۹۹۵- محبت به خروج از جنس طبیعی+ محبت به دو جنسیتی

 

 دختر محجبه ای با ظاهر ساده از خیابان می گذشت پسرکی گستاخ از پیاده رو داد زد و به او گفت

چطوری سیبیلو؟!

دختر چادری

 

دخترک با خونسردی کامل تبسمی کرد و گفت: …

وقتی تو ابرو بر میداری مو رنگ می کنی و گوشواره میزاری منم

مجبورم سیبیل بزارم تا جامعه احساس کمبود مرد نکنه!!!

 

برگرفته از وبلاگ حریم ریحانه