RSS
 

بایگانی برای دی, ۱۳۹۴

۲۵۰-نفس مسوله تمام خصوصیات روانی هر کس راشناسایی می کند ولی می داند هر کس از چه چیزهایی خوشش می آید.

۰۲ دی
 «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ».
 
ترجمه:
 
ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا دارید، و هر کس باید بنگرد که برای فردای خود از پیش چه فرستاده است و باز از خدا بترسید، در حقیقت خدا به آن چه می کنید آگاه است.
 
نفس مسوله غیر از نفس اماره است، نفس اماره را انسان می شناسد کسی از خیابان عبورمی کند نفس شهویه او، او را امر به معصیت می کند و او با این که می داند که این معصیت است مرتکب می شود، بعد یا توبه می کند یا در فکر توبه است. اما انسان،نفس مسوله را نمی شناسد. نفس مسوله انسان را به زشتی امر نمی کند بلکه اغوامی کند و زشتی ها را خوب، جلوه می دهد. نفس مسوله تمام خصوصیات روانی هر کس راشناسایی می کند ولی می داند هر کس از چه چیزهایی خوشش می آید. این روانی هر کس رادرونی ما است می داند که هر شخص را از چه راهی باید به دام انداخت، اوروان شناس ماهری است، لذا چیزی که ظاهرش همان است که ما می پسندیم، رنگ و لعاب دین به آن می دهد و همه سمومات را پشت آن رنگ و لعاب دینی پنهان می کند و به صورت یک تابلو زرین درمی آورد. این، کار نفس مسوله است. این که برادران یوسف تصمیم گرفتند او را به چاه اندازند، در نزد خود این کار را پسندیده می دانستند، آن که گفت: یوسف را می کشیم، تصمیم بدی بود، اما دیگران نشستندو مشورت کردند و سپس گفتند: او را به چاه می اندازیم، وقتی به چاه انداختیم:
 
«یخلو لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین » حضرت یعقوب(ع) هم به آنان فرمود: «بل سولت لکم انفسکم اءمرا»، آن نفس مسوله به چاه انداختن برادرتان را برای شما زیبا جلوه داد. یا سامری وقتی که گوساله پرستی را ترویج می کند، می گوید: «سولت لی نفسی » بعضی از شواهد قرآنی تایید می کند که سامری آدم بزرگی بود و گفت: «انی بصرت بما لم یبصروا» او آدم معمولی نبود نظیر همان که: «واتل علیهم نباء الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها» او نظیر بلعم و امثال او بود. خدای سبحان به او معنویتی داده بود اما لایق نبود لذا از همین معنویت،بساط گوساله پرستی را ترویج کرد و گفت: «سولت لی نفسی ».
 
در قیامت پرده ها کنار می رود و خدا می فرماید: اینان کسانی بودند که «یحسبون انهم یحسنون صنعا» کار بد می کردند ولی می پنداشتند کار خوبی است. خیلی ها تحت ولایت نفس مسوله اند و خیال می کنند کارهای شان خوب است. شناسایی نفس مسوله و نجات از تسویل او کار آسانی نیست تا انسان بفهمد این کاری که انجام می دهد ظاهر وباطنش برای خداست یا نه، اول و آخرش برای خداست یا نه، حسن فعل و فاعلیش کنارهم جمع شده یا نه، مدت ها طول می کشد، از این رو در دنیا خیلی سخت است که انسان خود را محکوم کند، تا آن جا که ممکن است خود و کارهایش را توجیه می کند اما درآخرت که همه پرده ها کنار رفت می فرماید: نیازی نیست که ما کارهای انسان را به اوگزارش بدهیم: «بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القی معاذیره ». اگر ده ها عذر هم بیاورد باز خودش می داند چه کرده است چون بساط نفس مسوله و اماره در قیامت کنارمی رود و مائیم که مامور نفس اماره بودیم و نیرنگ خورده نفس مسوله، آن دشمنان را کنار می زنند و ما را تنها وارد محکمه می کنند، دیگر در درون ما کسی نیست که کارهایمان را توجیه کند.
 
پس تسویل و نفس اماره در آخرت نیست لذا هیچ نمی توانیم کارمان را توجیه کنیم ونسبت به هر کاری که کرده ایم بصیریم، پس ناچاریم اعتراف بکنیم هم خود ما اعتراف می کنیم هم همه اعضا و جوارح ما شهادت می دهند: «فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر».
راه های رهایی از نفس مسوله
 
چه کنیم که از شر تسویل رهایی یابیم و اطمینان پیدا کنیم که کارهای ما ازروی تقوا و برای خدا است؟ قرآن دو راه به ما نشان می دهد:
 
عمومی و تخصصی. در این جا اندکی درباره این دو راه سخن می گوییم:
راه عمومی: اشتیاق به مرگ
 
راه عمومی، راهی است که پیمودن آن برای همگان میسور است و هیچ کس می تواندبگوید که چون درس خوانده نبودم این مسایل برایم حل نشده بود و مفهوم نفس مسوله و نفس اماره را نمی دانستم.
 
قرآن «هدی للناس » است و هیچ مطلبی در آن نیست که کسی نفهمد، گرچه برخی آیات آن را فقط خواص می فهمند، اما مضمون همان آیات، در آیه های دیگر به صورت آسان تربیان شده است تا عامی ترین مردم آن را بفهمند. میل و اشتیاق به مرگ، ملاک و معیاربسیار خوبی است تا بتوانیم از شر تسویل نجات یابیم.
 
هر کس مرگ را دوست دارد بداند که برای آینده اش خیر فرستاده است و هر کس ازمرگ می ترسد بفهمد که آینده خوبی ندارد. در سوره مبارکه جمعه به یهودیان می فرماید: شما اگر آدم های خوبی هستید، اولیای الهی هستید، تقاضای مرگ کنید:
 
«قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیا الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین و لایتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم و الله علیم بالظالمین ».
 
علاقه به مرگ یک اصل کلی است، خداوند فرمود: یهودیان چون پیش فرست بدی دارندبه مرگ علاقه ندارند.
 
بین عمل و گرایش به موت رابطه تنگاتنگی هست، ممکن نیست کسی سالم باشد ولی عسل یا قند در ذائقه او شیرین نباشد، در روایات آمده است که: هیچ تحفه ای برای مومن شیرین تر از مرگ نیست و هیچ لذتی در تمام مدت عمر مومن به اندازه لذت مرگ نبوده است.
 
گاهی انسان آرزو می کند دستش به خاک قبور معصومین(ع) و به ضریح آن ها برسد یاافتخار و آرزویش این است در شهری که مرقد و بارگاه آنان هست زندگی کند چه رسدبه این که معصومین علیهم السلام به بالین او بیایند. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل می کند که چهارده معصوم علیهم السلام هنگام احتضار به بالین انسان می آیند و به عزرائیل دستور می دهند که روح او را آهسته قبض کن، او هم اطاعت می کند و انسان مثل این که دسته گلی را بو کند، راحت می میرد. پس برای انسان مومن، هیچ لذتی در هیچ مرحله عمر انسان به اندازه لذت مرگ نیست.
 
حضرت امیر علیه السلام هم در نهج البلاغه می فرماید: «لولا الاجال التی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفه عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب ».(خطبه ۱۹۳)
 
عده ای هم راضی اند که در دنیا بمانند برای این که رنج بیش تری ببرند و تقدیم و پیش فرست بیش تری داشته باشند وگرنه لحظه ای حاضر نبودنددر دنیا بمانند.
 
مرگ هم مثل حیات، حقیقتی است و یک امر عدمی نیست، انتقال ازدنیا به آخرت را مرگ می گویند. هر انتقالی دو چهره دارد: نسبت به منقول الیه امرفقدانی است; یعنی نسبت به منقول الیه وجدان و اصول انسانی که می میرد از دنیاوارد برزخ می شود نسبت به برزخ میلاد است نسبت به دنیا هجرت است این که ما کسی رااز دست می دهیم نباید خیال کنیم او نابود شد برای این که او به یک عالم دیگری منتقل شد که: «انما تنتقلون من دار الی دار» پس مرگ هم مثل حیات یک حقیقتی است وجودی و مخلوع و امثال ذلک و شیرین هم هست اگر کسی هر لحظه آماده است برای مرگ این «طوبی له و حسن مآب » اما عده ای از دنیا و زیستن به ستوه آمده اند وخیال می کنند مرگ، نابودی است، دیگر نمی دانند عذاب تازه و بعد از مرگ شروع می شود.
 
کسی که دست به خودکشی می زند و می گوید من تا زنده ام احساس دارم و این احساس مایه تالم و رنج من است، می خواهم بمیرم و نابود بشوم، خیال می کند وقتی مرد مثل سنگ و خاک می شود و احساس و رنجی ندارد در حالی که اول درد او از مرگ شروع می شود، او چون مرگ را نشناخته به سراغ مرگ می رود، اما مرگ که در لسان انبیاعلیهم السلام انتقال از دنیا به برزخ و چیز بسیار شیرینی است. اگر کسی واقعااز مرگ بدش می آید معلوم می شود پیش فرستی ندارد، و اگر از مرگ خوشش می آید معلوم می شود که پیش فرستی دارد.
راه خصوصی: معرفت نفس
 
بعد از گذشت از آن راه عمومی یک راه خصوصی هم هست که البته این راه خصوصی فوایددیگری را هم به همراه دارد و آن این است که فرمود:
 
«یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون و لاتکونوا کالذین نسوا الله ». راه خصوصی، راه معرفت نفس است.
 
قبل از این که به آیه دوم، که راه محاسبه است، برسیم، نکته ای را باید تذکر دهیم.
 
امام رازی در تفسیرش گفته است: در این آیه، تکرار «اتقواالله » یا برای تاکید است و یا آن «اتقوا الله » اولی راجع به فعل واجبات است و «اتقواالله » دومی برای ترک معاصی است، در حالی که این چنین نیست، به تعبیر سیدناالاستاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه «اتقوا الله » اولی ظاهرا ناظر به مراقبه است و «اتقوا الله » دومی ناظر به محاسبه، اگر کسی بخواهد سود و زیانش را حساب کند، باید دفتر ثبت اعمال داشته باشد تا ببیند چه کرده است، اگربازرگانی داد و ستدهای خود را ننویسد در موقع حساب رسی نمی تواند حساب رس خوبی باشد، پس هر محاسبه ای فرع بر مراقبه است، اول مراقبه است; یعنی آدم مراقب باشدکه چه می کند و هر چه کرد یادداشت کند، این چنین نیست که حسنات به یادش بماند وسیئات از یادش برود بعد بخواهد محاسبه کند، این محاسبه بدون آن مراقبه که میسرنیست.
 
تا ممکن است باید رقیب خود باشد و رقبه و گردن بکشد که کار بد نکند و سپس هرچه کرد کاملا یادداشت کند که من فلان معصیت را کردم فلان کار را هم انجام دادم.
 
این تقوای در مراقبه است: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس » دعوت به محاسبه است حالا که می خواهید محاسبه کنید متقی باشید. در محاسبه نباید حب به نفس انسان را وادار کند که کارهایش را توجیه کند و بگوید ما هر چه کرده ایم خدمت بوده است.
 
