت نیست.+محبت به تساوی یا تعادل

مفسر قرآن کریم با بیان اینکه دیه در مقابل انسانیت نیست، بلکه در مقابل خسارت اقتصادی است که به عائله وارد می شود، گفتند: در صورتی که مرد در تصادف از دنیا برود، ضرر اقتصادی بر خانواده دو برابر ضرر اقتصادی از دنیا رفتن زن است.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» حضرت آیت الله سبحانی شامگاه پنجشنبه در سومین برنامه «چشمه معرفت» که از شبک یک سیما پخش شد، اظهار داشتند: در بحث جلسه گذشته بیان شد که اسلام علاقه مند است هرمسلمانی نسبت به عقاید و آنچه که عمل می کند، آگاهی علمی داشته باشد و چشم و گوش بسته نباشد.so

ایشان با بیان اینکه اسلام مشتمل بر احکام و معارف است، گفتند: معارف مربوط به اصول و عقایدی نظیر توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد می باشد؛ احکام نیز عبارت است از آنچه که انسان در زندگی به آن عمل می کند و در رساله های عملیه به این مسائل پرداخته شده است.

معظم له با طرح این پرسش که آیا انسان حق دارد از اسرار احکام سوال کند، اظهار داشتند: پاسخ مثبت است؛ همه معارف ما برهان عقلی و نقلی دارد؛ محال است انسان به یک مسئله عقیده مند باشد ولی برای آن برهانی نداشته باشد.

*انسان معتصب فاقد برهان عقیدتی است

این مرجع تقلید با بیان اینکه انسان متعصب نسبت به عقاید خود برهان و دلیلی ندارد، تصریح کردند: انسان وارسته از تعصب در صورتی که بخواهد به مسئله ای علاقه مند باشد، همراه با برهان خواهد بود.

*قرآن معارف دین را همراه با برهان تبیین کرده است

حضرت آیت الله سبحانی با اشاره به اینکه قرآن کریم معارف اسلامی را با برهان مطرح کرده است، ابراز داشتند: قرآن در بحث توحید می فرماید «اگر در اداره جهان دو پروردگار باشد، نمی توانند جهان را به این نحو اداره کنند چرا که فسادی رخ می دهد».

ایشان افزودند: همچنین هنگامی که قرآن بیان می کند که انبیاء باید از جانب خدا  بیایند تا بشر را هدایت کنند، همراه با برهان ذکر می کند.

*تقلید در مسائل عقیدتی جایز نیست

معظم له با بیان اینکه باب معارف، اصول و عقاید همراه با برهان است، گفتند: هیچ فردی در جهان نمی تواند به یک مسئله اسلامی معتقد باشد مگر اینکه دلیل آن را بداند و در صورتی که اطلاع ندارد باید پرسش کند و بیاموزد.

این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه هرگز عقیده بدون دلیل و برهان معنا ندارد، اظهار داشتند: تقلید در مسائل عقیدتی جایز نیست؛ باید در مسائل عقیدتی درس بخوانیم و کلاس برویم و خدمت علما باشیم و از توحید تا معاد را بیاموزیم.

* اسرار کلی احکام قابل تبیین است   

حضرت آیت الله سبحانی در ادامه با بیان اینکه در بحث احکام باید دو مطلب را از یکدیگر تفکیک کنیم، ابراز داشتند: اگر گفته شود که بشر می تواند از اسرار احکام کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات آگاه باشد، عملی نیست چرا که هزاران حکم داریم که دارای مفسده و مصلحت هستند و امکان این وجود ندارد که یک بشر همه این مسائل را دارا باشد اما در عین حال می شود از اسرار اصول کلی احکام آگاهی یابیم.

*آیا چرایی تعداد رکعت نماز قابل پرسش است؟

ایشان افزودند: اینکه چرا نماز صبح دو رکعت و نماز مغرب سه رکعت است قابل پرسش نیست و از مسائل غیبی محسوب می شود اما اینکه چرا باید نماز بخوانیم دلیل دارد؛ در صورتی که انسان به اقامه نماز بپردازد و به یاد خدا باشد، کمتر گناه می کند یا اصلا گناه نمی کند.

معظم له با اشاره به اینکه اگر بدانیم در محضر خدا هستیم گناه نمی کنیم، ابراز داشتند: نمازگزار در حدی که نماز می خواند از گناه کردن بازداشته می شود.

*چرا دیه مرد دوبرابر زن است؟

این مرجع تقلید در ادامه با بیان اینکه درباره کلیات احکام می توان پرسش کرد، افزودند: اینکه چرا قرآن فرموده سهم ارث مرد دوبرابر زن است و یا اینکه دیه مرد هزار دینار و دیه زن پانصد دینار است قابل پرسش است، و علما اسرار این مسائل را ذکر کرده اند.

این مفسر برجسته قرآن کریم تصریح کردند: دیه در مقابل انسانیت نیست بلکه در مقابل خسارت اقتصادی است که به عائله وارد می شود؛ در صورتی که مرد در تصادف از دنیا برود، ضرر اقتصادی بر خانواده دو برابر ضرر اقتصادی از دنیا رفتن زن است.

حضرت آیت الله سبحانی افزودند: عائله و زندگی در اسلام باید مطابق قانون دین باشد و براین اساس مرد نان آور خانه است و زن سرپرست خانواده در منزل می باشد.

*چرا قمار و شرب خمر حرام شد؟

ایشان همچنین به استدلال قرآن در نهی از قمار و شرب خمر پرداختند و تصریح کردند: قرآن می فرماید قمار حرام است، چرا که ایجاد عداوت می کند؛ هنگامی که دو نفر قماربازی می کنند، فردی که دارایی و هستی او گرفته می شود قلبش مملو از عداوت می شود.

معظم له افزودند: در مسئله خمر نیز انسانی که مست می شود، مرزی برای خود نمی شناسد و کارهای حرامی انجام می دهد که هرگز در حال اختیار انجام نمی دهد.

این مرجع تقلید در جمع بندی سخنان خود گفتند: همه عقاید و معارف ما همراه با برهان است و این براهین در کتاب های ما مطرح شده است.

معظم له یادآور شدند: احکام شرعیه به صورت کلی قابل توجیه و برهان است اما جزئیات آن جنبه غیبی دارد و اعتماد به غیب از پایه های ایمان است؛ ما همان گونه که باید به شهود عقیده مند باشیم به مسائل غیبی نیز باید معتقد باشیم.