۹۷۸- سطح تفکر به زنان در ذهن مردمان جهان+ مدلهای محبت به زنان

زن از دیدگاه بزرگان جهان


دو زن هرگز با یکدیگر دوستی و محبت نمی ورزند، مگر به خاطر
"کوبیدن زن سومی!"
آلفونس کار

همسرم من را به سوی موفقیت ، رهبری کرد.
چارلی چاپلین

هر چیزی که در زندگی من یافت می شود ، نتیجه همکاری و صمیمیت زن من است.
کنفیسیوس

قلب زن پرتگاهی است هولناک که عمق آن را نمی توان حدس زد.
لامارتین

زن ها " جنگ ها گ را شروع می کنند و مردها آن ها را ادامه می دهند.
ارنست همینگوی

لبخند زن در دو موقع آسمانی و فرشته مانند است. یکی هنگامیکه برای اولین بار با لبخند به معشوق میگوید:
"دوستت دارم"
و دیگر هنگامی که برای اولین بار به روی "نوزادش" لبخند میزند.
ویکتور هوگو

زن تنها حریفی است که پس از شکست ، مطالبه شکست و غرامت میکند.
نا شناس

در آغاز هر کار مهم، پای زن وجود دارد.
لامارتین

زن زشت در دنیا وجود ندارد ، فقط برخی از زنان هستند که نمی توانند خود را زیبا جلوه دهند.
برنارد شاو

زن زیباترین و با ارزش ترین ، تحفه آسمانی است.
میلتون

بهتر است برده شیطان باشید ، تا غلام زن.
شللی

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود، بهترین دوست شما می شد.
نا شناس

مرد ها را "شجاعت" به جلو می راند و زن ها را "حسادت"
برنارد شاو

زن ها ما را جستجو می کنند که آنها درک کنیم، نه آنکه آنها را دوست بداریم.
اسکار وایلد

در زندگیم دو بار زانو زدم. یک بار برای "آفریدگارم" و یک بار برای "محبوبم."
شللی

یک زن قشنگ و نیکو صورت "زیباست" ولی یک زن خوب و نیکو سیرت "در قلب انسان جای دارد."
ناپلیون بناپارت

وقتی زنی از زیبایی زنی دیگر تعریف میکند ، حتما" در زشتی او شک دارد.
ویتوریو دیسکا