کارهای ما نباید رنگ اداره معیشت داشته باشد آن گاه به پای دین بنویسیم.فرمود شما در مراقبت و محاسبت باتقوا باشید چون تقوا اصلی است که در هر جایی خصوصیت همان جا را نشان می دهد: در مسایل عبادی تقوای عبادی، در جبهه و جنگ،تقوای نظامی، در معاملات تقوای معاملاتی، در مسایل سیاسی، تقوای سیاسی. هم چنین در تهذیب نفس، اگر گفته شد مراقبت باتقوا محاسبت باتقوا یعنی این چنین نباشد که تمام کارهاتان را توجیه کنید ما رفتیم این همه سخنرانی کردیم بسیار خوب اما چندنفر هدایت شدند؟ آیا اگر همین حرف را دیگری می خواست بیان کند ما خوش حال بودیم یا نه؟ آن گاه انسان معاذالله ببیند که چیزی پایان عمر برای او باقی نمی ماندگرچه از در مقام بحث های فقهی این «انما یتقبل الله من المتقین » حمل بر کمال قبول و قبول کامل است و شرط فقهی قبول عمل تقوا نیست این تقوای عامل نه تقوای عمل تقوای عمل شرط فقهی اوست یعنی هر عملی که انسان انجام می دهد آن عمل بایدلله باشد، حالا این شخص در جای دیگر معصیتی کرده است عیب ندارد تقوای فاعل شرطقبول عمل نیست ولی تقوای فعل یقینا شرط قبول عمل است یعنی فعلی مقبول خداست که آن فعل لله باشد حالا این شخص در جای دیگر معصیتی کرده است کرده باشد، شرط صحت عمل عدل عمل است نه عدل عامل. این چنین نیست که عامل اگر فاسق بود هیچ عملی ازاعمال او مقبول نیست این طور نیست.
 
البته اگر عامل، عادل و باتقوا بود این قبول به مرحله کمال می رسد. پس این دومساله فقهی از هم جدا است. اما از نظر بحث کلامی چطور، نفسی که فاسد و فاسق است اگر کارخوبی کرده، آیا این کار خوب او قدرت دارد که بالا برود یا نه؟ کار اصل است یا آن ملکات نفسانی؟ قرآن کریم کار را فرع می داند، چون تا نفس ساده و عادل و باتقوا نباشد بالا نمی رود. اگر بخواهد بالا برود عمل صالح سکوی پرواز او است،فرمود: «الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه » عمل صالح، رافع است وزیر بال این کلمه طیب را می گیرد تا پرواز کند وگرنه پیشتاز و پیشواز کلمه طیب،عقیده است، کلمه طیب، توحید و ولایت و نبوت و رسالت است، که بالاخره به عقیده برمی گردد.
 
این چنین نیست که این کلمه بالا برود و متکلم بالا نرود که کلمه با متکلم بالامی رود لذا گاهی قرآن کریم در سوره انفال به ما می فرماید: «لهم درجات » گاهی می فرماید: «هم درجات » خود این ها درجات می شوند این چنین نیست که در آیه سوره آل عمران یک لامی محذوف باشد که «لهم درجات » پس پیشتاز روح و عقاید و ملکات نفسانی و اخلاق و حسن فاعلی است و حسن فعلی به تبع او حرکت می کند این سکوی پروازاست. پس در بحث های کلامی اگر کسی خواست رشد بکند چاره جز صلاح و سواد روح نیست اگر کسی روحش به این جا رسید خدا نه تنها کار او را قبول می کند بلکه خودش را هم قبول می کند برای توده مردم تلاش و کوشش این است که عملشان را خدا قبول بکندمی گوییم: «یا من یقبل الیسیر و یعفوا عن الکثیر اقبل منا الیسیر واعف عناالکثیر» و امثال ذلک. اما آن ها که همت بلند دارند می گویند «خدایا عمل ما راقبول کن » یا می گویند «خدایا ما را قبول کن ». درباره پرورش ذکریا، خدای سبحان، حضرت مریم(ع) را فرمود که عمل مریم مقبول من است یا خود مریم را خداقبول کرد، مادرش که نذر کرد روی حسن نیت که این فرزند صالح را خدمت گزار بیت اش قرار بدهد، کار مریم را خدا قبول کرد یا خود مریم را، فرمود: «فتقبلها ربهابقبول حسن » خود گوهر ذات را خدا قبول کرد. این است که بین «الصالحین » با«عملوا الصالحات » فرق است گاهی شما کسی را دوست دارید که از درون او محبت خودرا احساس می کنید، گاهی می دانید که این شخص در درون ذاتش صالح نیست اما چند کارخوب هم کرده است، شما کارش را دوست دارید نه گوهر ذاتش را.
 
بین «عملوا الصالحات » با «الصالحین » فرق است، گاهی خدا گوهره ذات را قبول می کند آن ها کسانی اند که حسن فعلی با حسن فاعلی را به هم آمیخته اند هم عملشان باتقوا است هم عامل باتقوا است.
 
گاهی شخص خودش معصیت می کند اما چند کار خوب هم دارد: نماز می خواند ولی درخارج نماز معصیت دیگر هم دارد، خدا فقط نماز او را قبول می کند نه خود او را،اما کسی که در خارج نماز مثل درون نماز آدم صالحی است خدا گوهر ذات او را قبول می کند. این است که در مراقبت و محاسبت هم باید باتقوا بود. شاید تقوای درمراقبت این قدر سخت نباشد، اما تقوای در محاسبه بسیار سخت است که انسان قاضی خود باشد حب نفس را کنار بگذارد و کار خود را بدون حب و بغض داوری کند چون «حبک الشی ء یعمی و یصم » انسان وقتی به خود علاقه مند است سخت است که خود رامحکوم کند چرا شما می بینید دو تا طلبه در یک حجره با این که سومی هم نیست غیراز خدا یک کسی فهمید که حق با هم مباحثه او است اما تا آخر می کوشد که حرف خودرا اثبات کند، اگر هم معلوم شد که حق با رفیق او است، باز هم می خواهد بگوید که من هم مطلبی را می خواستم بگویم که از طرف دیگر صحیح است، خلاصه حاضر نیست اعتراف کند. چنین کسی که در حجره دو نفره حاضر نیست به اشتباه خود اعتراف کند فردا اگرکار اجتماعی به دست او رسید آیا حاضر است بگوید من اشتباه کردم. پس از همین جمع دو نفره باید اصلاح بشود تا وقتی وارد جامعه شد شهامت اعتراف داشته باشد.
 
این، کار آسانی نیست لذا قبلش به صورت ایجاب کلی و بعدش به صورت سلب کلی ووسطش به عنوان قضیه موجبه جزئیه است: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله » موجبه کلیه، بعدش هم «واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون » موجبه کلیه و «لاتکونواکالذین نسوا الله » سالبه کلیه است.
 
جمله مهمله که در وسط قرار گرفت نه برای آن است که محاسبه برای بعضی ها است بلکه بعضی اهل حساب اند: «ولتنظر نفس ما قدمت لغد» گرچه به آن شواهد سیاقی این هم مثل موجبه کلیه است یعنی «کل نفس » نظر کند. اما سر عدول از خطاب به غیبت واز ایجاب کلی به ایجاب جزیی این است که اهل حساب، کم اند. 
 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته محبت قهرمان پرور

 

۲۴۹-این هم گرانترین پیتزای جهان-شکم پرستی یا بت شکم پرستی

۰۲ دی
این هم گرانترین پیتزای جهان
خانواده ایرانی -دامنیکو کرولا گرانترین پیتزای جهان را با خوراک ها گران قیمت از جمله گوشت گوزن،سس گوجه مخصوص، ماهی قزل آلا دودی اسکاتلندی، خرچنگ تازه و ترد و خاویار پخت کرده است.
 
به نقل از آریا، این پیتزا برای تامین هزینه‌های  خیریه در حراجی به قیمت ۳۰۰۰ دلار به فروش رفت.pitza
 
گران ترین پیتزای جهان فقط ۳ میلیون تومان
 
اگر احیانا به دنبال عجیب ترین پیتزا جهان به لحاظ محتوایش بودید در نیویورک و رستوران نینو بلیزیما سراغ آن را بگیرید. شما با پرداخت هزینه گزاف ۱۰۰۰ دلار و یا ۱۲۵ دلار برای یک برش پیتزا می توانید دست خود را زیر یک پیتزای لوکس که محتوایش انواع خاویارهای دنیا ، خرچنگ تازه و پیاز و خامه بگیرید و میل کنید.
 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته محبت قهرمان پرور

 

۲۴۸-پیرترین پرنده دنیا-پرندگان می گویند عمر بدست خداوندست

۰۲ دی
 
پیرترین پرنده دنیا
مرغان دریایی معمولا تا پایان عمر با جفت خود می مانند و ویزدم تا کنون بیشتر از یک جفت داشته است. محققان تخمین می زنند که ویزدم در طول عمر خود تا به حال ۳۶ جوجه پرورش داده است.
برترین ها – با ویزدم (Wisdom) پیر ترین پرنده ی شناخته شده در حیات وحش آشنا شوید. او ۶۴ سال سن دارد. ویزدم یک مرغ دریایی است، گونه ای که اقیانوس آرام شمالی قلمرو آنهاست و عمری غیر معمول طولانی دارند، البته نه به طولانی ویزدم. پیرترین مرغان دریایی نهایتا ۴۰ سال عمر می کنند.
p1p2p3
ویزدم برای اولین بار در سال ۱۹۵۶ توسط نویسنده ی سرشناس، چندلر رابینز (Chandler Robbins) شناسایی و شماره گذاری شد. بسیاری از پرندگان قبل از اینکه شماره ی متصل به پایشان تعویض شود، شماره ی خود را از دست می دهند. با این حال شماره ی ویزدم مرتب تعویض شده و به خاطر دقت بالای این روش، پرنده شناسان حداقل عمر او را ۶۴ سال می دانند. ماه پیش او دقیقا بعد از یک سال با مستر گوو (Mr.Goo) که از حداقل دسامبر ۲۰۱۲ جفتش به حساب می آید به میدوی اتول (Midway Atoll) در شمال غرب هاوایی بازگشت. جزیره ی میدوی خانه ی ۹۹.۷% از مرغان دریایی است. اندکی بعد از رسیدنش، ویزدم تخم گذاشت.
 
مرغان دریایی معمولا تا پایان عمر با جفت خود می مانند و ویزدم تا کنون بیشتر از یک جفت داشته است. محققان تخمین می زنند که ویزدم در طول عمر خود تا به حال ۳۶ جوجه پرورش داده است. یک مرغ دریایی در سال یک مرتبه تخم می گذارد و حدود شش ماه را به همراه جفتش صرف تغذیه و نگهداری ازجوجه می کند. به غیر از این زمان، مرغان دریایی به طور مرتب هزاران مایل از دریا را برای وعده ای از ماهی مرکب و یا تخم های ماهی پرنده، جستجو می کنند. به نظر می رسد ویزدم بیش از شش میلیون مایل دریایی پرواز کرده است. این بیش از ۱۵ برابر فاصله ی زمین تا ماه است.
 
 
 
"در حالی که ما شاهد افت هفتاد درصدی جمعیت پرندگان دریایی نسبت به دهه ی ۵۰ میلادی هستیم، ویزدم یک نماد امید و انگیزه به حساب می آید" دن کلارک (Dan Clark) مدیر میدوی اتول هم چنین می افزاید:" ما بخشی از سرنوشت ویزدم هستیم و دیدن اینکه او بعد از دهه ها تلاش برای مدیریت و حفظ  زیستگاه مرغان دریایی به اینجا بازگشته مایه ی رضایت است."
 
"مایه ی فروتنی است که او حداقل برای ۶۴ سال است که به میدوی می آید" برت ولف (Bret Wolfe) معاون منطقه می گوید "ملوانان نیروی دریایی لابد بارها از کنار این پرنده رد شدند، بدون اینکه بدانند او احتمالا پنجاه سال دیگر در حال نگهداری از جوجه ی جدیدش خواهد بود. او پل ارتباطی ما با گذشته و تجسم امید ما برای آینده است."
 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته محبت قهرمان پرور

 

۲۴۷-«ورکانه»زیباترین روستای رنسانسی ایران «ورکانه»زیباترین روستای رنسانسی ایران

۰۲ دی
«ورکانه»زیباترین روستای رنسانسی ایران
«ورکانه»زیباترین روستای رنسانسی ایران
 
وقتی در کوچه‌های روستا قدم می‌زنی در زیبایی روستا محو می‌شوی، کوچه‌های سنگ‌فرش شده و خانه‌های سنگی که در کنار هم زیبایی خاصی را به روستا بخشیده است، باغ‌های گردو و زردآلو و درختان سر به فلک کشیده روستا ابهت آن را دوچندان کرده است.
 
تقریبا ۲۰ کیلومتر آن‌طرف‌تر از شهر همدان در قسمت جنوب شرقی همدان، روستایی قرارگرفته که به نگین روستاهای همدان شهره است و درخشش خانه‌های سنگی زیر نور آفتاب در کنار صفای مردم روستا همه‌چیز را اینجا تام و تمام کرده است به‌طوری‌که کمتر کسی است پا به روستا بگذارد و به‌راحتی بتواند از آن دل بکند.
 
سنگ‌های لاشه‌ای که کوچه‌های روستای «ورکانه» را فراگرفته زیر نور آفتاب به رنگ قهوه‌ای درمی‌آیند که ناخودآگاه افراد آشنا به این جاذبه را به یاد تصاویر زیبای دوره رنسانس اروپا می‌اندازد.
 
کراپ‌شده – ورکانه – همدانr1
 
روستای «ورکانه» یکی از زیباترین روستاهای هدف گردشگری استان همدان است که بافت سنگی این روستا چشم هر گردشگری را به خود خیره می‌سازد، روستای هدف گردشگری «ورکانه» به‌عنوان نگین گردشگری روستای استان همدان معرفی‌شده و  یکی از شش روستای گردشگری همدان است که نام آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و به‌عنوان منطقه ویژه گردشگری کشور مطرح‌شده است.
 
باغ‌های سرسبز، اراضی و فضاهای سبز ورکانه نقطه مثبت و پتانسیل فعال برای برنامه‌ریزی برای جذب گردشگر محسوب می‌شود
 
در روستای «ورکانه» باغ‌های سرسبز، اراضی و فضاهای سبز، نقطه مثبت و پتانسیل فعال برای برنامه‌ریزی برای جذب گردشگر محسوب می‌شود زیرا باغ به‌عنوان فضای اصلی زندگی برای مردمان این روستا مطرح است و در جای‌جای خانه‌ها و فضای زندگی ساکنان روستا رخنه کرده به‌طوری‌که باغ، هرچند باکم وسعت، در حیاط خانه‌ها به‌وفور دیده می‌شود.
 
گذشته از این، محور ارتباط اصلی روستا از شهر همدان نیز دارای مناظر و چشم‌اندازهای زیبایی است که می‌تواند به‌عنوان محوری توریستی مطرح شود زیرا وجود چشم‌اندازهای زیبا و مناظر بدیع این محور را به یکی از پتانسیل‌های بالفعل شهر همدان تبدیل کرده است.
 
کراپ‌شده – ورکانه – همدانr2
 
اما آنچه روستای «ورکانه» را در بین روستاهای هدف گردشگری استان همدان متمایز می‌کند بافت سنگی و تاریخی روستا است که در کشور بی‌نظیر است.
 
کاربرد سنگ نه‌تنها در پی، بلکه در قسمت اعظم بناها، ساخت دیوارهای باربر و دیوارهای محوطه و حیاط‌ها مورداستفاده قرارگرفته به‌طوری‌که اکثر سنگ‌های مورداستفاده سنگ لاشه است که توسط ملاط گل‌کار شده؛ پهنای این دیوارهای سنگی در طبقه همکف به یک متر هم می‌رسد و تنها عامل اتصال در دیوارهای سنگی نیز استفاده از تیرهای چوبی است.
 
سنگ، سنگ لاشه، خشت و آجر انواع مصالح متعارف ساختمانی در ابنیه روستای «ورکانه» است و عنصر سنگ به‌عنوان اصلی‌ترین مصالح در ابنیه روستای «ورکانه» بیش از هر چیز در بازدید از روستا به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد کاربرد سنگ در روستا به علت فراوانی این عنصر در روستا و سختی و مقاومت آن در برابر تغییرات جوی و همچنین کمبود آجر و خشت در منطقه بوده است.
 
پیشینه روستای «ورکانه» به بیش از ۴۰۰ سال می‌رسد
 
پیشینه روستای «ورکانه» به بیش از ۴۰۰ سال می‌رسد و آنچه از تاریخ برمی‌آید اینکه نخستین و قدیمی‌ترین محله آن، محله درب مسجد است.
 
چندی پیش خبری مبنی بر اینکه خانه‌های سنگی روستای «ورکانه» در حال ریزش است و اهالی روستا اقدام به ساخت خانه‌های سیمانی کرده‌اند منتشر شد، ازاین‌رو خبرنگار مهر علاوه بر حضور در روستای «ورکانه» به سراغ مسئولین میراث فرهنگی استان همدان رفت تا صحت ماجرا را جویا شود.
 
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روستای هدف گردشگری ورکانه اظهار داشت: میراث فرهنگی استان همدان بر روی روستای ورکانه حساسیت زیادی دارد.
 
کراپ‌شده – ورکانه – همدان
 
وی بابیان اینکه بافت سنتی روستای ورکانه کاملا حفظ شده است، اظهار کرد: میراث فرهنگی همدان و بنیاد مسکن به‌طورجدی پیگیر ساماندهی و مرمت این روستا هستند.
 
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان همدان با اشاره به اینکه هیچ‌گونه مجوز ساختمانی بدون رعایت اصول و بافت روستا صادر نمی‌شود، افزود: در حال حاضر نیز ۱۰۰  میلیون تومان قرارداد برای مرمت روستا در دست اجرا است.
 
خاکسار در ادامه بیان داشت: ساماندهی فضای روستایی ازجمله برنامه‌های میراث فرهنگی در روستای ورکانه است و برنامه‌های مختلف برای معرفی و احیا ورکانه در نظر گرفته‌شده است.
 
روستائیانی که تمایل به ایجاد اقامت‌های بوم گردی دارند، حمایت می‌شوند
 
وی با تأکید بر اینکه از روستائیانی که تمایل به ایجاد اقامتگاه‌های بوم گردی دارند، حمایت می‌شود، عنوان کرد: برای ایجاد اقامتگاه بوم گردی به روستائیان تسهیلات اعطا می‌شود و هرسال برای روستای ورکانه اعتباراتی در نظر گرفته می‌شود.
 
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان همدان بابیان اینکه اعتبارات سال ۹۴ هنوز ابلاغ نشده است، اظهار داشت: توجه به بافت روستای ورکانه همدان از اولویت‌های میراث فرهنگی است.
 
ورکانه
 
مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روستاهای هدف گردشگری نقش مهمی در جذب گردشگر به استان همدان ایفا می‌کنند.
 
ریحان سروش مقدم بابیان اینکه روستای هدف گردشگری «ورکانه» از اولویت‌های میراث فرهنگی استان همدان برای جذب بودجه است، اظهار داشت: این روستا بافت تاریخی خود را حفظ کرده است و اجازه ساخت‌وساز غیرمجاز در این روستا بدون رعایت بافت تاریخی داده نمی‌شود.
 
وی با اشاره به اینکه ۲۷ روستای گردشگری در همدان وجود دارد که می‌توانند در صورت جذب سرمایه‌گذار موجب توسعه خدمات برای گردشگران باشند، گفت: همدان و روستاهای گردشگری آن با ظرفیت‌های بسیار و قدمتی همپای تاریخ، می‌تواند سهم به سزایی در توسعه گردشگری استان داشته باشد.
 
ورکانه از روستاهای گردشگری همدان با بافت سنگی استr3r4
 
سروش مقدم بیان داشت: سیمین، ورکانه، حبشی، گشانی، گیان، علیصدر، کاج، پیروز، اشتران و قلعه جوق ازجمله روستای هدف گردشگری در استان همدان هستند که در صورت معرفی بیشتر  آن‌ها می‌توانند  جایی دربسته‌های سفری برای بازدید گردشگران باز کنند.
 
اما یکی از ساکنان روستای ورکانه در همدان نیز بابیان اینکه بافت روستا حفظ‌شده است و تنها چند ساختمان در محدوده خارج از روستا به شکل بتنی ساخته‌شده است، گفت: در سال گذشته کوچه‌های روستا نیز سنگ‌فرش شد.
 
ورکانه
 
محمد نبی نجفی پیرمرد ۶۱ ساله ساکن این روستا بابیان اینکه طرح‌های اجرایی روستای ورکانه فاز به فاز اجرا می‌شود، گفت: در سال جاری میراث فرهنگی همدان بهسازی قسمت دیگری از روستا را انجام داده است.
 
وی با اشاره به اینکه پیش‌ازاین مسئول اجرای طرح‌های روستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود اما امسال میراث فرهنگی بخشی از کار را انجام داده است، گفت: از ۱۲ سال پیش که کارها به‌صورت کلی و یک‌باره انجام شد تاکنون اقدام چندانی صورت نگرفته بود اما امسال قسمتی از کوچه‌های روستا مرمت‌شده است.
 
وی در پاسخ به این سئوال که آیا بافت روستا تغییر کرده و واحدهای سکونی بتنی جایگزین خانه‌های سنگی‌شده‌اند، گفت: این موضوع صحت ندارد چراکه ساخت‌وساز در این روستا زیر نظر بازرسان بنیاد مسکن و میراث فرهنگی انجام می‌شود تا با بافت روستا همخوانی داشته باشد اما در انتهای روستا و خارج از محدوده آن چند واحد ساختمانی احداث‌شده که هنوز تکمیل‌نشده‌اند و نماسازی آن‌ها به پایان نرسیده است.
 
حسن فرهادی که ۴۰ سال سن دارد نیز یکی دیگر از ساکنان این روستاست که منزل مسکونی خود را به‌تازگی دریکی از کوچه‌پس‌کوچه‌های روستا ساخته است.
 
ورکانهr4
 
وی در توضیح اینکه چرا ساختمان مسکونی وی با بافت روستا همخوانی ندارد، گفت: این ساختمان هنوز تکمیل‌نشده و بنابراعلام بنیاد مسکن باید نماکاری آن با سنگ  انجام شود.
 
فرهادی بابیان اینکه برای ساخت واحد مسکونی خود ۱۳ میلیون تومان از بنیاد مسکن وام دریافت کرده است، گفت: سال ۸۶ وامی با این مبلغ از بنیاد مسکن دریافت کردم که به‌واسطه آن دو واحد ساختمانی احداث و مراحل تکمیل آن در دست اقدام است.
 
وی بابیان اینکه تکمیل ساختمانم حداقل ۲۰ میلیون تومان پول می‌خواهد، ادامه داد: در زمان ساخت بنا بارها برای نظارت بر نحوه اجرای آن بازرس فرستاده‌اند اما وام دریافتی جوابگوی ساخت کامل آن نبوده و با همین وضعیت نیمه‌کاره بودن ساخت آن در واحد ساکن شده‌ایم.
 
فرامرز کرد نیز که از ساکنان روستاست گفت: در روستای ورکانه تنها یک مسجد و آن نیز در ضلع جنوبی روستا وجود دارد که بنای آن نوساز است و با مصالح جدید ساخته‌شده است و نمای ساختمان مسجد از آجر کارشده و وضوخانه، فضاهای پشتیبانی و خدماتی مسجد در اطراف آن قرار دارد.
 
وی گفت: این مسجد به لحاظ معماری داخلی کاملاً ساده است و یک محراب کوچک کاشی‌کاری شده در آن ساخته‌شده است.
 
با این تفاسیر آنچه مسلم است اینکه روستای ورکانه همدان که به‌عنوان زیباترین روستای استان همدان معرفی‌شده است این روزها پذیرای شمار زیادی از مسافران است و فضای سبز و بانشاط آن روزهایی به‌یادماندنی را براي میهمانان رقم مي‌زند.
 
پاکیزگی و نورهای درخشنده کوچه‌ها پس از غروب آفتاب، ورکانه را به یکی از زیباترین و پرطرفدارترین روستاها در بین مردم همدان تبدیل کرده است.
 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته محبت قهرمان پرور

 

۲۴۶-صدور حجاب و عفاف انقلاب اسلامی به جهان

۰۲ دی

«پیچخون پانها» سفیر جدید آکرودیته کشور کامبوج در تهران در دیدار با رئیس جمهور روحانی، استوارنامه خود را تقدیم کرد. در دیدار همسر سفیر کامبوج نیز حضور داشت.

k1k2k3

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته محبت قهرمان پرور

 

۲۴۵-داعش به دنبال دختر شایسته عراق -وقتی زیبایی ظاهری مزاحم آرامش می شود.

