۹۱۱-جمع آوری پوشاک نامتعارف از ۴۰۰ واحد صنفی و تولیدی + رابطه نوع لباس با نوع محبت

رئیس اتحادیه پوشاک از جمع آوری پوشاک نامتعارف بیش از ۴۰۰ واحد صنفی و تولیدی خبر داد و گفت: طرح جمع آوری پوشاک نامتعارف تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
خبرگزاری تسنیم: ابوالقاسم شیرازی افزود: عمده واحدهای تولیدی پوشاک نامتعارف از واحدهای بدون مجوز و تعدادی نیز دارای مجوز هستند که با همه آنها برخورد خواهد شد.

 

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/04/18/139504181250206328092054.jpg

وی با اشاره به همکاری معاونت نظارت بر اماکن و اتحادیه پوشاک برای مقابله با تولید و عرضه پوشاک نامتعارف تصریح کرد: واحدهایی که پس از ۳ بار اخطار کتبی همچنان پوشاک نامتعارف ، تولید و عرضه می کنند مشمول این طرح خواهند شد و همه‌‌ پوشاک این واحدها جمع آوری می شود.

رئیس اتحادیه پوشاک اجرای این طرح را سبب تغییر ویترین ها و کاهش تولید و عرضه این نوع پوشاک دانست و گفت: همزمان با اجرای این طرح ،‌ فعالیت رسانه ها ، سلیقه متقاضیان این البسه و افراد مصرف کننده نیز باید به سمت پوشاک هنجار ایرانی اسلامی سوق داده شود.

شیرازی با اشاره به تشدید این طرح در ماه های مرداد و شهریور افزود: واردات مدهای خارجی با هجمه تبلیغاتی در بین نسل جوان ، علت شیوع استفاده از این پوشاک نامتعارف است.