۹۹۷-اسلام هراسی رهاورد واقعه ۱۱ سپتامبر است/ مردم هنوز نسبت به این واقعه ابهام دارند / نژادپرستی در آمریکا افزایش یافته است.+ خوف از محبت اسلامی

زهرا گنزالس گفت: متاسفانه تبلیغات منفی بر ضد اسلام در آمریکا زیاد است از همین رو زمانی که آمریکایی ها اخبار منفی درباره مسلمان ها می شنوند آنها خیلی سریع باور می کنند و این موضوع بر رفتار آنها با مسلمان ها تاثیر می گذارد.

زهرا گنزالس بانوی مسلمان آمریکایی با اشاره به گذشت ۱۵ سال از حادثه ۱۱ سپتامبر در آمریکا به بیان دیدگاه عمومی هم وطنانش درباره این حادثه و اسلام هراسی که بعد از این اتفاق در میان جامعه آمریکا به وجود آمد با سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه به گفت و گو پرداخت.

زهرا گنزالس که از فعالان فرهنگی و تبلیغی است، با اشاره به دیدگاه مردم آمریکا در خصوص واقعیت های واقعه ۱۱ پستامبر و فرافکنی های دولت آمریکا در این باره گفت: اگرچه برخی اسناد درباره واقعه ۱۱ سپتامبر منتشر شد اما حقیقت آن است که هنوز بسیاری از مردم آمریکا نسبت به این واقعه و دست های پشت پرده ابهام دارند و هنوز زوایا و ابعاد آن برای مردم روشن نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به واقعیتهای موجود در جامعه ، می توانیم نتیجه بگیریم که زوایای این واقعه در افکار آمریکایی ها قطعی و روشن شده و هنوز کسی نمی داند که دقیقا چه کسی مسئول این اتفاق بود اما آن چیزی که قطعی است، این است که بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر و به واسطه حملات تبلیغاتی مستمری که به صورت چندجانبه و هماهنگ انجام گرفت، موجی از اسلام هراسی به راه انداخته شد و اسلام هراسی ، بیشترین رهاورد واقعه ۱۱ سپتامبر است.

بانوی مسلمان آمریکایی با اشاره به بحران های داخلی و تبعیض های نژادی در آمریکا گفت:  متاسفانه بیشترمردم و آمریکایی های سفید پوست و کسانی که اکثریت را در آمریکا تشکیل می دهند و بیشترین کرسی و قدرت را در کشور دارند به نژادپرستی اعتقاد و تمایل  دارند .

گنزالس در این باره تصریح کرد: اگر شما نگاه کنید که چطوری آنها با سیاه پوستان آمریکایی رفتار می کنند  یا چطور دونالد ترامپ با سیاه پوستان رفتار می کند متوجه می شوید که آنها عقاید نژادپرستانه دارند و شما می توانید اظهار نظر کنید  که اکثریت آمریکایی ها چطور فکر می کنند.

تبلیغات منفی بر ضد اسلام در آمریکا زیاد است

واقعه ۱۱ سپتامبر

وی با اشاره به تبلیغات منفی علیه اسلام و مسلمانان به حوزه نیوز گفت: متاسفانه تبلیغات منفی بر ضد اسلام در آمریکا زیاد است از همین رو زمانی که آمریکایی ها اخبار منفی درباره مسلمان ها می شنوند  آنها خیلی سریع باور می کنند و این موضوع بر رفتار آنها با مسلمان ها تاثیر می گذارد و باید بگویم که نژادپرستی در آمریکا افزایش یافته است.

گنزالس افزود: البته بسیاری از آمریکایی های سیاه پوست نسبت به مسلمانان رفتار و تمایلات آرام و صبورانه ای دارند چراکه آنها به دفعات قربانی آمریکایی های سفید پوست و نژاد پرست شدند و از همین رو با مسلمان ها همدردی می کنند. 

بانوی مسلمان آمریکایی با اشاره به سابقه اسلام هراسی در آمریکا گفت: اسلام هراسی عبارت است از دوره و زمانی که از رویداد بزرگ با نام ۱۱ سپتامبر و از ۱۵ سال پیش  به جا مانده نشات می گیرد و منجر به ایجاد ترس و تنفر از اسلام و مسلمانان شده است.