۰۲ دی
داعش به دنبال دختر شایسته عراق 
داعش به دنبال دختر شایسته عراقگروه داعش با انتشار پیامی دختر برگزیده عراق را تهدید کرد.
 
zan
به گزارش ایسنا، مراسم انتخاب دختر برگزیده عراق برای اولین بار پس از ۴۰ سال در روزهای اخیر برگزار شد و حالا شخصی از داعش در یک تماس تلفنی با "شیماء قاسم" از کرکوک، وی را تهدید کرده که یا برای "جهاد نکاح" به داعش بپیوندد و یا به زودی به اسارت گرفته می‌شود.  
 
مسابقه انتخاب دختر برگزیده عراق برای اولین بار از سال ۱۹۷۲ در بغداد برگزار شد. 
 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته محبت قهرمان پرور

 

۲۴۴-مردم چه کلماتی در گوگل سرچ می کنند؟

۰۱ دی
 
سال‌هاست که «گوگل‌ کردن» به یکی از افعال آشنای کاربران اینترنت بدل شده است. حتی اگر جست‌وجو کردن در اینترنت از طریق موتورهای جست‌وجوگری غیر از گوگل (مثل یاهو یا بینگ)‌ صورت‌ پذیرد، باز هم از فعل «گوگل کردن» به معنای جست‌وجو در اینترنت استفاده می‌شود. 
 
به گزارش نیوزویک، تقریبا دو سوم تمام جست‌وجوهای اینترنتی در آمریکا از طریق وب‌سایت گوگل انجام می‌شود. کلمات کلیدی و سوالاتی که کاربران گوگل از آنها برای جست‌وجو استفاده می‌کنند، نشان‌گر دغدغه‌های افراد در اقصی نقاط کره زمین و مسائل مهم روز از زمین‌لرزه گرفته تا حملات تروریستی و یا اخبار دنیای سینما و ورزش است. 
 
در سال جاری میلادی هم مانند ۱۵ سال گذشته، گوگل فهرستی از «پرجست‌وجوترین» موارد سال گذشته را منتشر کرده است. 
 
آمیت سینگال، معاون ارشد ریاست بخش جست‌وجو در گوگل می‌گوید «از خرابی و انهدام تا ساختن و بنا کردن و از فاجعه تا امید، پانزدهمین گزارش سالانه جست‌وجوی گوگل، نمایانگر لحظاتی‌ست که قلب جهان در سال ۲۰۱۵ را تسخیر کرد: پرسش‌هایی که نشان می‌دهد ما که هستیم.»
 
برخی از ترندهای جهانی که بیشترین میزان جست‌وجو را داشته‌اند به شرح زیر هستند:
 
۱. بیشترین کلمات جست‌وجو شده: لامار اودوم (بسکتبالیست آمریکایی)، دنیای ژوراسیک (از سری فیلم‌های پارک ژوراسیک)، تک‌تیرانداز آمریکایی (فیلم سینمایی)، کتلین جنر (ستاره تلوزیونی که تغییر جنسیت داد)، روندا روزی (قهرمان کشتی کج) 
 
۲. بیشترین نام افراد جست‌وجو شده: لامار اودوم، کتلین جنر، روندا روزی، دونالد ترامپ (ستاره تلوزیونی و میلیونر آمریکا که یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه این کشور است)، روبی رز (ستاره سینما)
 
۳. بیشترین فیلم‌های جست‌وجو شده: دنیای ژوراسیک، تک‌تیرانداز آمریکایی، از کف خیابان‌های کامپتون، ۵۰ طیف خاکستری، خشن ۷
 
۴. بیشترین هنرپیشه مرد جست‌وجو شده: چارلیز شین، بیل کازبی، تیلور کینی، اسکات ایست‌وود، جیمز ارل جونز
 
۵. بیشترین هنرپیشه زن جست‌وجو شده: روبی رز، ایمی شومر، پاتریشیا آرکوته، رومر ویلز، برایس دالاس هوارد
 
۶. بیشترین ورزشکار جست‌وجو شده: روندا روزی، هولی هوم، استفان کاری، مانی پاکیو، آلکس مورگان
 
۷. بیشترین سوال پرسیده شده در خصوص زیبایی: چطور چالش لب کایلی جنر را انجام دهم؟، پر کننده لب چیست؟، چطور لاک ژلی ناخن را پاک کنم؟، چطور از کرم ریش استفاده کنم؟
 
۸. بیشترین مدل‌های ماشین جست‌وجو شده: شورلت مالیبو ۲۰۱۶، شورلت سیلورادو ۲۰۱۶، تویوتا تاکوما ۲۰۱۶، شورلت کامارو ۲۰۱۶، هوندا اچ آر-وی
 
۹. بیشترین «چطور…»های جست‌وجو شده: چطور از به روز رسانی اپلیکشن اسنپ چت استفاده کنم؟، چطور مکعب روبیک را حل کنم؟، چطور در بازی دیستنی امتیاز به دست آورم؟، چطور آهنگ چارلی چارلی را بنوازم؟، چطور به ویندوز ۱۰ آپگرید کنم؟
 
۱۰. بیشترین فوتبالیست‌های جست‌وجو شده: رونالدو، مسی، نیمار، ابراهیمویچ، سوارز
 
۱۱. بیشترین خواننده جست‌وجو شده: آدل، سیا، فتی وپ، ایزی ای، سم اسمیت
 
۱۲. بیشترین حوادث طبیعی جست‌وجو شده: توفان پاتریشیا، توفان واکین، طوفان گرمسیری اریکا، توفان گرمسیری بیل، زمین‌لرزه نپال
۱۳. بیشترین سیاستمدار جست‌وجو شده: دانلد ترامپ، برنی سندرز، کارلی فیورینا، بن کارسون، تد کروز
 
۱۴. بیشترین «…چیست؟»های جست‌وجو شده: صفر تقسیم بر صفر چند می‌شود؟، اشلی مدیسون چیست؟، بوکیه (نوعی درخت بلوط) چیست؟، چالش چارلی چارلی چیست؟، خسوف چیست؟
 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته محبت قهرمان پرور

 

۲۴۳-برمودای مشکلات گلخانه‌داران/محصول ارگانیک تحت تأثیر قیمت‌های کاذب

۰۱ دی

برمودای مشکلات گلخانه‌داران/محصول ارگانیک تحت تأثیر قیمت‌های کاذبv1

کمبود نقدینگی، بالا بودن نرخ سود تسهیلات و نبود ثبات قیمت بازار برمودای مشکلات ۱۶۵ واحد گلخانه‌ای خراسان جنوبی است که توجه نکردن به این مشکلات تولید محصول سالم و ارگانیک را به خطر می‌اندازد.
برمودای مشکلات گلخانه‌داران/محصول ارگانیک تحت تأثیر قیمت‌های کاذب

 کشت گیاهان در گلخانه‌ها آب و زمین کمتری احتیاج داشته و کاشت و برداشت در محیط گلخانه در تمام طول سال امکان‌پذیر است.

در شرایط کنونی با آموزش دادن نیروی کار می‌توان از فضای کم گلخانه چندین برابر فضای آزاد محصول به‌دست آورد، زیرا در فصولی که محصولات در فضای آزاد قابل‌تولید نیست این امکان در فضای گلخانه‌ای وجود دارد که گیاهان غیرمعمول پرورش‌یافته و محصولات گلخانه‌ای باکیفیت بهتر نسبت به کشت در زمین باز و تولید و به بازار عرضه شود.

باوجود خشک‌سالی‌های اخیر در خراسان جنوبی و لزوم راه‌اندازی و ایجاد گلخانه‌ها و مجتمع‌های گلخانه‌ای برخی گلخانه داران استان با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند به‌گونه‌ای که با شرایط موجود و فشار هزینه‌های گلخانه داری دیگر امیدی به ادامه کار گلخانه داری ندارند.

برمودای مشکلات گلخانه‌داران

گلخانه دار بیرجندی در گفت‌وگو با مهر گفت: با توجه به هزینه‌های مختلف تولید محصول کمبود نقدینگی یکی از مشکلات گلخانه داران است.

علی سرزهی با اشاره به افزایش قیمت نهاد‌ها، نیروی کار و تأسیسات گرمایشی و سرمایشی گلخانه‌ها می‌گوید: از دیگر معضلات در این حرفه، با توجه به سابقه نامناسب گلخانه داری این استان، بروکراسی شدید و موانع متعدد بر سر راه گلخانه داران جهت استفاده از تسهیلات بانکی است.

سرزهی همچنین به مطالبه وثیقه‌های سنگین در قبال ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان اشاره‌کرده و می‌گوید: اکثر متقاضیان احداث گلخانه فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی هستند که توانایی مالی کافی برای شروع کار را ندارند و ناچار به استفاده از تسهیلات بانکی‌اند.

وی با گلایه از قیمت‌گذاری غیر کار‌شناسانه محصول می‌گوید: اغلب اوقات قیمت محصول گلخانه دستخوش میدان‌ها میوه و تره بار قرار گرفته و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تمام شده تولید و بی‌توجه به شرایط تولید و مرغوبیت و سلامت محصول قیمت‌گذاری می‌شوند.

وی به هزینه‌های ساخت اولیه گلخانه و پایین بودن میزان تولید در دوره‌های اولیه کشت اشاره‌کرده و بیان داشت: بالا بودن نرخ سود تسهیلات نیز با این شرایط مزید بر علت شده و گلخانه داران را در سال‌های اولیه تولید، با مشکل جدی روبه رو کرده است.

 وی عنوان کرد: در این شرایط با نوسانات بازار، تعویق بازپرداخت اقساط و تجمعی شدن سود تسهیلات به‌صورت تصاعدی در ‌‌نهایت موجب زمین‌گیر شدن گلخانه دار می‌شود.

باوجودی که کاهش شدید دما در گلخانه در یک شب سرد زمستانی می‌تواند باعث نابودی کامل محصولات گلخانه‌ای شود، هیچ‌کس به فکر ضرر و زیان گلخانه دار نیست.

مهرور با گلایه از وضعیت تأمین سوخت گلخانه‌ها می‌گوید: با توجه به اقلیم استان و زمستان‌های سرد کویر، بیشترین هزینه‌های گلخانه، هزینه گرمایشی است که باوجود گرانی هزینه‌های سوخت و محدودیت سوخت اعطایی به گلخانه‌ها این مشکل از دغدغه‌های گلخانه داران است.

نبود صنایع تبدیلی و بسته‌بندی مناسب جهت عرضه به بازار

گلخانه دار دیگر نبود صنایع تبدیلی و بسته‌بندی مناسب جهت عرضه به بازار را یکی از مهم‌ترین مشکلات فراروی فعالان این عرصه دانسته و می‌گوید: وجود صنایع تبدیلی در کنار محصولات تولید داخل استان، به‌عنوان پشتوانه‌ای در ایجاد انگیزه کشاورزان است که متأسفانه در استان ما نسبت به این مهم چندان توجهی صورت نگرفته است.

این گلخانه دار، به نبود تعاونی و اتحادیه‌ پویا در زمینه‌ تولیدات گلخانه‌ای در این خصوص اشاره کرد و افزود: اغلب اوقات برای استفاده از مشاوران در این خصوص مجبوریم از مشاورین تهرانی استفاده کنیم.

وی می‌گوید: با توجه به نبود اتحادیه کارآمد در استان در جهت پیگیری و پاسخگویی، مشاوره و کمک به مشکلات اغلب گلخانه داران در‌‌ همان ماه‌های اول کار بی‌انگیزه شده و دیگر رغبتی به ادامه کار ندارند.

نظارت‌های انجام‌شده در صدور پروانه‌ها چندان جدی نیست

به اعتقاد وی نبود نظارت بر ساخت‌وساز گلخانه‌ها به‌صورت مهندسی یکی دیگر از مشکلات گلخانه داران است به‌گونه‌ای که گاه باوجود طوفان و یا بارندگی شدید حتی در حد چند دقیقه تمام تلاش گلخانه دار از بین می‌رود.

وی با گلایه از اینکه نظارت‌های انجام‌شده در صدور پروانه‌ها چندان جدی نیست می‌گوید: اکثر سازه‌های موجود مطابق شرایط آب و هوایی و اقلیم کویر نبوده و نظارت به‌گونه‌ای است که برخی از سازه‌ها علی‌رغم تأییدیه و پروانه کار، در برابر طوفان‌ها و بادهای شدید منطقه مقاوم نبوده و کج می‌شوند که این خود هزینه‌های زیادی را برای گلخانه داران به دنبال دارد.

به اعتقاد وی ازآنجاکه برخی گلخانه داران در تولید محصول خود از نهاده‌ها، کودهای شیمیایی و سموم نامرغوب استفاده می‌کنند فروش محصول با حداقل قیمت نیز برای آن‌ها سودآور بوده و این کاهش قیمت برای دیگران توقع ایجاد می‌کند و باعث ضرر و زیان آن دسته از گلخانه داران متعهد به تولید محصول استاندارد و ارگانیک می‌شود.

وی با گلایه از نبود بازار فروش واحد در استان ادامه می‌دهد: نبود سیستم فراوری و بسته‌بندی و صادرات از دیگر مشکلات محصولات گلخانه‌ای استان است.

گلخانه‌های استان از لحاظ سیستم گرمایشی و سرمایشی وضعیت مناسبی ندارند

میری از دیگر فعالان این عرصه هزینه‌ یک مترمربع احداث گلخانه مکانیزه را ۱۵۰ هزار تومان ذکرمی کند و می‌گوید: در حال حاضر گلخانه‌های استان از لحاظ سیستم گرمایشی و سرمایشی وضعیت مناسبی ندارند و تنها با ارائه تسهیلاتی مناسب می‌توانند نسبت به تجهیز و استفاده از امکانات مدرن اقدام کنند.

این گلخانه‌دار که خود تحصیلکرده‌ کشاورزی نیز است در بخش دیگری از سخنانش به کشت هیدروپونیک اشاره‌کرده و می‌گوید: این کشت بدون خاک بوده و راه‌حلی برای گلخانه‌داران است که افزایش عملکرد و تولید محصول را به دنبال دارد به‌طوری که هر بوته خیار در خاک ۵ کیلو و در کشت هیدروپونیک ۱۲ کیلو محصول تولید می‌کند.

وی واردات محصولات گلخانه‌ای را عاملی برای متضرر شدن گلخانه داران بومی می‌داند و معتقد است: دولت باید با حمایت گلخانه دار و کشاورز بومی و خرید تضمینی مانع از ورود محصولات گلخانه‌ای از سایر استان‌ها شده و یا حتی با افزایش قیمت محصولات غیربومی در جهت حمایت از تولید داخل مؤثر باشد.

 به اعتقاد این گلخانه دار وجود انواع دست‌فروشان در گوشه و کنار شهر‌ها و جاده‌های استان باعث تداخل قیمت محصولات مرغوب و نامرغوب شده و انگیزه کار را از بین می‌برد.

وی همچنین دارا بودن مدیریت قوی و دانش و تخصص در این زمینه را مهم می‌داند و می‌گوید: کار در این حوزه نیاز به تجربه و خبره بودن دارد و می‌توان گفت کمتر کسی یافت می‌شود که تخصص کامل کار گلخانه را داشته باشد.

لزوم یکپارچه‌سازی واحدهای گلخانه‌ای در جهت افزایش سوددهی و کاهش هزینه‌ها

مدیر مجتمع گلخانه شهرستان خوسف در گفت‌وگو با مهر، با تاکید بر لزوم یکپارچه‌سازی واحدهای گلخانه‌ای در جهت افزایش سوددهی و کاهش هزینه‌ها در خصوص مشکلات موجود در سطح گلخانه‌های استان می‌گوید: نبود نیروی کار متخصص در جهت کاشت و تولید در گلخانه‌ها، عدم آگاهی از نوع سازه، نحوه‌ احداث گلخانه و نبود تجهیزات مدرن و به‌روز، عدم اطلاع از دانش روز گلخانه‌های موجود یا نحوه‌ کشت باعث ضربه زدن به صنعت کشت گلخانه‌ای در استان شده است.

صاحب نسق استفاده از دستگاه تصفیه آب مرکزی در مجتمع گلخانه‌ای را به‌عنوان راهکار این استفاده انفرادی گلخانه داران از دستگاه تصفیه آب دانسته و خاطرنشان می‌کند: در این راستا رایزنی‌هایی نیز با جهاد کشاورزی انجام‌شده است.

وی با اشاره به تعهد اخلاقی اکثر گلخانه داران استان در استفاده از نهادهای مرغوب و مشکلات عدیده گلخانه داران می‌گوید: ازآنجاکه گلخانه داری کار حساسی است بانک‌ها باید با انعطاف بیشتر در جهت حمایت از گلخانه داران عمل کرده و با سخت گیری‌های غیرمتعارف گلخانه دار را به سمت و سوی اقدامات سودجویانه سوق ندهند چرا که در درازمدت سلامتی شهروندان تحت‌الشعاع برخی قوانین خشک می‌شود.

ارسال سالیانه ۸۰ در صد محصولات گلخانه‌ای به خارج از استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در گفت‌وگو با مهر از وجود ۱۶۵ واحد گلخانه‌ای در سطح ۵۱ هکتار در خبر داد و افزود: تولید سالیانه این گلخانه‌ها شش هزار و ۸۱۷ تن محصولات خیار، گوجه‌فرنگی، گیاهان دارویی، آلوئه ورا، به‌لیمو، گیاهان زینتی و قارچ است.

هاشم ولی‌پور مطلق بیان کرد: از این تعداد ۲۰ واحد توسط فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی مدیریت می‌شود که ۱۸ واحد در مجتمع محمدیه خوسف و دو واحد در نهبندان است.

وی با اشاره به فعالیت هشت مجتمع گلخانه‌ای در استان یادآور می‌شود: تاکنون ۷ میلیارد و ۸۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در بخش گلخانه‌های استان سرمایه‌گذاری شده است.

وی بیشترین گلخانه‌های استان را در شهرستان خوسف با ۵۴ واحد گلخانه، قاین با ۴۸ واحد و فردوس با ۳۱ واحد عنوان کرده و می‌گوید: از مجموع تولید سالیانه حدود ۸۰ درصد آن به مبلغ ۱۷. ۵میلیارد ریال به استان‌های هم‌جوار ارسال می‌شود.

ولی‌پور مطلق ادامه داد: تعداد بهره‌برداران گلخانه‌های استان ۴۶۰ نفر به‌صورت اشتغال دائم و ۹۲۰ نفر از اشتغال غیرمستقیم است.

به اعتقاد وی از شرایط مطلوب استان برای کشت گلخانه‌ای تعداد زیاد روزهای آفتابی است که تولید را در گلخانه افزایش می‌دهد لذا در این زمینه استان پتانسیل کافی را دارد.

وی در ادامه در خصوص مشکل تأمین سوخت مصرفی گلخانه‌ داران به تقسیم استان بر اساس اقلیم به سه قسمت سرد، نیمه سرد و گرم اشاره و توضیح می‌دهد: سوخت موردنیاز برای هر مترمربع در منطقه سرد ۳۵ لیتر، نیمه سرد ۳۰ لیتر و در مناطق گرم ۲۵ لیتر در نظر گرفته می‌شود.

ولی‌پور در خصوص رفع مشکلات مطرح‌شده گلخانه داران به برگزاری جلسات با اداره صنعت و معدن و تجارت جهت جلوگیری از ورود بی‌رویه محصولات گلخانه‌ای به استان، فعال نمودن تعاونی‌های گلخانه‌ای، پیگیری بیمه محصولات گلخانه‌ای و… اشاره کرد.

نظارت سازمان نظام‌مهندسی بر ساخت سازه‌ها عمیق و اساسی می‌شود

رئیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، استانداردسازی فرآیندهای انجام کار، نظارت مطلوب دولت بر فرآیندهای انجام کار، کوتاه کردن زمان انجام کار، ارتقاء سطح رضایتمندی ارباب‌رجوع و ارتقا، بهره‌وری تولیدات گیاهی از اهداف واگذاری صدور پروانه‌های واحدهای گلخانه‌ای دانست.

محمدحسین اکبری ادامه داد: در راستای اصلاح و بهبود فرآیند‌ها با رویکرد واگذاری وظایف تصدی‌گری به بخش غیردولتی، از سال ۱۳۹۰ در استان خراسان جنوبی صدور مجوز واحدهای گلخانه‌ای به سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان واگذار شده است.

وی می‌گوید: در این خصوص تا کنون ۱۰ موافقت اصولی، ۳ مجوز نوسازی و بهسازی، ۶ مجوز توسعه، ۱۲۱ پروانه تأسیس و ۹۶ تمدید پروانه بهره‌برداری و ۴۲ پروانه بهره‌برداری گلخانه صادر شده است.

وی با اشاره به فعالیت فارغ‌التحصیلان کشاورزی در مجتمع گلخانه‌ای می‌گوید: باوجود شرایط فعلی و بروز بعضی مشکلات ازاین‌پس، نظارت سازمان نظام‌مهندسی عمیق و اساسی خواهد بود.

به گفته وی به ساماندهی پیمانکاران برای نظارت دقیق‌تر بر حسن اجرای فنی طرح‌های گلخانه‌ای در سطح استان اشاره و ادامه می‌دهد: بر این اساس پیمانکاران کاملاً مشخص‌شده و در قالب نمایندگی‌های شرکت‌های معتبر در استان باید بر نحوه ساخت‌وساز سازه‌ها نظارت جدی و عملی داشته باشند.

حمایت از گلخانه داران در راستای توسعه بخش کشاورزی و گردش اقتصادی در این بخش یکی از ضروریات استان است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته محبت قهرمان پرور

 

۲۴۲-پرچمداران جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

۰۱ دی
این مفهوم در معادلات دنیای تجارت اهمیت بسیار بالایی دارد زیرا به عنوان نشانه ای از میزان شکوفایی، رشد و ثبات اقتصاد کشور هدف(سرمایه گذاری) تلقی می شود.

پول‌نیوز، مازیار دانیالی– "سرمایه گذاری مستقیم خارجی" یا "FDI"در مباحث اقتصادی به سرمایه گذاری یک شخص یا شرکت در کشور دیگر با هدف تجارت و تولید اطلاق می شود. این مفهوم در معادلات دنیای تجارت اهمیت بسیار بالایی دارد زیرا به عنوان نشانه ای از میزان شکوفایی، رشد و ثبات اقتصاد کشور هدف(سرمایه گذاری) تلقی می شود. در همین رابطه صندوق بین المللی پول اقدام به انتشار لیستی کرده که در آن پرچمداران جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان لیست شده اند. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به لیست مذکور.

۱۰. فرانسه

f1(موزه لوور در پاریس)

۹. سوئیس

f2(کریسمس در خیابان های بازل)

۸. سنگاپور

f3(موزه علوم سنگاپور)

۷. آلمان

f4(پل اوبرباوم در برلین)

۶. هنگ گنگ

f5(تراموا در هنگ کنگ)

۵. انگلیس

England, London, Westminster, Big Ben and Houses of Parliament

England, London, Westminster, Big Ben and Houses of Parliament

(کاخ وست مینستر در لندن)

۴. چین

f7(منطقه تجاری چائویانگ در پکن)

۳. لوگزامبورگ

f8(نمایی از شهر)

۲. آمریکا

Horse-drawn coach, Central Park, Manhattan Manhattan, NY, USA, New York City, Oct. 17, 2014.

