۹۲۶- سنگ قبر عجیب یک شهید+محبت به بعد از مرگ و روح و وسعت محبت

مهندس شهید بهمن درولی: قبرم را ساده و هم‌سطح بازمین درست کنید و با اندکی‌ سیمان روی آن‌ را بپوشانید و فقط با انگشت روی آن بنویسید: «پر کاهی تقدیم به آستان قدس الهی».

سنگ قبر عجیب

 

این پیامی است به همه، به همه کسانی که در انقلاب اسلامی مسئولیت دارند. به همه کسانی که از قبل زحمات و خون شهدا زندگی آرام و امنی دارند. به همه کسانی که فیش های حقوقی نجومی دارند و باز هم سیر نشده اند. یادمان باشد ما باید جوابگوی شهدا باشیم.

خبرهای مرتبط :