۷۸۹-پاپ خواستار عذرخواهی کلیسا از همجنسگرایان شد+محبت خام و بدون شکل

رهبر کاتولیک های جهان گفت کلیسای کاتولیک به خاطر رفتارهایی که در گذشته با همجنسگرایان داشته است، باید از آنها عذرخواهی کند.

به گزارش خبرگزاری رسا، پاپ فرانسیس که در هواپیما و به هنگام بازگشت از سفر به ارمنستان سخن می گفت با اشاره به اینکه کلیسای کاتولیک حق قضاوت درباره همجنسگرایان را نداشته است افزود که کلیسا باید به این گروه احترام بگذارد.

او این سخنان را در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات کاردینال آلمانی " رینهارد مارکس" در یک کنفرانس در دوبلین پس از تیراندازی اخیر در شهر اورلاندو آمریکا بیان کرد.
این کاردینال که از مشاوران پاپ است در آن کنفرانس گفته بود کلیسای کاتولیک باید به خاطر رفتاری که در گذشته با همجنسگرایان داشته و آنها را به حاشیه جامعه رانده، از آنها عذرخواهی کند.

پاپ در پاسخ به نظرش درباره صحبت های کاردینال مارکس گفت: من چه کسی هستم که بخواهم قضاوت کنم.
پاپ سپس افزود : من آنچه را که کتاب سوال‌وجواب‌های دینی می گوید تکرار می کنم، اینکه همجنسگرایان نباید مورد تبعیض قرار گیرند و باید محترم باشند.

پاپ گفت کلیسای کاتولیک نه تنها از همجنسگرایان بلکه باید از تمامی کسانی که به حاشیه رانده شده اند از جمله فقرا و زنان و کودکانی که مورد بهره برداری قرار گرفته و استثمار شده اند، عذرخواهی کند.

پاپ پیشتر نیز سخنانی مشابه درباره همجنسگرایان گفته است اما این نخستین بار است که به صراحت خواهان عذرخواهی کلیسای کاتولیک از آنها می شود./۹۸۲/ب۱۰۳/د