Horse-drawn coach, Central Park, Manhattan Manhattan, NY, USA, New York City, Oct. 17, 2014.

(پارک مرکزی نیویورک)

۱. هلند

f10

 

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته محبت قهرمان پرور

 

۲۴۱-این رفتارهای خانم ها مردان را اذیت میکند

۰۱ دی
این رفتار زنان باعث می‌شود تا تنوع در دنیای پیرامون مردان ایجاد شود و از آن لذت ببرند. زمانی‌که مرد توجه‌ای به این زیبایی‌ها و تنوع نکند، به نظرش افراط می‌آید وهمیشه از این بابت شاکی است که زن هزینه بی‌مورد می‌کند و با این کار همسرش مخالف است. زنان باید سلیقه مردان را هم در این مورد به کار گیرند تا احساس نارضایتی نکنند.

 

اگر می خواهید زندگی خوبی داشته باشید برای شما نکاتی در این رابطه قرار داده ایم که  این رفتارهای خانم ها مردان را اذیت میکند چه هستند و ریشه ی آن ها کجا می باشد.یکی از روانشناس های ایرانی میگوید: معمولاً مردان از ۳ رفتار زنان گله‌مند هستند؛ اما نمی‌دانند که رفتارها نعمتی است از طرف خداوند که باعث منفعت و پیشرفت آنها می‌شود.

 ۱-پرحرفی

برخی از مردان از پرحرف بودن زنان گله مند هستند. اگر مرد بداند که پرحرفی زنان بسیار مفید است و این رفتار نعمتی از جانب خداوند است که به زنان داده تا بتوانند از این طریق روابطی عاطفی با همسرشان ایجاد کنند. اگر زنان مانند مردان کم حرف باشند، همه دنیا و عالم منزوی می‌شوند و رابطه صمیمی و خوبی وجود ندارد. پرحرفی زنان باعث می‌شود که فرزند آنها تکلم یاد بگیرد. از زمانیکه مادر باردار است تا زمانیکه به دنیا می‌آید با فرزندش حرف می‌زند و در رفتار و تکلم فرزند تاثیر بسزایی دارد.

 ۲-خرید کردن و حس تنوع طلبی

برخی از مردان زنان را به خریدن اشیاء تزیینی و متنوع و هزینه کردن بی مورد متهم می‌کنند؛ اما نمی‌دانند که اگر این خصوصیات در زنان وجود نداشت، تنوع غذا، جذابیت‌های محیطی که خود یک نعمت محسوب می‌شود، نبود و مردان از آن بی‌بهره بودند.اگر زندگی فقط براساس ذائقه مردان بود، همه افراد مانند انسانهای اولیه در غار زندگی می‌کردند.

این رفتار زنان باعث می‌شود تا تنوع در دنیای پیرامون مردان ایجاد شود و از آن لذت ببرند. زمانی‌که مرد توجه‌ای به این زیبایی‌ها و تنوع نکند، به نظرش افراط می‌آید وهمیشه از این بابت شاکی است که زن هزینه بی‌مورد می‌کند و با این کار همسرش مخالف است. زنان باید سلیقه مردان را هم در این مورد به کار گیرند تا احساس نارضایتی نکنند.

 ۳- چشم هم چشمی

چشم و هم چشمی زنان یکی دیگر از رفتارهایی است که موجب آزار مردان می‌شود؛ اما مردان باید بدانند که اگر این خصوصیات نباشد البته نه در حد افراط، رقابت ایجاد نمی‌شود و هیچ انگیزه و پیشرفتی در زندگی آنها صورت نمی گیرد.

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته محبت قهرمان پرور

 

۲۴۰-معبد موش‌های مقدس

۰۱ دی
در کنار خط آهنی که از این شهر عبور می‌کند معبد کوچکی وجود دارد که وقف الهه محبوب مردم راجستان به نام «کارنا میتی» شده است.

هفت صبح – چیزهای بسیار عجیبی درباره‌ی مذاهب آنها وجود دارد که هیچ جای دیگر دنیا پیدا نمی‌شود. ازجمله در شهر «دشونکا». این شهر در بیابان «تار» یا «تهار» قرار دارد.

در کنار خط آهنی که از این شهر عبور می‌کند معبد کوچکی وجود دارد که وقف الهه محبوب مردم راجستان به نام «کارنا میتی» شده است.

در این معبد ۲۰ هزار موش مقدس زندگی می‌کنند که به آن‌ها کَبَس (Kabbas) گفته می‌شود. دو افسانه درباره این موش‌ها وجود دارد: یک داستان می‌گوید تمام فرزندان این الهه به‌صورت موش زاده شدند و یک داستان می‌گوید این موش‌ها سربازان این معبدند.

m1m2m3m4m5m6

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته محبت قهرمان پرور

 

۲۳۹-گزارش تصویری از جزیره شگفتی ها در یمن جنگ زده

۰۱ دی
اگر این جزیره بی همتا، در اختیار یک دولت عاقل و میهن دوست بود با توجه به طبیعت بی نظیر و سواحل زیبایش، می توانست به اندازه دهها چاه نفت برای کشورش درآمدزایی توریستی داشته باشد اما دریغ…

در حالی که قریب به یک سال است که تنها تصاویر مخابره شده از یمن، چیزی جز جنگ و خونریزی را حکایت نمی کند، کمی آن سوتر از سرزمین اصلی، جزیره ای یمنی در آرامش روزگار می گذراند؛ جزیره ای که یکی از شگفتی های کره زمین است و به همین دلیل در یونسکو ثبت جهانی شده است.

سقطری یا سوکوترا (Socotra) در دهانه تنگه عدن و بین دو قاره آسیا و آفریقا قرار دارد و بین ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر را در خود جای داده است.
این جزیره به داشتن پوشش گیاهی شگفت انگیز ، به ویژه درختان عجیب و غریب که یادآور فیلم های تخیلی است شهرت جهانی دارد. یک سوم گیاهان این جزیره که به بیش از ۹۰۰ گونه بالغ می شوند، در هیچ جای دنیا یافت نمی شوند و بومی "سقطری" هستند. یکی از درختان معروف جزیره ، " خون اژدها" نام دارد زیرا شیره سرخ رنگی از آن تراوش می کند. درخت خیار و درخت بطری، از دیگر درختان منحصر بفرد سقطری هستند.

 بی شک اگر این جزیره بی همتا، در اختیار یک دولت عاقل و میهن دوست بود با توجه به طبیعت بی نظیر و سواحل زیبایش، می توانست به اندازه دهها چاه نفت برای کشورش درآمدزایی توریستی داشته باشد اما دریغ که "قدر ندانستن داشته ها" ویژگی مشترک جهان سومی هاست.

y1y2y3y4y5y6y8y9

y10y11y12y13y14y15y16y17y18y19

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته محبت قهرمان پرور

 

۲۳۸- و از بیم تنگدستى فرزندان خود را مکشید .ماییم که به آنها و شما روزى مى بخشیم .آرى ، کشتن آنان همواره خطایى بزرگ است.

۳۰ آذر
ولا تقتلوا اولادکم خشیةَ املاق+ عکس
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۰۶
 
 
k1`
 اسراء : وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ﴿ ۳۱ ﴾ جزء ۱۵
 
و از بیم تنگدستى فرزندان خود را مکشید .ماییم که به آنها و شما روزى مى بخشیم .آرى ، کشتن آنان همواره خطایى بزرگ است.
 
 
 
درتفسیر نمونه ذیل این آیه آمده است:
 
"قابل توجه اينكه ما از اين جنايت زشت و ننگين وحشت مى كنيم ، در حالى كه همين جنايت در شكل ديگرى در عصر ما و حتى به اصطلاح در مترقى ترين جوامع انجام گيرد، و آن اقدام به سقط جنين در مقياس ‍ بسيار وسيع به خاطر جلوگيرى از افزايش جمعيت و كمبودهاى اقتصادى است (براى توضيح بيشتر به تفسير آيه ۱۵۱ سوره انعام جلد ۶ تفسير نمونه صفحه ۳۳ مراجعه فرمائيد). تعبير به ((خشية املاق )) نيز اشاره لطيفى به نفى اين پندار شيطانى است ، در واقع مى گويد اين تنها يك ترس است كه شما را به اين خيانت بزرگ تشويق مى كند، نه يك واقعيت . ضمنا بايد توجه داشت كه جمله كان خطا كبيرا با توجه به اينكه كان فعل ماضى است اشاره و تاكيد بر اين موضوع است كه قتل فرزندان گناهى است بزرگ كه از قديم در ميان انسانها شناخته شده ، و زشتى آن در اعماق فطرت جاى دارد، لذا مخصوص به عصر و زمانى نيست ."
 
 
 
در آیه ۱۵۱ سوره انعام نیز این آیه بدین شکل آمده است:
 
(و لا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم و اياهم و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و لا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون)
 
 
 
و فرزندان خويش را از بيم فقر مكشيد كه ما شما و ايشان را روزى مى دهيم و به كارهاى زشت آنچه عيان است و آنچه نهان است نزديك مشويد و نفسى را كه خدا كشتن آنرا حرام كرده جز به حق مكشيد اينها است كه خدا شما را بدان سفارش كرده است شايد تعقل كنيد.
 
 
 
در تفسیر المیزان ذیل این آیات آمده است:
 
"اين آيات محرماتى را بيان مى كند كه اختصاص به شريعت معينى از شرايع الهى ندارد، و آن محرمات عبارت است از: شرك به خدا، ترك احسان به پدر و مادر، ارتكاب فواحش و كشتن نفس محترمه بدون حق كه از آن جمله است كشتن فرزندان از ترس روزى، نزديك شدن به مال يتيم مگر به طريق نيكوتر، كمفروشى، ظلم در گفتار، وفا نكردن به عهد خدا و پيروى كردن از غير راه خدا و بدين وسيله در دين خدا اختلاف انداختن.
 
 
 
شاهد اينكه محرمات مذكور عمومى است و اختصاصى به يك شريعت ندارد – اين است كه مى بينيم قرآن كريم همانها را از انبيا (عليهم السلام ) نقل مى كند كه در خطابهايى كه به امتهاى خود مى كرده اند از آن نهى مى نموده اند، مانند خطابهايى كه از نوح، هود، صالح، ابراهيم، لوط، شعيب، موسى و عيسى (عليهماالسلام ) نقل كرده است."
 
 
 
به طور کلی اسلام سقط جنین را ممنوع می داند، مگر وضعیتی استثنایی وجود داشته باشد که شارع به عنوان شر کمتر آن را مجاز بداند، سقط جنین به ویژه پس از دمیده شدن روح، گونه ای نسل کشی است و این که قرآن کشتن کودکان را محکوم کرده است نیز آن را شامل می شود.
 
 
 
تصویر، تصویر بسیار تکان دهنده و دلخراشی است؛ و دلخراش تر آنکه در امت قرآن این اتفاقات می افتد،آنچه که این تصویر و تصاویری از این دست در جامعه ما نشان می دهد بیان دوری ما از کتاب انسان ساز فرآن و زندگی نورانی اهل بیت (علیهم السلام)و بازگشت به رسوم عرب جاهلی است وحال آنکه عرب جالی هم با فرزند خود چنین نمی کرد!
 
 
 
باید با خودمان بگوییم که خدایی که آسمان و زمین را خلق کرده و اهالی آنها را روزی می دهد و بر همه چیز قادر و تواناست آیا عاجز از سیر کردن شکم من و فرزندم است؟
 
 
 
آمار های جدید اداره کل ثبت احوال کشور خبر از آن دارد که تراز منفی رشد در کشورمان آغاز شده است و این در حالی است که این وضعیت در خانواده های اهل تسنن به هیچ وجه بدین شکل نیست.
 
