۲۰۶۱- شناخت محبت حقیقی تک بعدی جهان غرب

الف- شناخت جهان غرب

۱- خداوند انسان را برای لذت بردن آفریده است.

۲- پیامبرانی وجود ندارند و اگر هم موجود باشند برای باز کردن جاه لذت آمده اند.

۳- عدالت یعنی راه را بر لذت ها سد و سخت نکردن

۴- جهان دیگری وجود ندارد

۵- الگوی انسان مخترین اسباب و ابزارهای لذت می باشند.

ب- سرمایه لذت در جهان غرب لذت از لطافت جنس مونث بدون محدویت و ممنوعیت

۱- زنان برای لذت جنسی ارزش و اهمیت دارند و لو درهم جواری کارهای مردانه

۲- لذت از زنان شاخص موفقیت در فعالیت ها و اهداف نهایی می باشد.

۳- زنان برای دفع درد و رنج از بدن مردان تربیت و برنامه ریزی می شوند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *