۷۱۳-اسرائیل چگونه در ۱۰دقیقه نابود می‌شود؟+ محبت رو به پایان در اسرائیل

موقعیت ژئوپلیتیکی یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر امنیت رژیم صهیونیستی تأثیر دارد، این عامل به چالش اساسی در نظریه‌های نظامی و امنیتی اسرائیل تبدیل‌شده است.

خبرگزاری فارس: اسرائیل چگونه در 10دقیقه نابود می‌شود؟

مقدمه :

موقعیت ژئوپلیتیکی یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر امنیت رژیم صهیونیستی تأثیر دارد، این عامل به چالش اساسی در نظریه‌های نظامی و امنیتی اسرائیل تبدیل‌شده است.

نداشتن عمق استراتژیک، نقطه مرگ اسرائیل :

بر اساس اطلاعات موجود بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از ساکنان صهیونیست سرزمین‌های اشغالی، در منطقه‌ای به مساحت ۱۲۰ کیلومتری از سواحل حیفا و اسدود ساکن هستند. این مهم، مؤید فقدان عمق استراتژیک اسرائیل بوده و تهدید نظامی-امنیتی واقعی برای رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود. نداشتن عمق استراتژیک باعث تمرکز جمعیت و تأسیسات حیاتی، حساس و مهم اسرائیل در مناطق مذکور گردیده است. این وضعیت، نظریه‌پردازان نظامی و امنیتی اسرائیل را به این نتیجه رسانده که این رژیم، قدرت تحمل جنگ فراگیر در اراضی خود را ندارد.

تبعات فقدان عمق استراتژیک برای اسرائیل :

تحمیل خسارت انسانی وسیع در صورت بروز جنگ
انهدام گسترده تأسیسات راهبردی در زمان کوتاه
ایجاد محدودیت گسترده در قدرت مانور و تحرک
کاهش فوق‌العاده توان بازدارندگی
 ناتوانی از ورود به جنگ فراگیر

 

 

 

 

 

نتیجه :

ایران با تمرکز بر موشک‌های بالستیک نقطه زن، ضمن تغییر موازنه راهبردی و بازدارندگی در مقابل اسراییل، امنیت رژیم صهیونیستی را به معمای لاینحل برای آمریکا تبدیل نمود. ایران با توانمندی موشکی خود می‌تواند در عرض ۱۰ دقیقه، عمق استراتژیک اسرائیل (۱۲۰ km سواحل حیفا تا اسدود) را با خاک یکسان نماید. این مهم- با توجه به توضیحات فوق- عملاً منجر به نابودی اسرائیل می‌گردد. ایران اکنون با انتقال توانمندی موشکی به مقاومت لبنان و فلسطین، در حال نهایی نمودن راهبرد بازدارندگی مقاومت در برابر اسرائیل است. بر این اساس آمریکا و اسرائیل بر خلع سلاح مقاومت و از بین بردن توانمندی موشکی ایران در برجام ۲ و ۳ تأکید دارند.

دکتر رضا سراج، عضو هیئت‌علمی دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل راهبردی