 
 
در قسمتی از این آمار که رجانیوز آنرا منتشر کرده چنین آمده است:
 
 
 
" اگر نرخ باروري به كمتر از دو و يك دهم درصد برسد زنگ خطري براي رشد جمعيت خواهد بود. "
 
 
 
در پایان آیه دیگری از قرآن را با هم مرور می کنیم،باشد که به نور آن هدایت یابیم و دلهایمان نورانی گردد:
 
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
 
 
 
و كسى كه از خدا پروا كند براى او راه خروجى (از مشكلات) قرار مى‏دهد و او را از راهى كه گمان نمى‏برد روزى مى‏دهد و كسى كه بر خدا توكل نمايد او برايش كافى است (طلاق آیه ۲و۳)
 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته محبت قهرمان پرور

 

۲۳۷-هشدار سرلشکر فیروزآبادی درباره مطرح شدن “شورایی شدن رهبری”

۲۹ آذر
 
هشدار سرلشکر فیروزآبادی درباره مطرح شدن "شورایی شدن رهبری"
آنان که این واژه (شورا) را به‌کار می‌برند، کسانی هستند که امامت فتنه‌گران در نماز جمعه، شیرین جلوه کرد و جمعی از اهالی فتنه به‌صورت مختلط و با کفش در صفوف نماز جمعه به آنان اقتدا کردند…
خبرگزاری دفاع مقدس وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح ایران نوشت: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی شبهات ایجادشده پیرامون ولایت فقیه و شورایی‌شدن رهبری واکنش نشان داد.
 
به گزارش عصرایران، سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پیامی خطاب به ملت ایران که در خبرگزاری دفاع مقدس منتشر شد مطالبی را مطرح کرده است که مهمترین بخش های آن به این شرح است:
 
– امروز که شمشیر فتنه کند شده است، حیله جدیدی به نام «شورا» به کار گرفته می‌شود تا راهکار قانون اساسی برای شرایط اضطرار با طرح شورا در  مجمع خبرگان، ولایت فقیه زنده، پویا و برقرار در کشور را بشکنند.
 
– مردم به گوش باشید که کلید شکستن استحکام داخلی اقتدار ایران اسلامی، امروز واژه «شورا» است.
 
–  آنان که این واژه را به‌کار می‌برند، کسانی هستند که امامت فتنه‌گران در نماز جمعه، شیرین جلوه کرد و جمعی از اهالی فتنه به‌صورت مختلط و با کفش پس از شعار علیه مقدسات مردم در صفوف نماز جمعه به آنان اقتدا کردند و سخنی نگفتند و علیه تندروان ساختارشکن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سکوت کردند.
 
– در تاریخ هیچ‌گاه امامت شورایی و فرماندهی کل قوایی شورایی را شاهد نبوده‌ایم.
 
– بر فرض محال چنانچه شورا به جای مقام ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی آمده است، بنشیند، در کشور چندزبانی پیش خواهد آمد.
 
– هوشیاری و بیداری همگانی لازم است تا آسیبی به کشور وارد نشده راه نفوذ دشمنان برای تجزیه کشور و انقلاب خدای ناکرده گشوده نشود.
f1
 
متن کامل پیام سرلشکر فیروزآبادی
 
خبرگزاری "دفاع مقدس" نوشت: سرلشکر بسیجی سید حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به ملت شریف ایران، با اشاره به ثبت‌نام کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری بر اصل وظیفه آنان تاکید کرد.
 
متن کامل این پیام به‌شرح زیر است:
 
هدف و قصد مطرح‌کنندگان شورا در این روزها در مطلع انتخابات خبرگان چیست؟
 
حضرت امام خمینی(ره) اصل ولایت فقیه را بر مبنای عقلی بودن آن در حاکمیت دینی مطرح فرمودند و نیز تأکید کردند «پشتیبان ولایت فقیه باشید که آسیبی به مملکت نرسد.»
 
هشدار سرلشکر فیروزآبادی درباره مطرح شدن
 
اصل ولایت فقیه در دوران امام بزرگوار، اصالت و استحکام خود را در اداره نظام اسلامی و دفاع از حقوق مسلمانان و مستضعفان به روشنی نشان داد و موجب استمرار آن در دوران رهبری پربرکت این اصل مترقی اسلام در وجود امام خامنه‌ای عزیز گردید.
 
تلاش‌های ناموفق مخالفان ولایت فقیه در حذف آن به سنگ خورد و سپس در پوشش‌های گوناگون در مقاطع مختلف اقدامات سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای توسط دشمنان خارجی انقلاب و تداوم شعارهای آنان توسط نفوذی‌ها و یا نخبگان وابسته به آنان و تسلیم و استحاله‌شدگان انقلابی در چهره فتنه ناکام ۱۸ تیر ۷۸ و حوادث غم‌انگیز و تأسف‌بار فتنه آمریکایی ـ صهیونیستی ۸۸ خود را نشان داد.
 
امروز که شمشیر فتنه کند شده است، حیله جدیدی به نام «شورا» به کار گرفته می‌شود تا راهکار قانون اساسی برای شرایط اضطرار با طرح شورا در  مجمع خبرگان، ولایت فقیه زنده، پویا و برقرار در کشور را بشکنند.
 
مردم به گوش باشید که کلید شکستن استحکام داخلی اقتدار ایران اسلامی، امروز واژه «شورا» است. آنان که این واژه را به‌کار می‌برند، کسانی هستند که امامت فتنه‌گران در نماز جمعه، شیرین جلوه کرد و جمعی از اهالی فتنه به‌صورت مختلط و با کفش پس از شعار علیه مقدسات مردم در صفوف نماز جمعه به آنان اقتدا کردند و سخنی نگفتند و علیه تندروان ساختارشکن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سکوت کردند.
 
درست است که در کتاب مقدس قرآن کریم «و امرهم شورا بینهم» آمده است، لکن مشورت، برای پیدا کردن راه بهتر است و هیچ‌گاه شورا نیابت ولایت امر و مسئولیت اجرای حکم ولایت فقیه را نمی‌تواند برعهده بگیرد.
 
در تاریخ هیچ‌گاه امامت شورایی و فرماندهی کل قوایی شورایی را شاهد نبوده‌ایم و بر فرض محال چنانچه شورا به جای مقام ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی آمده است، بنشیند، در کشور چندزبانی پیش خواهد آمد و استحکام وحدت در برابر آمریکا و صهیونیست و دشمنان استکباری و مرتجع، شکسته خواهد شد.
 
هوشیاری و بیداری همگانی لازم است تا آسیبی به کشور وارد نشده راه نفوذ دشمنان برای تجزیه کشور و انقلاب خدای ناکرده گشوده نشود. 
 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته محبت قهرمان پرور

 

۲۳۶-“در ظاهر ماندگان” تحصیل کرده و جای خالی “تعقل”

۲۹ آذر
 
"در ظاهر ماندگان" تحصیل کرده و جای خالی "تعقل"
آیا ما می توانیم به خاطر انجام یک عمل مستحبی، مثل زیارت امام حسین (ع) به چند عمل حرام مرتکب شویم؟ مثلا هنگام گذرنامه گرفتن چند تا دروغ بگوییم بعد توجیه کنیم چون در راه دین است جایز است؟
امروز ۲۷ آذر ۹۴ سی و ششمین سالگرد ترور آیت الله شهید دکتر محمد مفتح است. شخصیت بزرگ حوزوی ودانشگاهیِ که قربانی جهالت و حماقت گروهی شد که نام خود را « فرقان» نهاده وادعای علم ومعرفت وحکمت کرده و می گفتند فقط ما هستیم می توانیم حق را از باطل تشخیص بدهیم. در ظاهر ماندگان تحصیل کرده و جای خالی تعقل
 
این گروه با همین ادعا و به عنوان دفاع از اسلام وانقلاب ومردم ، به این کار خطرناک دست زد وپیش از این ترور تیمسار قرنی، استاد مطهری و آیت الله قاضی طباطبایی را به شهادت رسانده بود.
 
 آنها در ترور هاشمی رفسنجانی البته ناکام ماندند.  سر کرده این گروه انحرافی اکبر گودرزی نام داشت ، طلبه‌ای  که با اندک توشه علمی می پنداشت عقل کل و مفسر قرآن شده است. او در برخی مساجد تهران جلسات تفسیر گذاشته وجوانانی را به خود جلب کرده بود.
 
   در همین مقطع تاریخی افراد دیگری از تحصیل کرده های دانشگاهی هم  بودند که از همین نوع «توهم» رنج می بردند. یک نمونه  آقای ابوالحسن بنی صدر بود که مرتب به ایده های «اقتصاد توحیدی» خود می بالید و ادعا داشت  می تواند کشور وملت را از فاصله طبقاتی برهاند.
 
  او عادت داشت علو ادعایی خود را به رخ این و آن بکشد و در یکی از جلسات جامعه مدرسینِ آن روز که همه حاضران از فقهای سرشناس بودند گفته بود :« من پنجاه نوع علم می دانم که شما هیچ کدام آن را بلد نیستید.» 
 
 او و حلقه ای از متوهمان پیرامونی اش، مخالفان خود از جمله شهید رجائی را بی سواد و فاقد علم و تخصص معرفی می کردند تا جایی که حضرت امام ، ضمن  یک سخنرانی در جواب آنها فرمود: «آقای رجائی عقلش بیشتر از علمش است».
 
شبیه همین ماجرا متاسفانه در حاکمیت جریان افراطی در آن هشت سال نیز تکرار شد. ادعاهای عجیب وغریبی  مانند: هاله نور، مدیریت جهانی و … داشتند  که کاملا از جهالت آنان حکایت می کرد، لیکن با این فرق که اینها به جای ترورِفیزیکی به ترور شخصیتی روی آوردند وبا ترفند هایی توانستند چند سالی بر سر قدرت بمانند.
 
تامل در مناسبت های تاریخی
 
مناسبت ۲۷ آذرفرصت خوبی است تا دقت وتامل بیشتری دراین گونه حوادث و رخدادها انجام بگیرد وبه این سوال پاسخ داده شود که چگونه می شود یک تعداد افراد با این که در محیط علمی حوزه ودانشگاه بزرگ شدند ، این گونه دچار لغزش می شوند و برغم حماقت وجهالتی که گرفتارش هستند، فرافکنی کرده و مخالفان خود را به این امور متهم می سازند و اگر چاره ساز نشد تا حد ترورفیزیکی وشخصیتی پیش می روند؟ 
 
برای  پاسخ ناگزیر از مطالب زیر هستیم:
 
هرعلمی اعم از علوم حوزوی و دانشگاهی   ظاهری دارند و  باطنی، هسته ای دارند و پوسته ای.
ظاهر و پوسته هر علمی ، همان اصطلاحات و الفاظ مربوط به آن علم است که هر کسی ولو از استعداد متوسط و حتی پایین تر از متوسط هم برخوردار باشد می تواند با اندک تلاشی همه آنها را یاد بگیرد و بر تمام آن اصطلاحات والفاظ تسلط پیدا کرده و به عبارت ساده تر انبار یک سری اصطلاحات و الفاظ خشک وخالی باشد و مانند ربات و کامپیوتر هر چه از وی سوال کردند فوری جواب بدهد.
 
اما هسته ، باطن و حقیقت علوم این گونه نیست .هرکسی نمی تواند آن را درک کند. تحصیل آن نیاز مبرم به مقدماتی دارد که مهم ترین آن « رشد عقلی » است. برای تقریب ذهن شاید این تشبیه راه گشا باشد: ظاهر و پوسته علم مانند هلی کوپتر می ماند ، همان گونه که هلی کوپتر به راحتی می تواند در هر جا ، بالای کوه ، ته دره ، پشت بام ، کوچه وخیابان فرود آید ، تحصیل و یادگیری اصطلاحات والفاظ علوم نیز چنین است ؛ به آسانی در ذهن وقلب هر طلبه ودانشجویی می تواند جای بگیرد.
 
اما باطن وحقیقت علوم ( حوزوی وغیر حوزوی) که از دل آن ابتکارات ، نوآوری ها وتولید علم بیرون می آید ، شبیه هواپیما است برای فرود نیاز به زمین مسطح و آسفالت و باند دارد ، به علاوه باید برج مراقبت تعبیه شود و خلبان با مسؤول برج در تماس مستمر باشد تا هواپیما بتواند بنشیند.
 
 بنابر این «رشد عقلی» غیر از «رشد علمی» است. به قول شهید مطهری :علم فقط حفظ و ضبط کلیات است و عقل قوه تجزیه وتحلیل قضایای مشهود وتطبیق آن کلیات بر جزئیات می باشد. ( حماسه حسینی ، ج۳ ، ص ۴۷) یا به تعبیر پرفسور سمیعی آنجا که رابطه اجتماعی رفتگر بی سواد محله شان را با یک پزشک جراح مقایسه می کند و می گوید : «تحصیلات هیچ ربطی به شعور افراد ندارد.»
 
سخنان این دوشخصیت (حوزوی و دانشگاهی) در واقع ناظر به این واقعیت وحقیقت است که چه بسا افرادی بتوانند از نظر علمی مراحلی را پشت سر بگذارند و به مراتب عالی هم دست یابند اما از حیث عقل و شعور رشد نداشته و تازه در ابتدای راه باشند  و لذا نتوانند آن کلیات را برجزئیات و حوادث واقعه ومسائل روز تطبیق کنند وناخودآگاه دچار توهم شوند و در نهایت هم خود وهم دیگران  را به دردسرو زحمت اندازند.
 
 دهه های ۶۰و۷۰و۸۰ که کم وبیش شاهد این گونه آدم های نامتعادل  بودیم ، اینها با همه تفاوت هایی که در روش و تاکتیک با هم داشتند ودارند، اما در یک مهم با هم  مشترک هستد و آن این که همه از شدت جهل ونادانی دچار توهم شده بودند و تصور می کردند  که آدم های استثنائی هستند و از دماغ فیل افتاده اند!
 البته یک نکته مشترک مهم دیگر هم داشتند که همه اینها در نوبه خود اهل کار وتلاش وکوشش بودند،شبانه روز جان می کَندَند اما چون کارهایشان از روی جهالت بود و معیار وملاک درستی نداشت به نتیجه نمی رسید ویا نتیجه عکس می داد.
 
در روایت هم داریم ، امام کاظم علیه السلام فرمود: «قَلیل العملِ من العاقلِ مقبولُ مضاعفُ وکثیرُالعملِ من اهلِ الهوی والجهلِ مردودُ.»عمل اندک از آدم عاقل پذیرفته شده و دوچندان می شود، اما عمل بسیار از اهل هوا وهوس ونادان پذیرفته نمی شود.« تحف العقول ، ص ۴۰۸) یعنی عمل انسان عاقل ولو اندک هم باشد دارای خیر وبرکت وماندگار خواهد بود.
 
راه رشد عقلی
 
حال سؤال این است که رشد عقلی  به چه چیزی حاصل می شود؟ چه کنیم تا فرزندان حوزوی ودانشگاهی ما در کنار تحصیل علم از رشد عقلی هم برخوردار باشند و فردا گرفتار این گونه توهمات ومشکلات  نشوند و فعالیت های اجتماعی وخدماتشان برای مردم سودمند وخیر برکت داشته باشد؟
 
 قبلا  گفتیم که علم را همه کس می تواند تحصیل کند وتنها اندکی تلاش می خواهد  ، اما رشد عقلی فقط در دل و جان کسانی جای می گیرد که ضمیر دلشان صاف وسالم ، باند کشی شده  ودارای برج مراقبت  و از تهذیب نفس ، تقوا وخودسازی لازم برخوردار شده باشد.
 در حدیثی از امام کاظم علیه السلام نقل است فرمود : « اِنَّ الزَّرعَ  یَنبُتُ فی السَّهل وَلا یَنبُتُ فی الصَّفا فَکذالکَ الحِکمَهُ تَعمر فی قَلب المُتواضع ولا تَعمر فی قَب المُتَکبِّر الجَبَّار.» همان طوری که زراعت در زمین نرم می روید ونه برروی صخره وتخته سنگ ،  حکمت نیز تنها در دل انسان های متواضع جوانه می زند نه دردل  آدم های مغرور و گردن کش.( همان ، ص۴۱۸)
 
در احادیث دیگر هم غرور و تکبر که شاید  ریشه همه رذائل اخلاقی باشد ، منشاء جهل معرفی شده و تواضع که مصداق بارز فضائل اخلاقی است ، ریشه عقل شمرده شده است. چنانکه امام  می فرماید : «ما دخل قلبا شیئ من الکبر الا نقص من عقله مثل ما دخله من ذالک» ( بحارالانوار ، ۷۸ ، ص۱۸۶) هیچ مقدار از کبر وغرور وارد دل  نمی شود مگر این که همان مقدار ازعقل کم می شود.
 
  ازسوی دیگر می بینیم واژه شناسان و علمای لغت یکی ازمعنای حکمت را همین رشد عقلی گرفتند. پس برای تحصیل علم وحکمت باید تقوا پیشه کرد واز رذائل اخلاقی دوری جست. علم منهای رشد عقلی و تقوا ، مانند جسم بدون روح است وفوری متعفن می گردد، چنانکه امام خمینی  فرمود : «اگر تهذیب در کار  نباشد علم توحید هم به درد نمی خورد» ( صحیفه امام ، ج۱۳ ، ص ۴۲۰) یعنی اگر علم توحید ، بدون رشد عقلی شد خودش حجاب اکبر خواهد بود.«العلم هوالحجاب الاکبر» وآدمی را دچار غرور ، توهم  و گمراهی کرده و به جای بهشت به جهنم می برد.
 
طریقه تحصیل تقوا
 
اکنون که رشد عقلی همان حکمت شد وحکمت هم  با تقوا وتهذیب نفس به دست می آید ، حال این سوال پیش می آید ، تقوا وتهذیب وخودسازی چگونه حاصل می شود؟ آیا روزی  با ۱۷ رکعت نماز ، سالی یک ماه روزه و یا با پوشیدن لباس سیاه در ایام محرم وصفر و پیاده روی در مراسم اربعین و یا با گذاشتن ریش ، گرفتن تسبیح به دست و انداختن چفیه به گردن و…  انسان می تواند به  رشد عقلی  وحکمت دست یابد؟
 
آنچه که از اساتید و علمای اخلاق آموختیم این امور اگر چه مهم  و با ارزش هستند ، اما تنها «جزء العله» و بخشی از طریق تقوا  وسلوک بشمار می آیند. در کنار آن باید به سایر واجبات هم اهتمام داشت واز محرمات نیز دوری جست.  باید  از غیبت، تهمت ، هتک حرمت دیگران ، هتاکی ، فحاشی ، دروغگویی  ، حرام خواری ، ظلم وستم و… نیز پرهیز نمود.
 
متاسفانه گاهی بعض افرادی مشاهده می شوند که نماز اول وقتشان ترک نمی شود ولی خیلی راحت غیبت می کنند  ، مثل آب خوردن دروغ می گویند.
آیت الله شهید مطهری می نویسد:
«گاهی در جامعه – وقتی  که تربیت غلط باشد – حساسیت هایی برای بعضی مستحب ها به وجود می آید که مردم واجب هایشان را ترک می کنند وگاه حساسیت هایی نسبت به برخی مکروه ها پیدا می شود که مردم صدها حرام را فدای یک مکروه می کنند…
گاهی حساسیت مردم نسبت به دروغ نگفتن کم می شود ونزدیک به صفر می رسد وحساسیتشان نسبت به زیارت رفتن آنقدر زیاد می شود که به حد یک واجب درجه اول می رسد.»
 
 آن شهید عاقل بعد این سوال را مطرح می کند آیا ما می توانیم به خاطرانجام  یک عمل مستحبی ، مثل زیارت امام حسین (علیه السلام) به چند عمل حرام مرتکب شویم ؟ مثلا هنگام گذرنامه گرفتن چند تا دروغ بگوییم ! وقتی می خواهیم پولمان را تبدیل کنیم چند دروغ دیگر بگوییم؟ بعد توجیه کنیم چون درراه دین است دروغ جایز است؟ ( اسلام ومقتضیات زمان ، ج۲، ص ۸۲-۸۳ ، با اندک تصرف در عبارت وحفظ معنا)
 
 آن معلم شهید در جای دیگر تعبیر جالب تری دارند ومی نویسند: «این گونه کارها بی دینی است وبا بی دینی نمی شود برای دین خدمت کرد.» (سیره نبوی ، ص ۶۴) ایشان درانتهای  این بحث اضافه می کنند ومی نویسند : «آنهایی که متصدی تربیت صحیح جامعه هستند باید مراقب این امور باشند.»
 
ظاهر اسلامی به تنهایی کافی نیست
 
امروز بحمدلله در کشور ما مشکل تحصیل علم ، کم و بیش بر طرف شده است. نسل جوان کشور بالاخره تحصیلات خود را در دانشگاه های دولتی وغیر انتفاعی پشت سر می گذارند ومدارک عالی را کسب می کنند، سالی حدود یک میلیون نفر فارغ التحصیل از دانشکاه ها داریم ، اما در این میان به رشد عقلی چقدر توجه می شود؟ با این که حضورجوانان در دعای کمیل ها ، دعای ندبه ها ، مراسم اعتکاف ونماز جمعه ها چشمگیراست، اما به  قول یکی از اساتید اخلاق ، «اینها چندان چنگی به دل نمی زند» ، چرا ؟ چون به ظواهر بسنده کردیم واز عمق غافل ماندیم ، چسبیدیم به پوسته  و از هسته  وا ماندیم  ، در کنار علم به رشد عقلی نپرداختیم.
این امورهر چند پر رنگ هم بااشد نمی تواند به تنهایی مفید وموثر باشد. ازپیامبر گرامی اسلام حدیث داریم می فرماید :
 
« لاتنظروا الی کثره صلاتهم وصومهم وکثره الحج والمعروف وطنطنتهم بالیل ولکن انظروا الی صدق الحدیث واداء الامانه» (میزان الحکمه ، ج۵ ، ص ۲۸۸)
 
 به زیادی نماز ، روزه ، حج و شب زنده داری مردم نگاه نکنید، ( اینها نمی توانند به تنهایی ملاک باشند) بلکه ببینید صداقت وامانت داری آنها چگونه است.
در روایت دیگر تعبیر حکمت آمیز تری هست ، می فرماید: تنها پیشانی بر زمین نهادن نمی تواند کافی باشد  ببینید رشد عقلی آنها  چطور است؟! چون کلاغ هم از روی عادت نوک دماغش را مرتب به زمین می کوبد.
 در ۳۷ سال گذشته هر مشکلی درمجلس ، قوه قضائیه و دولت وجود داشته  از ناحیه کسانی بوده که عقلشان کمتر از علمشان بوده است.
 
 اگر این روند ادامه داشته باشد  به یقین در آینده با مشکل جدی تری مواجه خواهیم شد. آیا کسی هست  در کنار آموزش به پرورش و در جنب تعلیم به تربیت و رشد عقلی نیز اهتمام داشته باشد؟  از لسان  آیت الله  شهید مطهری می پرسیم امروز چه کسانی و چه ارگانی و کدام موسسه ای  مسؤول رسیدگی به این ناهنجاری ها هستند؟
 
به مناسبت شهادت شهید مفتح ،این ایام  «هفته وحدت حوزه ودانشگاه» نام گرفته است. شاید پیام این نامگذاری همین باشد که  در این دو مرکز علمی انسان های بزرگی  مثل شهید مفتح  که عقل وعلم را در کنار هم داشتند ، تعلیم وتربیت شوند ونقش تعیین کننده در جامعه ایفا نمایند.
 
 در این صورت نه تنها به گونه اتوماتیک وار وحدت میان حوزه ودانشگاه حاصل خواهد شد ، بلکه جامعه نیزاز شر آدم های «درس خوانده و جاهل» رها شده و در سایه رشد عقلی  انسان های وارسته به آرامش و پیشرفت و بالندگی خواهد رسید.
 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته محبت قهرمان پرور